Quỷ cốc toán mệnh

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 24

d) Cách chung cho người tuổi Bính sinh vào 06 giờ Đinh
YẾN TRANH OANH SÀO
*Dịch: Chim én dành tổ của chim oanh
*Giải:
Bình sinh chú định mã đầu vinh
Sự nghiệp khu khu 區 區 bất dị thành
Tây bạn thị gia Đông bạn lập
Nam viên chủng liễu Bắc viên hưng
Hạc tùy nhạn trận tam xuân tảo
Yến đoạt oanh sào lưỡng xứ thành
Tá vấn thử thân hà xứ định
Bích vân lưu thủy nguyệt dương đình

Dịch:
Đời thường chuyên định vinh trước ngựa
Sự nghiệp mỏi mòn chẳng dễ thành
Bên Tây là nhà thành bên Đông
Vườn Nam trồng liễu Bắc xanh um
Hạc theo đàn nhạn ba xuân sớm
Én cướp tổ oanh hai nơi thành
Nếu hỏi thân này nơi nào định ?
Nước trôi mây biếc trăng trên sân
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 24

2. PHÁN ĐOÁN:
a) Khái quát cuộc đời người tuổi Bính sinh giờ Đinh
• Thử mệnh cận quý hữu chiêm nhu vũ lộ tri âm, ngoại ngộ hội tế phong vân chi tượng, xạ nại ngũ hành bác tạp, biến thành tiêu sát 噍 殺 , gia phong 家 風 trung hạ vu hồi tha đà 蹉 跎, sự nghiệp yếu thanh nhàn vị đắc thanh nhàn, đồ danh lợi phản thất danh lợi, hoàn liễu 了 hứa đa nghiệp trái , thu liễu đa thiểu phong sương, hữu thoại bất tàng cơ, hữu sự bất nhẫn nại, xảo trung tàng xuyết thị xứ thành phi, bình sinh tài bạch thành tựa phong vân khứ như hải thuỷ, hảo thị thiên diệp đào hoa tú nhi bất thực, ngoại thị hữu dư nội thường bất túc, sinh nhai thành bại hư danh lộc hảo tựa Dương hoa tỉ mộc Qua

*Dịch: Mệnh này gần kề quí nhân có xem ơn mưa móc thấm nhuần (của quí nhân) như là tri âm (hiểu, biết tiếng tăm của nhau), cái tượng gặp gỡ bên ngoài gió mây (tình cờ mà gặp), tại sao ngũ hành phức tạp lẫn lộn biến trở thành chua xót, nền nếp gia đình ở giữa trở về sau cứ quanh co lần lữa (trì trệ loanh quanh không dựng lại được cho gia đình sống có nền nếp sống), khi tạo dựng sự nghiệp rồi rất mong cần có được thanh nhàn thì lại chưa được thanh nhàn (vì chưa tạo được gia phong), mưu tính danh lợi ngược lại làm mất danh lợi, xong rồi trở về hứa hẹn mang nhiều nghiệp nợ, cây liễu mùa thu phải chịu ít nhiều sương gió, nói năng bộc tuệch không dấu diếm cơ mưu, gặp sự việc chẳng nhường nhịn, trong khéo léo chứa cái sự vụng về nơi đúng trở thành sai, đời sống bình thường tiền tài giống như mây gió bay đi như nước trôi ra biển, tốt tựa như là cây hoa đào ngàn lá mà không thật (hoa giả, tốt đẹp giả) bề ngoài (tưởng như) thấy có dư dả nhưng bên trong lại thường thiếu thốn chẳng đủ, sống bên đời thành, bại, danh, lộc tốt giống như hoa cây dương với gỗ cây dưa (luôn có hai mặt trái ngược nhau: một bên xù xì xấu xí, một bên trơn láng xinh đẹp).
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 24

b) SỰ NGHIỆP người tuổi Bính sinh giờ Đinh
Bình sinh tái kiến sự đầu oanh
Quái tiếu siêu siêu kỉ khứ trình
Nhược ngộ tri âm ca nhất khúc
Kinh thiên lập địa chấn gia thanh

Dịch:
Đời thường cứ thấy việc quanh co
Lạ cười xa xăm đường bao xa ?
Nếu gặp tri âm hát một khúc
Trời ngang đất dựng nổi tiếng nhà
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 24

c) CƠ NGHIỆP người tuổi Bính sinh giờ Đinh
Tổ kế sinh nhai sự khổ tân
Thùy tri thời thế hựu trùng tân
Yếu tri biệt lộ mưu chung thủy
Mạc tín sơ cuồng ngộ thử nhân

Dịch:
Nối nghiệp tổ kế sống khổ cực
Ai biết thế thời lại đổi mới
Cần biết đường khác tính trước sau
Chớ tin ngông cuồng lỡ mất thân
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 24

d) HUYNH ĐỆ người tuổi Bính sinh giờ Đinh
Đường lệ phân phương bất ngộ thời
Nhạn hàng tam lưỡng các phân phi
Nhất thân vạn lý ngao du biến
Phương hứa Trần Lưu đắc sở y

Dịch:
Hoa Đường lệ thơm tho chẳng gặp thời
Đàn nhạn chia bay hai ba nơi
Một mình ngàn dặm rong chơi khắp
Mới hứa Trần Lưu được chốn nương
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 24

e) HÔN NHÂN người tuổi Bính sinh giờ Đinh
Nhân duyên hảo tiếu uyên ương lữ
Túng đắc thành song hữu tự vô
Thả an mệnh phận tùy cơ hội
Cửu hậu vinh xương phúc bất cô

Dịch:
Duyên người cười tốt đôi bạn uyên
Có được thành đôi có tựa không
Hãy yên phận mạng theo cơ hội
Về lâu vui sướng phước không đơn
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 24

g) Con cái người tuổi Bính sinh giờ Đinh
Phong đính hoa chi tam tứ đóa
Nghiêm sương 嚴 霜 nhất quả tối thu thâm
Bán hoàng bán tử tường đầu ngoại
Lưu thủy lạc hoa hà xứ tầm

Dịch:
Gió gắn cành hoa hai ba đóa
Sương buốt một quả cuối mùa thu
Nửa vàng nửa tím ngoài đầu tường
Nước trôi hoa rụng tìm chốn nào ?
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 24

h) CUỐI CUỘC ĐỜI người tuổi Bính sinh giờ Đinh
Chính hảo kị ngưu tinh tẩu mã
Khởi tri khuyển phệ nhất trường không
Lãng bình phong tức tri chu ổn
Nghi hướng sơn lâm thâm xứ thông

Dịch:
Tốt nhất cưỡi trâu cùng chạy ngựa
Biết đâu chó sủa một tràng không
Sóng yên hết gió chiếc thuyền ổn
Nên hướng núi rừng nơi chốn thông

(Hết quẻ số 24)
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 25

LƯỠNG ĐẦU: BÍNH - MẬU
Quẻ Số 25: HOẢ SƠN LỮ

1. CÁCH CỤC:
a) THIÊN LỘC TINH - Cách cho người tuổi Bính sinh giờ Mậu Tý, Mậu Dần


Giờ Mậu Tý:
cách Khai tôn tự chước
*Dịch: Mở bình rượu tự rót
Giải: Điều độ hữu phương tự đắc kì lạc.
*Dịch: Có phương hướng điều độ tự được an vui

Giờ Mậu Dần: cách Tuyết thiên vọng nguyệt
*Dịch: Trời tuyết trông mong trăng
Giải: Gia tuy bần hàn tự đắc thanh nhàn chi phúc
*Dịch: Cảnh nhà tuy nghèo nhưng được hưởng phúc nhàn hạ thanh cao
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 25

b) THIÊN TÀI TINH - Cách cho người tuổi Bính sinh giờ Mậu Thìn, Mậu Ngọ
Giờ Mậu Thìn: cách Khát mã ẩm tuyền
* Dịch: Ngựa khát uống nước suối
*Giải: Khốn đốn dĩ cực hốt phùng giai cảnh
*Dịch: Khốn khổ đến cùng cực đột nhiên gặp được cảnh tốt

Giờ Mậu Ngọ: cách Viêm thiên chủng túc
*Dịch: Trời nắng nóng gắt trồng lúa
*Giải: Mục tiền lao khổ nhật hậu bất ngu cùng phạp
*Dịch: Vất vả trước mắt nhưng mai sau không lo sợ thiếu thốn
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 25

c) THIÊN HOÁN TINH - Cách cho người tuổi Bính sinh giờ Mậu Thân, Mậu Tuất
Giờ Mậu Thân: cách Đại thử đắc sương
*Dịch: Nắng lớn được sương
Giải: Thịnh cực chi thời tiểu hữu phong ba
*Dịch: Lúc thời cực thịnh hay gặp sóng gió nhỏ

Giờ Mậu Tuất: cách Hoàng hoa vãn tiết
*Dịch: Hoa vàng vào cuối tiết khí
• Giải: Thao thủ 操守 kiên cố vãn cảnh ưu du 優游
*Dịch: Giữ gìn bền vững cảnh già được nhàn nhã
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 25

d) Cách chung cho người tuổi Bính sinh giờ Mậu
NHẠN TRỤC LOAN PHI
(Nhạn đuổi loan bay)

Trùng sơn cao tủng xuất vân đoan
Phong nhạn cao phi trục phượng loan
Mạc oán hoàng kim trần thổ đắc
Tài phùng thanh nhãn quí hào khan
Bình sinh chí khí như tùng bách
Bẩm tính cô cao ngạo tuế hàn
Tá vấn hoa khai thành thực xứ
Nhất chi xuân sắc mãn lan can 闌 干

Dịch:
Tầng núi cao vút vượt đám mây
Cây phong nhạn bay đuổi loan phượng
Chớ oán vàng kim vùi bụi đất
Gặp lọt mắt xanh người quí đãi
Đời thường chí khí như tùng bách
Bản tánh cô cao giỡn năm lạnh
Nếu hỏi hoa nở nơi thành quả
Cảnh xuân một cành đầy ngang dọc
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 25

2. PHÁN ĐOÁN:
a) Khái quát cuộc đời người tuổi Bính, sinh giờ Mậu
• Thử mệnh nhất đoàn hoà khí mãn diện xuân phong, phùng nhân hữu huynh đệ chi tình, tác sự hữu phong vân chi chí, lượng trường hiện đoản thức trọng tri khinh, thiện châm chước 斟酌 hội điều đình 調 停, hiểm nan trung nan khu giải 驅 解, tân cần xứ hội kinh doanh, tính cấp tâm từ tâm vô lang độc, thảo ốc hạ thiết yếu 要 設 cầm kì thi hoạ, bố y thượng yêu đới kim ngọc tê hoan, nhất sinh chỉ yếu an bài hảo xạ nại đa hối trệ 滯, chỉ yếu kiên tâm lao thủ mệnh, tự nhiên xuân chí bách hoa thượng.

* Dịch: Mệnh này là một nhóm hòa khí đầy mặt gió xuân, gặp người có cái tình anh em thân thiết, làm việc có chí khí rộng rãi như mây gió, ước lượng bề dài hiện ra bề ngắn, biết nặng hiểu nhẹ, giỏi làm việc gì cũng đắn đo kỹ lưỡng, khéo thu xếp cho công việc được ổn thỏa, trong gian nan hiểm trở biết ứng xử giải quyết, nơi nhọc nhằn cay đắng lại siêng năng khéo léo trong việc kinh doanh, tánh lanh lợi nhanh chóng, tâm hiền lành không tàn bạo hiểm độc, dưới nhà tranh bày ra đàn hát đánh cờ ngâm thơ vẽ vời, trên áo vải lại thích đeo vàng đính ngọc, một đời chỉ thích an bầy sao cho tốt, tại sao mà còn nhiều tối tăm mù mịt và ngưng đọng, chỉ cần bền lòng giữ vững mệnh, tự nhiên Xuân đến trăm hoa nở.
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 25

b) SỰ NGHIỆP người tuổi Bính, sinh giờ Mậu
Hà ưu tự thiếu thành trung phá
Cập chí trung niên phá phục thành
Hữu lộc hữu tài hoàn vãn cảnh
Vô ưu vô lự lạc thanh bình

Dịch:
Lo gì thời trẻ thành trong phá
Kịp đến trung niên phá lại thành
Về già lại có tiền có lộc
Chẳng lo không nghĩ vui thanh bình
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 25

c) CƠ NGHIỆP người tuổi Bính, sinh giờ Mậu
Sinh lai thanh khiết như tùng trúc
Đời sống trong sạch như tùng trúc
Bẩm chí năng vân nại tuế hàn
Bách niên cao xứ tĩnh trung khan

Dịch:
Cửu hậu hoàng kim tu mãn ốc
Chí khí lấn mây quen lạnh rét
Lâu sau nhà cửa đầy vàng bạc
Trăm năm chốn cao tĩnh mà xem
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 25

d) HUYNH ĐỆ người tuổi Bính, sinh giờ Mậu
Vân ủng trùng sơn nhạn thanh tí
Cô hồng độc tự trú cô phố
Đình tiền mạn trường thanh thanh trúc
Tái ngoại phong cao nhất tự vô

Dịch:
Mây che tầng núi lấp tiếng nhạn
Chiếc hồng đơn đậu nơi bến sông
Trước sân khóm trúc xanh dài rộng
Ngoài ải gió cao một chữ không !
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 25

e) HÔN NHÂN người tuổi Bính, sinh giờ Mậu
Thúy trúc bích ngô loan phụng lập
Kỉ đa xuân sắc liễu lan can 闌 干
Dã hoa phương thảo doanh đình hạm
Khước trục lam 輿 xuất viễn sơn

Dịch:
Trúc xanh ngô biếc loan phượng đậu
Nhiều bao xuân sắc quanh ngang dọc
Hoa dại cỏ thơm đầy sân giàn
Chạy đuổi xe xanh ra núi xa
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 25

g) CON CÁI người tuổi Bính, sinh giờ Mậu
Chi đầu nhị quả yêu đào diễm
Vũ lộ phong hòa nhất quả nghi
Duy thị cô cao thử bất đắc
Phùng dương ngộ khuyển mộng thiên tê 西

Dịch:
Đầu cành hai quả đào xinh đẹp
Mưa móc gió êm một quả nên
Lo rằng đơn cao vói chẳng được
Gặp dê đón chó mộng trời tây
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 25

h) Cuối cuộc đời người tuổi Bính, sinh giờ Mậu
Đạo hiểm mã tiền quân bất tín
Nhược phùng trư vĩ dã tu phòng
Thử thời lộc tại sơn biên tảo
Song hữu kiên hoa vũ bất phương

Dịch:
Đường nguy trước ngựa mi không tin
Nếu gặp đuôi heo phải phòng ngừa
Thời ấy hươu xong rồi ven núi
Mưa bên cửa sổ hoa chẳng thơm

Hết quẻ số 25
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 26

LƯỠNG ĐẦU: BÍNH - KỶ
Qủe Số 26: HOẢ ĐỊA TẤN


1. CÁCH CỤC
a) THIÊN THUỶ TINH - Cách cho người tuổi Bính sinh giờ Kỷ Sửu, Kỷ Mão
Giờ Kỷ Sửu:
cách Quật tàng phùng kim
*Dịch: Đào chỗ chứa giấu gặp vàng
• Giải: Sở dục toại tâm vạn sự hưng thịnh
*Dịch: Được thỏa lòng mong muốn muôn việc đều hưng thịnh

Giờ Kỷ Mão: Cảo miêu đắc vũ
*Dịch: Mạ khô gặp mưa
• Giải: Khốn nạn chi thời đắc ngộ cứu tinh
*Dịch: Lúc thời vận khốn đốn gặp được người cứu
 
Top