Quỷ cốc toán mệnh

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 26

b) THIÊN THAI TINH - Cách cho người tuổi Bính sinh giờ Kỷ Tỵ, Kỷ Mùi
Giờ Kỷ Tỵ: Lam điền chủng ngọc
*Dịch: Ruộng triền núi trồng ngọc
• Giải: Tích đắc âm công khả hưởng đại phúc
*Dịch: Chứa nhiều âm đức khá hưởng được phúc lớn

Giờ Kỷ Mùi: Thu thiền minh liễu
*Dịch: Ve mùa Thu kêu trên cây liễu
• Giải: Hoạn nạn dĩ quá tiệm nhập giai cảnh
*Dịch: Đã qua cơn hoạn nạn tiến dần vào cảnh đẹp
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 26

c) THIÊN ƯU TINH
Giờ Kỷ Dậu: Mãnh hổ tuần sơn
*Dịch: Hổ khỏe mạnh đi tuần tra núi
• Giải: Phấn lực tiến hành khủng phòng hữu hiểm
*Dịch: Gắng sức tiến hành e gặp nguy hiểm

Giờ Kỷ Hợi: Tỉnh để quan thiên
*Dịch: Ngồi đáy giếng xem xét trời
• Giải: Kiến thức hiệp tiểu sở đắc vô kỷ
*Dịch: Kiến thức hẹp hòi kết quả không bao nhiêu
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 26

d) - Cách chung cho người tuổi Bính sinh giờ Kỷ
CÔ NHẠN THẤT QUẦN
(Nhạn lẻ lạc bầy)

Viễn vọng năng thăng bách xích thê
Đăng cao lực quyện hữu thùy tri
Tiêu ma luyến ái 戀 愛 tam sinh tuyết
Phản phúc nhân tình kỉ cục kì
Li tái thiên biên nhạn thất lữ
Tá xuân lân ngoại duẩn sinh chi
Sinh nhai nhược tiến trùng thành lập
Mãn chước kim tôn phiếm tử lan

Dịch:
Nhìn xa muốn lên thang trăm thước
Lên cao sức mỏi ai hay biết
Ba năm yêu mến tiêu mòn cả
Tình người lật lọng mấy ván cờ
Rời ải bên trời nhạn mất bạn
Mượn xuân bên ngoài măng nẩy cành
Nếu thấy kế sống thành lập lại
Rót đầy chén vàng chơi lan tím
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh- Quẻ số 26

2. PHÁN ĐOÁN
a) Khái quát cuộc đời người tuổi Bính sinh giờ Kỷ
• Thử mệnh bán hư bán thực, hoặc trọc hoặc thanh, tục bất tục cô bất cô, phi tăng phi đạo, lũ Đông li bổ Tây bích, ái đả cổ khiêu bản , hội trước bất tinh minh 精 明, trầm mai chí khí, cô phụ 辜負 thông minh, tâm thân bất định, đa phá đa thành, nhược bất phá tổ li tông dã tu thiên di môn hộ, mộ trưởng Ngũ thai Bắc minh , chiêu sinh Thiên thai Nam nhạc, nhược đắc bất hiểm bất trở, ám tật khả bảo vô hung vô hiểm, tiền trình lịch đắc phong sương tảo, đa thiểu tư cơ đắc hiện thành.

*Dịch: Mạng nầy là người nửa hư nửa thực, hoặc là đục hoặc là trong, trần tục chẳng ra trần tục (tục 俗: ham chuộng những cái vật dục của đời sống bình thường, mà bị người trí thức cao thượng chê đều gọi là tục) cô đơn mà chẳng ra cô đơn, không ra tăng ni cũng chẳng ra đạo sỹ, lấy cái hàng rào rách bên đông vá cái vách bên tây (giật gấu vá vai), thích đánh trống gõ phách nhẩy múa (thích ca hát), hấp tấp vội vàng không chu đáo kỹ lưỡng, chôn vùi chí khí, uổng phí thông minh, tâm và thân chẳng ổn định, thành nhiều bại cũng nhiều, nếu không phá hỏng cơ nghiệp của tổ tông, thì cũng phải ra rời quê quán, buổi sáng sinh ra ở Thiên thai núi Nam, buổi tối lại lớn lên ở Ngũ thai biển Bắc (phiêu bạt lang thang, một nơi ở cung Tiên một nơi ở đài Phật) nếu như được không gặp phải gian nan nguy hiểm, thì phải gánh chịu tật ngầm dấu bên trong người thì mới không bị hung dữ hiểm nghèo, lúc tuổi còn nhỏ bước đường phía trước phải trải qua nhiều sương gió, (rồi sau đó) ít nhiều cơ nghiệp riêng mới hiện ra thành đạt.
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 26

b) SỰ NGHIỆP người tuổi Bính, sinh giờ Kỷ
Mãn viên yêu đào thượng vị khai
Đông phong tiên phóng nhất chi mai
Tuy nhiên ngạo tuyết năng sương cửu
Chung kiến dương hòa nhật hộ lai

Dịch:
Đào non đầy vườn còn chưa nở
Cành mai nở trước ngọn gió đông
Dù rằng đương cự lâu sương tuyết
Sau thấy ánh dương vào trong cửa
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 26

c) CƠ NGHIỆP người tuổi Bính, sinh giờ Kỷ
Phân phân 紛 紛 tổ kế li nam bắc
Chính lí điền viên đông phục tê (tây)
Chung tri thế tại tiêu diêu ngoại
Chẩm nại danh hi lợi diệc hi

Dịch:
Rối bời tổ nghiệp rời Nam Bắc
Sửa lại ruộng vườn Đông lại Tây
Sau biết ở ngoài đời rong chơi
Tại sao danh ít lộc cũng ít
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 26

d) ANH EM người tuổi Bính, sinh giờ Kỷ
Giang biên nhị nhạn phân nam bắc
Nhất chích cô phi phong vũ trung
Hồi thủ tịch dương đa thiểu hận
Dạ thâm ngư xướng oán tây phong

Dịch:
Bên sông hai nhạn chia Nam Bắc
Một chiếc lẻ bay trong gió mưa
Bóng chiều quay đầu ít nhiều hận
Đêm sâu chài hát oán gió tây
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 26

e) HÔN NHÂN người tuổi Bính, sinh giờ Kỷ
Hồng lục bạch tần thâm ảo xứ
Uyên hành nhất chích tự thê thê
Thanh phong minh nguyệt lương tiêu vĩnh
Chẩm thượng thời văn đỗ vũ đề

Dịch:
Cỏ hồng tần trắng mờ sâu thẳm
Một cánh uyên bay tự lạnh lùng
Gió trong trăng sáng đêm sâu dài
Trên gối thì nghe chim quốc kêu
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 26

g) CON CÁI người tuổi Bính, sinh giờ Kỷ
Lưỡng đóa hoa khai nhất đóa hồng
Kí chi thiền kháo tống tây phong
Khởi kì trúc trưởng long tôn mộng
Tương kiến chung tư 螽 斯 mãn hạm trung

Dịch:
Hai đóa hoa nở một đóa hồng
Ve nương nhờ cành tiễn gió Tây
Há phải trúc lớn mộng cháu rồng ?
Sẽ thấy cào cào đầy trong rào
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 26

h) Cuối cuộc đời người tuổi Bính, sinh giờ Kỷ
Bán thiên thố thượng khan khan phát
Nhất tiễn thân truyền chính hảo âm
Chính thị Lưu lang phương đắc chí
Hà kì khuyển phệ hướng hoa âm

Dịch:

Trên nửa năm thỏ nhìn xem phát
Mũi tên loan truyền tiếng phải tốt
Chính ấy chàng Lưu đương đắc chí
Chó sủa nào hẹn phía bóng hoa

Hết quẻ số 26
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 27

LƯỠNG ĐẦU: BÍNH - CANH
Qủe Số 27: TRẠCH THIÊN QUẢI

1. CÁCH CỤC:
a) THIÊN THỦY TINH - Cách cho người tuổi Bính sinh giờ Canh Tý, Canh Dần
Gờ Canh Tý
: cách CÚC KÍNH TẦM XUÂN
Dịch: Tìm mùa Xuân trong hàng cúc
Giải: Chủ ý kiên định đại hữu sinh cơ
Dịch: Chú ý bền vững sẽ gặp cơ hội tốt

Giờ Canh Dần: cách KHÔ LIÊN ĐẮC LỘ
Dịch: Sen khô được sương móc
Giải: Khốn khổ chi thời đắc nhân phù trì
Dịch: Lúc khốn khổ gặp được người giúp
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 27

b) THIÊN QUAN TINH - Cách cho người tuổi Bính sinh giờ Canh Thìn, Canh Ngọ
Giờ Canh Thìn: cách THU ĐÊ DƯƠNG LIỄU
Dịch: Mùa Thu cây dương liễu trên bờ đê
Giải: Vãn cảnh bình bình
Dịch: Cảnh già bình thường

Giờ Canh Ngọ: cách ĐÃI PHONG GIÁ PHÀM
Dịch: Đợi gió giương cánh buồm
Giải: Đãi thời nhi động vô vãng bất lợi
Dịch: Đợi thời mà hành động bất cứ việc gì cũng có lợi
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 27

c) THIÊN BÍNH TINH - Cách cho người tuổi Bính sinh giờ Canh Thân, Canh Tuất
Giờ Canh Thân: cách PHONG LÍ DƯƠNG HOA
Dịch: Gió thổi dập hoa dương
Giải: Căn cơ thiển bạc nhi phòng hoạn nạn
Dịch: Căn cơ mỏng manh đề phòng hoạn nạn

Giờ Canh Tuất: cách TẰNG BĂNG KIẾN NHẬT
Dịch: Từng lớp băng thấy mặt trời
Giải: Thiên tân vạn khổ chung hữu đắc ý chi nhật
Dịch: Muôn đắng ngàn cay cuối cùng cũng có ngày đắc chí
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 27

d) Cách chung cho người tuổi Bính sinh vào 06 giờ Canh

THIÊN TẾ CÔ HỒNG
(Chim hồng lẻ loi ở chân trời)

Bách xích can 竿 đầu tiến bộ nan
Bán sinh hương tỉnh 鄉 井 kị điêu tàn
Nhạn phi thu thủy hàng hàng đoạn
Hoa phát xuân lâm điểm điểm ban
Thành lập yếu phùng thanh nhãn thị
Bôn trì tu chí bạch vân san
Công danh lưỡng tự chung tu tại
Chỉ khủng thân nhàn tâm vị nhàn
Dịch:
Trăm thước đầu cây thật khó bước
Nửa kiếp làng quê đến nát tan
Nước thu nhạn bay từng hàng đoạn
Rừng xuân hoa nở chia lốm đốm
Dựng nghiệp rất cần mắt xanh gặp
Ruổi rong lên đến núi mây trắng
Công danh hai chữ sau còn đấy
Chỉ sợ thân nhàn tâm chẳng nhàn
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 27

2. PHÁN ĐOÁN:
a) Khái quát về người tuổi Bính sinh giờ Canh
• Thử mệnh tâm tính bất thường dị sân dị hỉ, tinh lực xứ phản tắc tằng đằng , hiện thành xứ biến tác ân cần 殷 勤 , mục hạ vô ưu tâm bất tự tại, tuy nhiên 雖 然 nhất cá hảo tư cơ 鎡 基 , thụ quá hứa đa ma nan xứ, đa phá thiểu thành chiêu thị chiêu phi, thê phi sinh thiết thuần cương, định kiến tiền cô hậu quả , đầu nam vị đắc mạt tử khả thụ , bài bố hữu tinh thần, ban ban thân thủ tố, tiên nan hậu dị tâm bất tai mang.

* Mệnh này tâm tính không bình thường, dễ thay đổi mừng vui dễ cáu giận, nơi việc làm chu đáo kỹ lưỡng lại nổi lên thành bó buộc vướng vít, chốn hiện thành đổi làm thân thiết hậu hĩ (làm việc lúc đầu chu đáo kỹ lưỡng thì bị vướng mắc khó khăn và bị bó buộc, khi việc đã hiện ra thành rồi lại được chu đáo đón tiếp ân cần), việc dưới mắt không lo nghĩ, (nhưng) trong lòng không ổn định, dù vậy (vẫn có) một cái vốn liếng tài sản riêng tốt, nơi dã qua chịu đựng khá nhiều khó khăn gian nan hiểm trở, phá nhiều thành ít tự chiêu vời đúng sai, nếu vợ chẳng phải là sắt thuần cứng (mệnh của vợ phải cứng như sắt thép mới chịu nổi, số khắc vợ chồng) ắt định thấy trước sau sẽ là góa bụa, con trai đầu không được con cuối có thể được, có tinh thần bày biện bố trí mọi sự việc tự tay làm, trước khó sau dễ lòng hoang mang nghĩ ngợi không ổn định.
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 27

c) CƠ NGHIỆP - người tuổi Bính sinh giờ Canh
Bách xích can đầu tiến bộ trì
Phân phân tổ kế cánh trùng li
Kỉ hồi trừ đoạn căn cơ lộ
Mạc địa phùng xà tiệm lập cơ
Dịch:
Trăm thước đầu cây tiến bước chậm
Rối bời kế nghiệp lại rời đổi
Mấy phen đứt rời đường nền gốc
Đất xa gặp rắn dần dựng nghiệp
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 27

d) HUYNH ĐỆ - người tuổi Bính sinh giờ Canh
Tu tri tam nhạn đồng phi hạ
Nhất chích ưng thu tại võng la
Chử đậu bất tu cơ tiến hỏa
Hồi tư tứ hải ngộ phong ba
Dịch:
Nên biết ba nhạn cùng bay xuống
Một chiếc bị đánh rơi vào lưới
Bãi đậu không cần đốt mồi lửa
Nhớ lại bốn biển gặp sóng gió
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 27

e) HÔN NHÂN - người tuổi Bính sinh giờ Canh
Lục chiểu song liên hoa phát xứ
Hồi đầu hoạt kế báo quân tri
Vân nhàn thiên lí nguyệt quang hiệu 皎
Vãn cảnh uyên ương đắc sở nghi
Dịch:
Nơi ao xanh đôi hoa sen nở
Quay đầu sanh kế báo ngươi biết
Ngàn dặm mây nhẹ trăng trắng sáng
Cảnh muộn uyên ương được chốn yên
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 27

g) TỬ TỨC - người tuổi Bính sinh giờ Canh
Tường biên tam đóa đào hoa phát
Nhất đóa khán quan tạ bất lao
Chỉ đãi thu phong sinh quế tử
Thanh vân phức húc mãn giang cao
Dịch:
Bên tường ba đóa hoa đào nở
Một đóa nhìn xem chẳng được bền
Chỉ đợi gió thu sanh quả quế
Thơm nức đầy sông tới mây xanh
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 27

h) CUỐI CUỘC ĐỜI - người tuổi Bính sinh giờ Canh
Hạn vận nhược phùng Thìn dữ Tuất
Quý Đinh thái tuế bất đồng hòa
Trùng trùng nguy hiểm lâm đầu thượng
Bất thiệp quan tai tài phá đa
Dịch:
Nếu vận hạn gặp Thìn cùng Tuất
Năm Quý năm Đinh chẳng cùng hòa
Nhiều lần nguy hiểm tới trên đầu
Nếu không hình sự tốn nhiều tiền
 
Top