Quỷ cốc toán mệnh

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 20

d) Huynh đệ người tuổi Ất sinh giờ Quý
Hồng nhạn tịch liêu 寂 寥 vô nại hà
Như đồng sương tích thất dương hòa
Tuy nhiên các tự phân nam bắc
Hồng lục bạch tần số cánh đa
*Dịch:
Nhạn hồng vắng vẻ tại vì sao
Như cùng sương chứa mất ánh dương
Tuy vậy tự chia đôi Nam Bắc
Cỏ xanh tần trắng nhiều vô số
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 20

e) HÔN NHÂN người tuổi Ất sinh giờ Quý
Nhược thuyết động phòng chung cửu sự
Chỉ thị sơ thời tạm hòa mục
Thùy tri tử kỉ tại chung niên
Kỉ độ ưu tâm thiêm bất túc
*Dịch:
Nếu nói phòng the việc lâu dài
Lúc đầu chỉ là tạm thuận hòa
Tự mình ai biết ở tuổi già
Mấy độ lòng lo thêm chẳng đủ
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 20

g) Con cái người tuổi Ất sinh giờ Quý
Vũ dư hoa phát chính tình hòa
Dạ bán phong cuồng chiết nộn hà
Nhất thụ tiểu hoa đồng thị diệp
Khóa trình tu thị quả vô đa
*Dịch:
Mưa qua rồi tạnh hoa lại nở
Nửa đêm gió dữ gẫy sen non
Một cây hoa nhỏ cùng với lá
Vượt trải qua thì quả không nhiều
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 20

h) Cuối cuộc đời người tuổi Ất sinh giờ Quý
Khứ xứ khả phòng Thân Dậu thượng
Nơi đi nên phòng trên Thân Dậu
Bính Đinh thời tiết khởi nhàn phi
Chỉ nhân lâm uất u nhàn xứ
*Dich:
Tùy phận huề can thượng điếu ky
Thời tiết Bính Đinh nhàn hạ bay
Chỉ vì rừng rậm nơi nhàn nhã
Tùy phận cầm cần lên dài câu

Hết quẻ số 20
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 21

LƯỠNG ĐẦU: BÍNH - GIÁP
QUẺ SỐ 21: HOẢ LÔI PHỆ HẠP

1. CÁCH CỤC
a) THIÊN ÂN TINH cách cho người tuổi Bính sinh giờ Giáp Tý, Giáp Dần
Giờ Giáp Tý: Cách Du ngư xuất võng
*Dịch: Cá rong chơi thoát khỏi lưới
• Giải: Hạnh ngộ cứu tinh, cố năng thóat hiểm.
*Dịch: May gặp cứu tinh nên có thể thoát hiểm

Giờ Giáp Dần: Cách Phi huỳnh phóng hỏa
*Dịch: Đom đóm bay phóng hỏa
• Giải: Căn cơ tuy bạc, diệc năng thành gia lập nghiệp
*Dịch: Căn cơ tuy mỏng cũng có thể thành gia lập nghiệp
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 21

b) THIÊN ÂM TINH - cách cho người tuổi Bính sinh giờ Giáp Thìn, Giáp Ngọ
Giờ Giáp Thìn: Cách Lạc hoa ngộ thủy
*Dịch: Hoa rụng gặp nước
• Giải: Phiêu bạc vô định, tự tầm khóai lạc
*Dịch: Trôi giạt không bờ bến tự mình đi tìm khoái lạc

Giờ Giáp Ngọ: Cách Thủy thâm ngư lạc
*Dịch: Nước sâu cá an vui
• Giải: Tiêu dao tự tại, hậu phúc vô lượng
*Dịch: Thong dong tự tại về sau phúc lộc không lường
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 21

c) THIÊN KHU TINH - cách cho người tuổi Bính sinh giờ Giáp Thân, Giáp Tuất
Giờ Giáp Thân: Cách Thu thiền minh liễu
*Dịch: Ve mùa thu kêu trên cây liễu
• Giải: Nhất sinh lao lực, tác sự vô thành
*Dịch: Một đời vất vả việc làm không thành

Giờ Giáp Tuất: Cách Xuân thảo miên ngưu
*Dịch: Trâu ngủ trên cỏ xuân
• Giải: Tảo tuế an nhàn, lai nhật đại nạn
*Dịch: Tuổi trẻ an nhàn ngày sau gặp nạn lớn
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 21

d) CÁI THỦY SONG LIÊN - Cách chung cho 06 giờ Giáp
(Đôi hoa sen che mặt nước)

Xích cước vọng tiền mệnh khả tri
Liên hoa xuất thủy bất triêm 沾 nê
Biến canh thế sự sinh nhai hảo
Lao dịch thân tâm sự nghiệp trì
Hồng nhạn đoạn vân thành tụ tán
Uyên ương giao cảnh kiến phân li
Quân hoàn dục vấn bình sinh sự
Hảo hướng vân gian tá nguyệt thê

Dịch:
Bước chân nhìn trước mệnh khá biết
Hoa sen khỏi nước chẳng thấm bùn
Biến đổi việc đời sinh sống tốt
Vất vả thân tâm sự nghiệp chậm
Nhạn hồng mây đứt thành tan tụ
Uyên ương giao cổ thấy chia lìa
Nếu mi muốn hỏi việc thường sống
Hay hướng vào mây mượn thang trăng
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 21

2. PHÁN ĐOÁN:
a) Khái quát cuộc đời người tuổi Bính sinh giờ Giáp

• Sở tăng tăng nịnh, Hội giải hung tai, Tác sự bất khẳng súc đầu, Năng hội bài bố, Bình sinh 平 生 sự nghiệp như đồng yến tử doanh sào, nhất thế thân tình hảo tự tiểu nhi tàng diện, Thân tâm bất túc lưỡng túc thường mang, Dị vinh khô đa phiên phúc, Thương thê hại tử phá tổ thành gia chi mệnh dã

* Dịch:
Rất ghét tà nịnh, hay giải trừ hung tai, làm việc chẳng chịu bị đè nén rụt đầu, hay thích bày biện bố trí, bình thường sự nghiệp như cùng chim yến làm tổ, một đời thân tình tốt tựa như con trẻ dấu mặt, thân và tâm chẳng đủ hai chân thường chạy đôn chạy đáo, dễ tươi khô nhiều trở tráo, mệnh này hại vợ hại con phá tổ nghiệp mà thành gia đình vậy
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 21

b) Sự nghiệp người tuổi Bính sinh giờ Giáp
Nhất thân chiển lí hà thời lập
Lập hướng vân trình tự hữu thê
Đắc lộc giang tân thân giá khoát
Cao nhân thanh bạch tự đề huề

Dịch:
Một thân dầy xéo bao giờ thành
Đứng hướng đường mây tự có thang
Bến sông được lộc giá trị rộng
Người cao trong trắng tự dắt dìu
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 21

c) CƠ NGHIỆP người tuổi Bính sinh giờ Giáp
Thiên nhiên thành tựu an nhàn phúc
Đắc lộc thành danh đông phục tây
Phượng các long lâu nhân sự hảo
Hưu nghi hối trệ tự thê thê 栖 栖

Dịch:
Phước an nhàn thành bởi tự nhiên
Thành danh được lộc đông lại tây
Lầu rồng gác phượng việc người tốt
Chớ nghĩ mịt mờ lại buồn lo
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 21

d) HUYNH ĐỆ người tuổi Bính sinh giờ Giáp
Phong tống hồng nhạn tự phi khứ
Thiên nghi tối tảo đắc cao phong
Chung tu chấn tác thanh danh viễn
Đường lệ phân phương đáo nhật hồng

Dịch:
Gió tiễn nhạn hồng tự bay đi
Rất sớm bên lệch được gió cao
Về sau danh tiếng nổi vang xa
Hoa đường thơm ngát ngày rực rở
 
Last edited by a moderator:

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 21

e) HÔN NHÂN người tuổi Bính sinh giờ Giáp
Phương bài uyên ương đồng hí thủy
Khởi thời nhất chích tảo phân li
Thảo đường âu lộ phân phân lập
Nhật mộ tang du bất dụng bi

Dịch:
Uyên ương đùa giỡn cùng trên nước
Ngờ đâu một đứa sớm chia lìa
Bãi cỏ cốc cò chia nhau đứng
Cảnh già chiều đến chẳng buồn đau
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 21

g) Con cái người tuổi Bính sinh giờ Giáp
Đình bạn xuân hoa kết nhất quả
Thanh âm tu trúc 修 竹 trưởng long tôn
Lưỡng niên chu tử doanh môn hộ
Nhất chú thiên hương tạ thánh ân

Dịch:
Trước sân hoa xuân thành một quả
Trúc dài bóng xanh con cháu lớn
Hai năm đỏ tím đầy nhà cửa
Một nén hương thơm lễ thánh thần
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 21

h) Cuối cuộc đời người tuổi Bính sinh giờ Giáp
Thời trị vận phùng tương hợp xứ
Thừa ngưu kỵ mã thượng thanh thiên
Tri âm chính hảo đồng mưu dụng
Biệt điệu phong xuy vấn điếu thuyền

Dịch:
Gặp gỡ vận thời nơi cùng hợp
Cưỡi trâu cưỡi ngựa lên trời xanh
Bạn thân thật tốt cùng tính kế
Gió thổi điệu riêng hỏi thuyền câu

(Hết quẻ số 21)
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 22

LƯỠNG ĐẦU: BÍNH - ẤT
Quẻ Số 22: HỎA PHONG ĐỈNH


1. CÁCH CỤC:
a) DANH LỢI TINH - cách cho người tuổi Bính, sinh giờ Ất Sửu, Ất Mão
Giờ Ất Sửu: Xuân yến quy sào
*Dịch: Chim én mùa xuân về tổ
• Giải: Khắc cần khắc kiệm tử tôn mãn đường
* Dịch: Hết sức cần kiệm con cái đầy nhà

Giờ Ất Mão: Phong niên 豐年 hưởng túc
*Dịch: Năm được mùa cho nhiều lúa gạo
Giải: Phong y túc thực vô ưu vô lự
*Dịch: Cơm áo dư dật không lo không nghỉ
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 22

b) ĐIỆU THƯ TINH - cách cho người tuổi Bính, sinh giờ Ất Tỵ, Ất Mùi
Giờ Ất Tỵ: Viêm thiên phá phiến
*Dịch: Trời nóng quạt rách
Giải: Tuy vô đại tài diệc hữu đắc ý chi nhật
*Dịch: Dù không có tài lớn nhưng cũng có ngày được vừa ý

Giờ Ất Mùi: Vũ lí quỳnh hoa
*Dịch: Hoa quỳnh trong mưa
Giải: Tuy hữu hoạn nạn hào vô tổn thương
*Dịch: Dù gặp hoạn nạn nhưng mảy may không tổn thương
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 22

c) PHƯỢNG CÁC TINH - cách cho người tuổi Bính, sinh giờ Ất Dậu, Ất Hợi
Giờ Ất Dậu: Ẩn tinh lạc vân
*Dịch: Sao trốn nấp mây sa
Giải: Đại khí 器 vãn thành, mục tiền thượng 尚 phi 非 kì thời
*Dịch: Tài năng lớn thành đạt muộn, hiện tại đang còn không phải thời

Giờ Ất Hợi: Hạ liễu minh thiền
*Dịch: Ve kêu trên cây liễu mùa Hạ
Giải: Căn cơ thiển bạc hạnh nhi thượng hữu ỷ bàng
*Dịch: Căn cơ nông cạn may nhờ còn có chổ nương tựa
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 22

d) TƯỚC TÚC THÂM LÂM - Cách chung cho 06 giờ Ất
( Chim sẻ đậu trong rừng sâu)

Tiên phát hàn lâm bất cập thời
Trần ai phất lạc thượng vân thê
Nhạn hoành thu thủy li quan tái
Tước túc thâm lâm thác ổn chi
đắc đông hoa nhân tạo hóa
Hà sầu vạn sự bất quang huy 光 輝
Sinh nhai nhược vấn hà phương hảo
Phong tống hoa hương tế điểm y

Dịch:
Rừng lạnh đi sớm chẳng gặp thời
Phủi hết bụi trần lên thang mây
Nhạn ngang nước thu rời quan ải
Sẻ đậu rừng sâu cành vững nương
Hoa đông nương được nhờ tạo hóa
Buồn chi muôn việc chẳng vẻ vang
Nếu hỏi sinh sống phương nào tốt ?
Gió đưa hoa thơm điểm vào áo
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 22

2. PHÁN ĐOÁN

a)
Khái quát cuộc đời người tuổi Bính sinh giờ Ất

• Thử mệnh ngọc nhuận kim huy nhân giai ngưỡng mộ, khả vị đỉnh chung 鼎 鍾 chi khí, lương đống 棟 梁 chi tài, chỉ hiềm thoái thần trọng cố hảo sự vu hồi, phiêu phúc xứ lao nhi vô tâm, tân khổ xứ tố sự bất thực, vu ta hề! hảo sự tòng lai bất thập toàn, thái vân dị tán lưu ly dị toái , bản thị hiên ngang đầu giác nại hà vị thông ? hành đắc long ngâm.

* Dịch:
Mệnh này là ngọc nhuần nhã vàng tươi sáng, người người đều kính trọng hâm mộ, khá gọi là cái khí tượng quý hiển, là người có cái tài năng gánh vác việc lớn quan trọng, chỉ hiềm vì thoái thần nặng, cho nên việc tốt bị quanh co, nơi phúc nổi nhọc nhằn mà không công trạng, nơi khó nhọc việc làm lại không thực, chao ơi kìa ! việc tốt theo từ đó tới chẳng vẹn được mười, mây đẹp dễ tan ngọc quí lưu ly dễ vỡ, vốn là người hiên ngang sừng sỏ, tại sao vận hạn chưa thông? đi được rồng gầm bỗng nhiên biến đổi vượt trội.
 
Top