Quỷ cốc toán mệnh

trungtvls

Điều hành cấp cao
Bác Phong Lan có thể sửa lại để có mục đầy đủ theo từng tuổi được không ?
Bác đăng bài thế này khó theo dõi quá.
Kiểu như người tuổi Bính sinh giờ Canh thì
1. Mệnh
2. Cơ nghiệp
3. Hôn nhân...

Bác cứ post bài đi để em còn lấy dữ liệu làm phần mềm Quỷ cốc toán mệnh :)
 

phonglan

Moderator
Hiện tại mình đang đăng bài theo trình tự quẻ. Mỗi quẻ ứng với 1 tuổi và 1 giờ (VD tuổi Bính, giờ Canh)
 

trungtvls

Điều hành cấp cao
Hiện tại mình đang đăng bài theo trình tự quẻ. Mỗi quẻ ứng với 1 tuổi và 1 giờ (VD tuổi Bính, giờ Canh)
Đúng là 1 quẻ với 1 tuổi và 1 giờ nhưng 1 bài viết thì bao gồm tất cả thông tin với người đó.
Ví dụ

Cách chung cho người tuổi Bính sinh giờ Kỷ
CÔ NHẠN THẤT QUẦN
(Nhạn lẻ lạc bầy)

Viễn vọng năng thăng bách xích thê 梯
Đăng cao lực quyện 倦 hữu thùy tri
Tiêu ma luyến ái 戀 愛 tam sinh tuyết
Phản phúc nhân tình kỉ 幾 cục kì 旂
Li tái thiên biên nhạn thất lữ
Tá xuân lân ngoại duẩn 筍 sinh chi
Sinh nhai nhược tiến trùng thành lập
Mãn chước kim tôn phiếm tử lan 蘭

Dịch:
Nhìn xa muốn lên thang trăm thước
Lên cao sức mỏi ai hay biết
Ba năm yêu mến tiêu mòn cả
Tình người lật lọng mấy ván cờ
Rời ải bên trời nhạn mất bạn
Mượn xuân bên ngoài măng nẩy cành
Nếu thấy kế sống thành lập lại
Rót đầy chén vàng chơi lan tím

2. PHÁN ĐOÁN
a) Khái quát cuộc đời người tuổi Bính sinh giờ Kỷ
• Thử mệnh bán hư bán thực, hoặc trọc hoặc thanh, tục 俗 bất tục cô 孤 bất cô, phi tăng phi đạo, lũ 縷 Đông li籬 bổ 補 Tây bích, ái đả cổ 鼓 khiêu 跳 bản 板, hội trước 著 bất tinh minh 精 明, trầm 沈 mai 埋 chí khí, cô phụ 辜負 thông minh, tâm thân bất định, đa phá đa thành, nhược bất phá tổ li tông 宗 dã tu thiên di môn hộ, mộ 暮 trưởng Ngũ thai Bắc minh 溟, chiêu 昭 sinh Thiên thai Nam nhạc, nhược đắc bất hiểm bất trở, ám tật khả bảo 保 vô hung 凶 vô hiểm 險, tiền trình lịch đắc phong sương tảo, đa thiểu tư cơ đắc hiện thành.

*Dịch: Mạng nầy là người nửa hư nửa thực, hoặc là đục hoặc là trong, trần tục chẳng ra trần tục (tục 俗: ham chuộng những cái vật dục của đời sống bình thường, mà bị người trí thức cao thượng chê đều gọi là tục) cô đơn mà chẳng ra cô đơn, không ra tăng ni cũng chẳng ra đạo sỹ, lấy cái hàng rào rách bên đông vá cái vách bên tây (giật gấu vá vai), thích đánh trống gõ phách nhẩy múa (thích ca hát), hấp tấp vội vàng không chu đáo kỹ lưỡng, chôn vùi chí khí, uổng phí thông minh, tâm và thân chẳng ổn định, thành nhiều bại cũng nhiều, nếu không phá hỏng cơ nghiệp của tổ tông, thì cũng phải ra rời quê quán, buổi sáng sinh ra ở Thiên thai núi Nam, buổi tối lại lớn lên ở Ngũ thai biển Bắc (phiêu bạt lang thang, một nơi ở cung Tiên một nơi ở đài Phật) nếu như được không gặp phải gian nan nguy hiểm, thì phải gánh chịu tật ngầm dấu bên trong người thì mới không bị hung dữ hiểm nghèo, lúc tuổi còn nhỏ bước đường phía trước phải trải qua nhiều sương gió, (rồi sau đó) ít nhiều cơ nghiệp riêng mới hiện ra thành đạt.

b) SỰ NGHIỆP người tuổi Bính, sinh giờ Kỷ
Mãn viên yêu đào thượng vị khai
Đông phong tiên phóng nhất chi mai
Tuy nhiên ngạo tuyết năng sương cửu
Chung kiến dương hòa nhật hộ lai

Dịch:
Đào non đầy vườn còn chưa nở
Cành mai nở trước ngọn gió đông
Dù rằng đương cự lâu sương tuyết
Sau thấy ánh dương vào trong cửa

c) CƠ NGHIỆP người tuổi Bính, sinh giờ Kỷ
Phân phân 紛 紛 tổ kế li nam bắc
Chính lí điền viên đông phục tê (tây)
Chung tri thế 世 tại tiêu diêu ngoại
Chẩm 怎 nại danh hi 希 lợi diệc hi

Dịch:
Rối bời tổ nghiệp rời Nam Bắc
Sửa lại ruộng vườn Đông lại Tây
Sau biết ở ngoài đời rong chơi
Tại sao danh ít lộc cũng ít

d) ANH EM người tuổi Bính, sinh giờ Kỷ
Giang biên nhị nhạn phân nam bắc
Nhất chích cô phi phong vũ trung
Hồi thủ tịch dương đa thiểu hận
Dạ thâm ngư xướng oán tây phong

Dịch:
Bên sông hai nhạn chia Nam Bắc
Một chiếc lẻ bay trong gió mưa
Bóng chiều quay đầu ít nhiều hận
Đêm sâu chài hát oán gió tây

e) HÔN NHÂN người tuổi Bính, sinh giờ Kỷ
Hồng lục bạch tần thâm ảo xứ
Uyên hành nhất chích tự thê thê 淒
Thanh phong minh nguyệt lương tiêu vĩnh
Chẩm 枕 thượng thời văn đỗ vũ đề

Dịch:
Cỏ hồng tần trắng mờ sâu thẳm
Một cánh uyên bay tự lạnh lùng
Gió trong trăng sáng đêm sâu dài
Trên gối thì nghe chim quốc kêu

g) CON CÁI người tuổi Bính, sinh giờ Kỷ
Lưỡng đóa hoa khai nhất đóa hồng
Kí chi thiền kháo 靠 tống tây phong
Khởi kì trúc trưởng long tôn mộng
Tương kiến chung tư 螽 斯 mãn hạm trung

Dịch:
Hai đóa hoa nở một đóa hồng
Ve nương nhờ cành tiễn gió Tây
Há phải trúc lớn mộng cháu rồng ?
Sẽ thấy cào cào đầy trong rào

h) Cuối cuộc đời người tuổi Bính, sinh giờ Kỷ
Bán thiên thố thượng khan khan 看 phát
Nhất tiễn thân truyền chính hảo âm
Chính thị Lưu lang phương đắc chí
Hà kì khuyển phệ hướng hoa âm

Dịch:
Trên nửa năm thỏ nhìn xem phát
Mũi tên loan truyền tiếng phải tốt
Chính ấy chàng Lưu đương đắc chí
Chó sủa nào hẹn phía bóng hoa

Hết quẻ số 26

Tránh tình trạng 1 tuổi 1 giờ và 10 bài viết về 10 nội dung. Bài viết lan man, đọc rất mất thời gian
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 28

LƯỠNG ĐẦU: BÍNH - TÂN
(Dành cho những người tuổi Bính sinh vào giờ Tân)
Quẻ Số 28: HOẢ THIÊN ĐẠI HỮU


1. CÁCH CỤC:
a) THIÊN THOÁI TINH - Cách cho người tuổi Bính sinh giờ Tân Sửu và Tân Mão
Giờ Tân Sửu:
cách MINH NGUYỆT MAI HOA
Dịch: Hoa mai trăng sáng
Giải: Nhất sinh đắc hưởng thanh nhàn chi phúc
Dịch: Trọn đời được hưởng phúc thanh nhàn

* Trăng sáng ngắm hoa mai, vừa đẹp vừa thanh cao quí phái, có phúc mới được vậy.

Giờ Tân Mão: cách KHÔ MỘC PHÙNG XUÂN
Dịch: Cây khô gặp mùa Xuân
Giải: Khốn đốn dĩ quá đại hữu sinh cơ
Dịch: Đã qua khỏi khốn khổ có nhiều cơ may
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 28

b) THIÊN HỐI TINH - Cách cho người tuổi Bính sinh giờ Tân Tỵ và Tân Mùi
Giờ Tân Tị: cách PHONG TIỀN ĐIỂM CHÚC
Dịch: Đốt đuốc trước gió
Giải: Hảo cảnh bất thường tu phòng hoạn nạn
Dịch: Cảnh đẹp không thường đề phòng hoạn nạn

Giờ Tân Mùi: cách THU THIÊN CÔ NHẠN
Dịch: Nhạn lẻ vào mùa thu
Giải: Chung niên chi hậu tái sự cô lực vô viện
Dịch: Từ tuổi trung niên trở về già làm việc cô đơn không ai trợ giúp
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 28

c) THIÊN THAI TINH - Cách cho người tuổi Bính sinh giờ Tân Dậu và Tân Hợi
Giờ Tân Dậu: cách CHỈ THUYỀN NHẬP HẢI
Dịch: Thuyền giấy vào bể
Giải: Bất tự lượng lực hữu bại vong chi tượng
Dịch: Không biết lượng sức mình đó là điềm thất bại

Giờ Tân Hợi: cách DU NGƯ NHẬP VÕNG
Dịch: Cá rong chơi sa vào lưới
Giải: Tự đầu la võng uổng phí tâm cơ
Dịch: Tự chui vào lưới uổng phí tâm cơ
 

phonglan

Moderator
@trungtvls : Nếu Trung muốn làm phần mềm thì hãy cho tôi email để tôi có thế chuyển bản gốc (chưa chỉnh trang lại). Còn ở topic này, cứ để tôi post bài theo ý định của tôi. ai muốn theo dõi thì cũng cần kiên nhẫn một chút chứ cứ ăn sẵn thì chỉ việc copy về rồi có đọc đâu.

Còn nếu không ưng thì tôi đành dừng việc post bài vậy.
 

trungtvls

Điều hành cấp cao
Vâng, theo ý em là không cần code làm gì cho mệt. Người ta đã làm quá tốt rồi ạ.

QUY COC TOAN MENH : Free Horoscopes Ebooks, Free Horoscopes, Astrology, Numerology and more...

Ví dụ với năm Bính, giờ Tân
QUY COC TOAN MENH : Free Horoscopes Ebooks, Free Horoscopes, Astrology, Numerology and more...

Nếu xem để chiêm nghiệm thì chắc dùng trang này là đủ ạ.
Nếu bác muốn thì có thể close topic này lại được rồi ạ. Cũng ko nhất thiết phải post đủ 84 trang như bên Lý số ạ http://diendan.lyso.vn/viewtopic.php?f=29&t=5116
 
Last edited by a moderator:

Thư Hùng Mã

Thành viên năng nổ
Dạ em nhờ các anh các chị các bác luận giúp QCTM giờ này ạ:
Lưỡng đầu: CANH – BÍNH

Giờ Bính Dần: THẬP NGUYỆT MAI HOA
Dịch: Hoa mai vào tháng mười
Giải: Tảo niên giao vận sự sự đắc ý
Dịch: Giao vận lúc tuổi trẻ mọi việc đều đắc ý

CÁCH CỐ ĐỈNH TÂN Cách
Khí cựu tòng tân mệnh thủy hanh
Lợi danh khước hữu lưỡng tam trùng
Nhạn phi vân ngoại trình trình viễn
Hoa lạc khê biên phiến phiến hồng
Thế sự mạc hiềm vô dụng xứ
Thương tương chung thị hữu thung dung
Long đầu hổ vĩ thiên thư giáng
Trùng chỉnh thanh chiên cẩm tú trung

Dịch: THAY CŨ ĐỔI MỚI
Bỏ cũ theo mới mệnh mới hanh thông
Lợi danh lại có đôi ba lần
Nhạn bay ngoài mây đường xa thẳm
Hoa rụng bên khe rải rác đỏ
Ở đời đừng lo không có chổ dùng mình
Kho đụn rồi đây sẽ được thung dung
Đầu năm Thìn cuối năm Dần (1) có chiếu nhà vua ban xuống
Lại sửa sang ở trong gấm vóc với thảm xanh

(1) Có thể năm Mão

CƠ NGHIỆP (Cơ nghiệp)
Cô tùng chi thượng hạc thanh minh
Phấn chí cao tường nhập tử vân
Bạch ngọc hoàng kim phi thị quí
Tinh tinh linh lợi hỉ vi văn
Dịch:
Tiếng hạc vẳng kêu trên ngọn tùng
Hứng chí bay lượn vào đám mây tía
Ngọc trắng vàng ròng đâu phải quí
Hãy nhìn con đười ươi khôn lanh thích làm cho ra vẻ

HUYNH ĐỆ (Anh em)
Minh hồng tam chích nhập thu hà
Phong diệp phiêu phiêu trục mộ nha
Tố thán điêu linh mai nhị thiểu
Sổ thanh khương địch đáo tiên gia
Dịch:
Ba chim hồng kêu bay vào mảnh ráng thu
Lá phong rung động như đuổi cánh quạ chiều
Cứ than thở hoa mai gặp cảnh điêu linh nên ít nhị
Vài tiếng sáo thổ dân vang đến động tiên

HÀNH TÀNG (Sự nghiệp)
Ngọc bạch kim châu mãn mục tiền
Lục song châu hổ ẩn thần tiên
Môn đình cải hoán phương vi diệu
Tích đức tu thân cảm thượng thiên
Dịch:
Ngọc vàng châu báu đầy dẫy trước mắt
Song biếc cửa son đó là nơi thần tiên ẩn dật
Nhà cửa cần phải thay đổi mới là kế hay
Chứa đức sửa mình mới mong cảm thấu đến trời

HÔN NHÂN (Vợ chồng)
Liêm trung thâm tỏa bạch vân nhà
Yến ngữ ni nam quá viễn san
Lưu thủy lạc hoa nhân tịch mịch
Hậu viên phong diệp hỉ hồi hoàn
Dịch:
Rèm lồng khóa kín mây trắng lững lờ trôi
Tiếng én líu lo qua núi thẳm
Nước trôi hoa rụng vắng bóng người
Vườn sau ong bướm bay quanh co

TỬ TỨC (Con cái)
Di kim hoán ngọc điệu diêu cầm
Liễu diệp đào căn tuế nguyệt thâm
Tường ngoại hoa chi hoa chính phát
Vãng lai tùng quế thủy xâm xâm
Dịch:
Dời vàng đổi ngọc gảy khúc đàn
Gốc đào lá liễu tháng năm trôi
Ngoài tường bông hoa trên cành đang nở
Đến già cây tùng cây quế mới xum xuê

THU THÀNH (Mãn cuộc)
Long khuyển niên gian phong vũ đa
Tiên kiều dĩ quá dục như hà
Tây sơn phong vũ chân thê sở
Hạc lệ viên đề thính mục ca
Dịch:
Năm Thìn năm Tuất gặp nhiều mưa gió
Cầu tiên đã bắc vậy muốn thế nào
Ở núi tây mưa gió thật là thê lương ảo não
Hạc kêu vượn hót lại có tiếng mục đồng
 
Top