Quỷ cốc toán mệnh

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 4

Tiếp quẻ số 4

c) THIÊN HOẢNG TINH - Cách cho người tuổi Giáp sinh giờ Đinh Dậu, Đinh Hợi

Giờ Đinh Dậu: Cách Không trục tầm vân
Dịch: Tìm mây trong hang núi
•Giải: Hào vô ỷ bàng lao vô nhi công
Dịch: Mảnh may không nơi nương tựa khó nhọc chẳng có công

Giờ Đinh Hợi: cách Trì chiểu nạp lương
Dịch: Ao hồ mát lành
•Giải: Sở mưu tuy thành đáo để năng miễn thất bại
Dịch: Mưu dẫu có thành khó tránh khỏi thất bại

(Còn tiếp)
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 4

d) Cách chung cho người tuổi Giáp sinh giờ Đinh
XUÂN NOÃN OANH ĐỀ 鶯 啼
Dịch: Mùa xuân ấm chim Oanh hót

Tổ nghiệp thành thì Đông hựu Tây
Lục dương ảnh lý Tử Quy đề
Sơn không nguyệt lãnh viên thanh khiết
Lâm hạ phong cao Tước quyện phi
Hồng Nhạn vân biên đa đoạn tục
Uyên Ương vũ đả lưỡng phân ly
Cá chung sinh ý hồng trần ngoại
Tranh nại thân do thiệp thị phi

Dịch:
Thời lớn nghiệp Tổ đông lại tây
Bóng liễu xanh xanh chim Quyên hót
Núi không trăng lạnh vượn kêu thảm
Dưới rừng cao gió Tước mỏi bay
Nhạn hồng bên mây nhiều đứt nối
Gió mưa vùi dập Uyên lìa Ương
Trong cái ý sống ngoài trần bụi
Thân còn vương mắc vòng thị phi

•Căn cơ lưỡng hiện thành (Căn cơ cả đôi đều hiện thành)
•Thế sự lưỡng tương oanh (Việc đời đều xoáy quanh)
•Vô hạn phong quang hảo (Phong cảnh tốt vô hạn)
•Mai hoa tuyết lý xuân (Xuân hoa mai trong tuyết).

Tuổi Giáp cho 06 giờ Đinh: Giờ Tỵ tốt hơn cả, các giờ khác đều vát vả. Khi đã lớn thì tổ nghiệp đã không còn thịnh vượng nữa, chỉ còn tiếc nuối như chim Đỗ Quyên kêu khóc ngày hè (Tử Quy còn có tên là Đỗ Quyên Đỗ Vũ hay chim Quốc. Giống chim này, đầu mỏ hơi cong, miệng to đuôi dài, lưng màu tro, bụng sắc trắng có một đường đen thẳng ngang. Nó thường lủi trong bụi rậm dưới ao sâu hoặc hồ rộng. Cuối xuân sang hè thì bắt đầu kêu. Giọng thê thảm khiến khách lữ hành động lòng nhớ nhà, nhớ quê hương), gia cảnh tiêu điều như nơi hoang sơ nghe vượn kêu thảm thiết, mệt mỏi cố gắng gây dựng lại cơ nghiệp như chim se sẻ bay trước gió cao thổi mạnh, anh em xa lìa, vợ chồng ly tán, dù ý muốn thoát ra ngoài bụi trần, mà vẫn vương mang vòng phải trái cõi đời, rồi sau cơ nghiệp cũng thành đạt, mọi việc trong đời xoáy quanh, thời đến cảnh nhà lại tốt đẹp vô cùng.
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 4

(Tiếp quẻ số 4)

2. PHÁN ĐOÁN

a) Khái quát cuộc đời người tuổi Giáp sinh giờ Đinh

•Thử tinh chiếu mệnh, vi nhân mi thanh mục tú, tính cách hiên ngang, tùy cơ chế độ 制 度 tri cao thức đê, phân tôn ty biệt quý tiện, chỉ duyên tâm cao chí đại nhân, thử nhân thế tung tích 蹤 跡 bất ninh , đại khoan tiểu cấp khẩn mạn bất quân , vong tiền thất hậu, hội thi vi năng trang sức, dịch phong sương, khước đắc hung trung biến cát, mục hạ ác tinh tương xuất hạn, phúc lâm tài trí tận vô nghi.

•Dịch: Mệnh này Sao Thử chiếu mệnh, là người mắt sáng lông mày đẹp, tính cách dũng cảm, sắp đặt thể lệ nhất định cho người noi theo, hiểu được cao thấp phân biệt trên dưới sang hèn, chỉ vì có tâm duyên chí khí là người làm việc lớn; vì thế nên đời người không được yên ổn, việc lớn thì chậm rãi nhỏ thì nhanh chóng, việc cần gấp lại chậm không hoà đều, quên trước mất sau hay lo liệu bày đặt ra ưa sắp đặt sắm sửa, trải qua mưa gió sương lạnh lại được trong xấu biến tốt, dưới mắt sao xấu sắp hết kỳ hạn, phúc tới tài và trí đều hết thảy không còn ngờ.
 

phonglan

Moderator
(Tiếp quẻ số 4)

b) Sự nghiệp người tuổi Giáp sinh giờ Đinh:

Hu ta 吁 嗟 tích tuế vi truân kiển
Nhược ngộ không trung tiệm tị hung
Ý tại tiêu diêu trần thế ngoại
Tri long phấn phát tại nham trung

Dịch:
Than ôi năm chứa nhiều trở ngại
Nếu gặp trong không chậm tránh hung
Ý ở tiêu dao ngoài trần thế
Biết rồng phấn phát trong núi hiểm
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 4

c) Cơ nghiệp người tuổi Giáp sinh giờ Đinh

Tổ nghiệp phân phân đông phục tê
Lục dương chi thượng tử qui đề
Kim quân nhược vấn vinh khô sự
Chỉ khủng thiên niên thọ bất tề

Dịch:
Tổ nghiệp rối bời Đông lại Tây
Trên cành liễu biếc chim Quyên hót
Nay ngươi nếu hỏi việc tươi khô
Chỉ sợ tuổi trời thọ chẳng tầy

Than thở những năm tháng đầy gian nan trở ngại, tổ nghiệp gia đình suy tán đau thương, ý muốn thoát vòng trần tục, nhưng nên biết rằng người có chí khí cao như rồng phượng thì phấn phát lên sau khi đã ẩn thân trong núi hiểm, tới lúc phát rồi chỉ e ngại tuổi thọ không sánh cùng vinh hiển.
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 4

d) Anh em người tuổi Giáp sinh giờ Đinh

Cô hồng thủy thủ lư hoa bạch
Nhất nhạn cô phi viễn phố trung
Hồi thủ mộ vân thiên vạn lý
Bán giang lưu thủy nhất phàm phong

Dịch:
Một cánh chim hồng ẩn hoa lau
Một nhạn bay xa trong bãi sông
Quay đầu mây chiều muôn ngàn dặm
Nửa sông nước chảy một buồm gió

Anh em thân thích cô đơn chia lìa nhau, quay đầu nhìn lại mọi người đều đã già vẫn còn xa cách, bàng bạc ánh chiều tà cuối đời chẳng xum họp lại được với nhau.
 

phonglan

Moderator
e) Hôn nhân người tuổi Giáp sinh giờ Đinh

Uyên ương kinh tán bôn liên chiểu
Khẳng tiếu dương hoa vũ lạc thời
Hổ huyệt long tuyền tự khoái lạc
Bất tu kê khuyển tại phiên ly

Dịch:
Đầm sen kinh hãi Uyên ương chạy
Khá cười hoa dương mưa rơi rụng
Hang hổ suối rồng tự vui thích
Chẳng nên gà chó bên bờ dậu

Trong hôn nhân gặp sự bất tường khiến chia lìa xa cách, cảnh đau thương như hoa dương rơi rụng trong mưa gió, thôi đành chấp nhận tự vui với chí khí lớn của mình như ẩn trong hang hổ suối rồng dể chờ thời làm việc lớn, chẳng nên quơ quào tầm thường như lũ gà chó bên bờ rào.
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 4

g) Con cái người tuổi Giáp sinh giờ Đinh

Phong xuy nhất chi đào hoa phát
Cao khán tam lưu tam quả tiên
Dị dạng phương sồ y trúc hạ
Đãi thành vũ dực hướng thiên biên

Dịch:
Gió thổi một cành đào hoa nở
Khó lưu lại được ba quả tươi
Dáng lạ phượng non nương dưới trúc
Đợi thành lông cánh hướng bên trời

Khó có con, con nhiều đậu ít, không trai, con gái nhỏ út rất quý hiển như chim Phượng còn non chờ ngày phát quý.
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 4

h) Cuối cuộc đời người tuổi Giáp sinh giờ Đinh

Phùng Xà hưu vấn dao đài lộ
Ngộ Hổ đề phòng kiến Thử Kê
Cảo cảo nhân gia hoan hỉ tiếu
Dạ thâm nguyệt lạc Tử Qui đề

Dịch:
Gặp Rắn chớ hỏi đường đài ngọc
Thấy Hổ đề phòng gặp Gà Chuột
Người nhà hoan hỷ cười khơi khới
Đêm khuya trăng xế Tử Qui kêu

Gặp năm Tỵ chưa phải về nơi tiên cảnh, năm Dần nên phòng hai tháng Tí Dậu, trong lúc người nhà vui vẻ nói cười, thì một mình ra đi buồn như chim Quyên kêu thê thảm.
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 5

LƯỠNG ĐẦU GIÁP –MẬU
Quẻ Số 5: Lôi Sơn Tiểu Quá


1. CÁCH CỤC

a)
THIÊN HỐI TINH - Cách cho người tuổi Giáp sinh giờ Mậu Tý, Mậu Dần
Giờ Mậu Tý:
Cách Diêm xa kí túc
Dịch: Vó ngựa giỏi kéo xe muối
•Giải: Hữu tài nhi bất năng phát triển
Dịch: Có tài mà không thể phát triển được

Giờ Mậu Dần:

Cách Hạn tỉnh phùng lâm
Dịch: Giếng khô gặp mưa dầm
•Giải: Khốn đốn dĩ cực tự hữu nhân lai phù trợ
Dịch: Khốn khổ đến cùng cực tự nhiên có người đến giúp đỡ
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 5

b) THIÊN YÊM TINH - Cách cho người tuổi Giáp sinh giờ Mậu Thìn, Mậu Ngọ

Giờ Mậu Thìn:
Cách Y cẩm dạ hành
Dịch: Mặc áo gấm đi đêm
•Giải: Căn cơ tuy hảo bất đắc kỳ thời
Dịch: Căn bản tuy vững chắc nhưng lại không gặp thời

Giờ Mậu Ngọ:

Cách Thạch thượng tài tùng
Dịch: Trồng cây tùng trên đống đá
•Giải: Tác sự vô căn cứ bất năng trì cửu
Dịch: Làm việc thiếu căn bản nên không được lâu dài
 
Last edited by a moderator:

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 5

c) THIÊN QUÝ TINH - Cách cho người tuổi Giáp sinh giờ Mậu Tý, Mậu Dần

Giờ Mậu Thân:
Cách Thập nguyệt mai hoa
Dịch: Hoa mai nở tháng mười
•Giải: Tảo niên phát đạt bất hỷ nghinh hợp tha nhân
Dịch: Tuổi trẻ đã phát đạt không ưa đón tiếp hoà hợp với người khác

Giờ Mậu Tuất:
Cách Lộ nhập bình pha
Dịch: Đường vào bờ phẳng
•Giải: Nhất sinh tận xứ thuận cảnh
Dịch: Trọn đời gặp hoàn cảnh thuận lợi
 
Last edited by a moderator:

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 5

d) Cách chung cho người tuổi Giáp sinh giờ Mậu

NGƯ PHỦ THU LUÂN CÁCH
Dịch: Cách ông già câu cá thâu dây câu về

Ngư phủ thu luân nhất trạo khinh
Sanh đội trượng xuất thiên thành
Tướng quân tại ngoại tư triều quốc
Du tử tâm trung quá lãng bình
Sinh kế tất tòng tha xứ lập
Vận mưu ưng thị thiếu niên doanh
Thiên biên cô nhạn cao phi khứ
Hoa lạc thiềm tiền nguyệt mãn đình

Dịch:
Câu cá thâu dây nhẹ mái chèo
Cờ kèn đội ngũ cổng thành ra
Bên ngòai biên giới tướng nhớ vua
Trong lòng lãng tử sóng bèo qua
Kế sinh nên lập nơi chốn khác
Kinh doanh chỉ thích thời niên thiếu
Nhạn lẻ bên trời bay cao đi
Bên thềm hoa rụng trăng đầy sân

Tuổi Giáp cho 06 giờ Đinh: giờ Thân Tuất tốt hơn cả, các giờ khác trung bình và kém. Hai trạng thái, một người bình dân câu cá kiếm sống hàng ngày, đã thu lưỡi câu về chưa biết được cá hay chưa? Với cảnh cờ quạt chiên trống của một tướng quân về triều đình chầu vua, mơ màng trên sóng nước như một lãng tử câu cá độ nhật qua ngày, nếu muốn khá hơn thì nên thay đổi sinh kế cách khác, mà phải từ lúc còn trẻ mới hợp thời, nay đã già (ngư phủ = ông già câu cá) thì cũng cô đơn lặng lẽ như nhạn lìa bầy, nhìn hoa rụng bên thềm trăng chiếu đây sân, cô quạnh buồn tênh. Theo phần Phán đoán, số này không có gì nổi trội vì: khí chất của lười biếng phóng túng là sao mờ ám, làm việc gì cũng luôn luôn hối tiếc lùi bước, đi hay ngồi từng bước cũng do dự rụt rè…
 
Last edited by a moderator:

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 5

2. PHÁN ĐOÁN:

a) Khái quát cuộc đời người tuổi Giáp sinh giờ Mậu

•Thử mệnh dong nãn chi tú muội ám chi tinh, tác sự trùng trùng thóai hối , hành tọa bộ bộ trù trừ 躊 躇, bất năng phủ ngưỡng nhân, bất hội trang sức sự y thực tự hữu, chỉ nghi cải biến, thủ tổ tắc lạc thân vô phận, tĩnh tọa tắc tứ chi sinh bệnh, chỉ nghi quá phòng lập chuế , ly tổ lập thân, tính khẩn mạn bất điều, thế sự thành bại bất nhất, tòng lai hiểm trở tằng kinh quá, hạnh đắc hung trung hữu cứu thần.

•Mệnh này là khí chất của lười biếng phóng túng là sao mờ ám, làm việc gì cũng luôn luôn hối tiếc lùi bước, đi hay ngồi từng bước cũng do dự rụt rè, không thích cúi đầu hoặc kính trọng người, không ưa việc trang sức áo cơm tự có, để thay đổi chỉ nên tự mình tạo dựng lấy cơ nghiệp, chứ không có phận giữ nghiệp Tổ, nếu giữ nghiệp Tổ thì ắt hẳn thân phải lưu lạc, ngồi yên thì chân tay sinh bệnh, chỉ nên ở rể hoặc làm con nuôi, rời xa tổ nghiệp lập lấy thân, tánh tình nhanh chậm chẳng đều hoà, việc đời thành bại không nhất định, từ trước tới nay đã từng trải qua hiểm trở, may mà được trong sự hung dữ lại có thần cứu giúp cho thoát khỏi.
 
Last edited by a moderator:

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 5

b) Sự nghiệp người tuổi Giáp sinh giờ Mậu

Quá kế truyền danh lộc vị cao
Nhất sinh trung thực nhiệm tiêu dao
Biên đình tá hưởng tướng quân phúc
Nhược hoàn thủ cựu định tiêu điều

Dịch:
Kế tiếp danh truyền lộc vị qua
Một đời trung thực chịu rong chơi
Phước mượn bên sân quân tướng hưởng
Nếu mà giữ cũ hẳn buồn tênh
 
Last edited by a moderator:

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 5

c) Cơ nghiệp người tuổi Giáp sinh giờ Mậu

Nhân sinh cư lạc vi lạc
Khởi vị thân cao chí dục đê
Nhược ngộ hổ đầu nhân phấn phát
Tang du nhân ngộ hổ sinh uy

Dịch:
Kiếp người riêng ở nghĩ làm vui
Há muốn vị cao chí lại hèn
Nếu gặp Hổ đầu người phấn phát
Bóng dâu người gặp cọp sinh oai

Danh tiếng của gia tộc đã qua rồi, tánh tình tuy trung thực nhưng chỉ thích rong chơi như: Trong lòng lãng tử sóng bèo qua, chỉ còn hưởng âm phúc của tiền nhân để lại mà không quá cơ cực thôi, cũng nên thay mới đổi cũ, đưng nên ỷ dựa vao Tổ nghiệp để lại đã suy tàn rồi, (tiêu điều: rơi rụng lưa thưa, trơ trụi buồn tênh như lá mùa thu). Kiếp người vui trong cái mình có riêng, nếu gặp đầu năm Hổ thì khá giả, sang hèn đều do chí khí của mỗi người
 
Last edited by a moderator:

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 5

d) Anh em người tuổi Giáp sinh giờ Mậu

Xuân phong lưỡng nhạn ly quần đội
Xuân nhật oanh điều kim lũ y
Độc thượng ngô giang phong nguyệt lãnh
Lưỡng trùng môn hộ khả tương y

Dịch:
Gió xuân hai nhạn lìa hàng ngũ
Ngày xuân oanh mặc áo vàng non
Đơn độc trên sông trăng gió lạnh
Hai lần nhà cửa tựa nương cùng

Vào lúc gia đình đang vượng thịnh tươi đẹp như chim Oanh mới thay lông vàng tươi non, thì anh em lại chia lìa, đơn độc ra đi nương nhờ nơi gia đình khác.
 
Last edited by a moderator:

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 5

e) Hôn nhân người tuổi Giáp sinh giờ Mậu

Cầu điệu cầm sắt bất tu ưu
Tài thượng lan chu phong đả đầu
Nhược vấn phụng hoàng uyên lữ bối
Vãng lai âu lộ tận ưu du

Dịch:
Tìm duyên cầm sắt chẳng nên lo
Lên chiếc thuyền nan gió đánh đầu
Nếu hỏi phượng hoàng lũ bạn uyên
Tới lui cò cốc thảy vui chơi

Việc hôn nhân tìm người xứng ý chẳng phải lo, tuy có chông chênh như chiếc thuyền con bị gió xô đẩy lao đao, nếu có hỏi so sánh hôn phối của mình có cao sang như chim Phượng đối với lũ vịt nước (bạn Uyên) hay không? Thì cho dù kém hơn như lũ chim cò chim cốc vẫn tới lui với nhau một cách thoả thích vậy.
 
Last edited by a moderator:

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 5

g) Con cái người tuổi Giáp sinh giờ Mậu

Đa thị huyên đường âm chất hựu
Long lâu phượng các tập kỳ danh
Hữu phận truyền danh tất hữu lộc
Nhược vấn ưu du hưởng phúc hanh

Dịch:
Nhiều phần âm đức mẹ cho
Lầu rồng gác phượng họp kêu tên
Có phận xướng danh ắt có lộc
Nếu hỏi vui chơi phúc thông hanh

Con cháu được nên danh khá giả nhiều phần nhờ do ân phúc của người mẹ, con sau này khá giả hưởng phúc thanh nhàn.
 
Last edited by a moderator:

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 5

h) Cuối cuộc đời người tuổi Giáp sinh giờ Mậu

Hoa chính khai thời tranh diễm dã
Liên tiêu phong vũ hựu li phi
Đinh Nhân niên thượng đa trù tướng
Hưu dữ nhân gian tác mộng thời

Dịch:
Chính lúc nở hoa đua rực rỡ
Suốt đêm mưa gió lại chia bay
Đinh Nhâm năm lo nhiều buồn hận
Nghỉ thôi chẳng mộng với nhân gian

Vào lúc giữa xuân muôn hoa đang nở rộ, thì trong nhà lại có tai biến như mưa gió suốt đêm, trong năm Đinh, Nhâm có nhiều lo buồn tủi hận, lúc đó thôi hãy an lòng mà về đi chẳng nên mơ mộng sống cùng với người đời làm chi nữa.

(Hết quẻ số 5)
 
Last edited by a moderator:
Top