Quỷ cốc toán mệnh

phonglan

Moderator
Tiếp quẻ số 2

b) Sự nghiệp người tuổi Giáp sinh giờ Ất


Dần vĩ Mão đầu quân phục phát
Ngưu dương vận chí vấn giai danh
Tuy nhiên thiệp hiểm tang du hạ
Dẫn lãnh quần tiên nhập hoa thành


*Dịch:
Cuối Dần đầu Mão mi lại phát
Vận đến Trâu Dê hỏi danh tốt
Dẫu trải qua hiểm dưới gốc dâu
Dẫn lĩnh quần tiên vào thành hoa.

Còn tiếp
 

phonglan

Moderator
Tiếp quẻ số 2

c) Cơ nghiệp người tuổi Giáp sinh giờ Ất

Lục dương nhiễm nhiễm trùng thành
Phi nhứ phiêu diêu trụcyến khinh
Túng hữu cuồng phong suy bất tán
Doanh gia tuy phá phá hoàn thành


*Dịch:
Liễu xanh lay động quanh thành
Tơ bay phất phới theo én nhẹ
Ví có gió cuồng thổi chẳng tan
Kinh doanh gia đình phá lại thành

Qua vận Sửu vận Mùi bắt đầu khá, sau khi trải qua nhiều gian nan khó nhọc cuối năm Dần qua năm Mão thì phát đạt thành công, công danh sự nhiều lần thất bại rồi lại xây dựng lên cuối cùng tuy nhỏ nhưng cũng tạo được sự nghiệp.

Còn tiếp
 

phonglan

Moderator
Tiếp quẻ số 2

d) Anh em người tuổi Giáp sinh giờ Ất

Phong suy tứ nhạn cao phi viễn
Hồi thủ sa đinh nhất chích cô
Lai khán giang sơn thiên vạn lý
Quy hoàn y cựu hạ bình vu

*Dịch:
Gió thổi bốn nhạn bay cao xa
Quay đầu bến cát một chiếc đơn
Tới xem sông núi ngàn muôn dặm
Quay về nơi cũ chỗ bằng, hoang.

Anh em xa lìa cách trở, mỗi người một nơi, về nơi quê quán một mình cô đơn.

Còn tiếp
 

phonglan

Moderator
Tiếp quẻ số 2

e) Hôn nhân người tuổi Giáp sinh giờ Ất
Kinh lưỡng uyên ương dong khốn quyện
Dã ưng xuân ý bất thê hòa
Niên trì thảo lục dung âu lộ
Kinh khởi ô phi bạch hạng đa


*Dich:
Trải qua đôi Uyên buồn khốn mỏi
Vậy ứng ý xuân chẳng đậu cùng
Đầm sen cỏ biếc chim cò cốc
Kinh hãi quạ bay cổ trắng nhiều

Vợ chồng chia lìa nhau, không hoà hợp, khó cùng nhau sống đến bạc đầu.

Còn tiếp
 

phonglan

Moderator
Tiếp quẻ số 2

g) Con cái người tuổi Giáp sinh giờ Ất

Yêu đào hoa phát hà đa diễm
Mã thủ phương tri lưỡng quả thành
Phượng các long lâu tuy hữu phận
Yêu kim y tử thượng quan kinh


*Dịch:
Hoa yêu đào nở sao nhiều đẹp
Đầu Ngựa mới biết thành hai quả
Gác Phượng lầu Rồng biết có phận
Áo gấm lưng vàng lên kinh quan

Có con thành danh, con giầu sang phú quý, hưởng phúc phận từ con.

Còn tiếp
 

phonglan

Moderator
Tiếp quẻ số 2

h) Cuối cuộc đời người tuổi Giáp sinh giờ Ất
Thiên linh vĩnh mệnh tề tùng bách
Tứ quý thương thương phong nguyệt nhàn
Nhân đạo ngao ngư kim thấu hải
Nam Kha nhất mộng tái kinh hoàng


*Dịch:
Tuổi trời mệnh thọ như tùng bách
Bốn mùa xanh ngát trăng gió nhàn
Người bảo cá ngao nay ra biển
Một giấc nam kha lại kinh hoàng

Mệnh rất thọ sức khoẻ tốt sống lâu như cây tùng cây bách xanh tươi bốn mùa, ngẫm lại cuộc đời trải qua nhiều thăng trầm khốn khổ mà thấy kinh hoàng, hưởng an nhàn sung sướng ngắn ngủi như giấc Nam kha (mộng Nam Kha, giấc mơ dưới gốc cây hòe, để chỉ cuộc đời là phù du ảo mộng; công danh phú quí như giấc chiêm bao ngắn ngủi).

Hết quẻ số 2
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 3

LƯỠNG ĐẦU GIÁP - BÍNH
Quẻ Số 3: Lôi Hỏa Phong

1. CÁCH CỤC
a) THIÊN TRỆ TINH - cách cho người tuổi Giáp sinh giờ Bính Tý, Bính Dần

Giờ Bính Tý: Cách Du lân xuất chiểu
*Dịch: Cá ra ao chơi
•Giải: Bảo hữu đại chí tích hồ bất đắc kỳ sở
*Dịch: Có ôm giữ chí lớn tiếc rằng chẳng được tới nơi chốn

Giờ Bính Dần: Cách Phong nhập hoa lâm
*Dịch: Ong vào rừng hoa
•Giải: Nhân cực tiệm lợi 嶄 利 tu phòng tẩu nhập tà đồ
*Dịch: Người rất lanh lợi nên phòng đi vào con đường bất chính
 

phonglan

Moderator
b) THIÊN HOẢNG TINH - cách cho người tuổi Giáp sinh giờ Bính Thìn, Bính Ngọ

Giờ Bính Thìn: Cách Loan Phụng thê ngô
*Dịch: Loan Phụng đậu cây ngô đồng
•Giải: Hữu cao thân khả phối nhi bất đắc kỳ lực
*Dịch: Có người thân cao trọng khá sánh đôi nhưng không đắc lực

Giờ Bính Ngọ: Cách Thạch thượng kim hoa
*Dịch: Hoa vàng nở trên đá
•Giải: Đồ hữu hư danh hào vô thực tế
*Dịch: Chỉ được hư danh không có chút thực tế
 

phonglan

Moderator
c) THIÊN HƯƠU TINH - cách cho người tuổi Giáp sinh giờ Bính Thân, Bính Tuất

Giờ Bính Thân: Cách Thiển thủy hành chu
*Dịch: Đi thuyền trên nước cạn
•Giải: Tác sự tân khổ nan vọng tốc hiệu
*Dich: Làm việc gian khổ nhưng khó được công hiệu kết quả mau chóng


Giờ Bính Tuất: Cách Y cẩm kỵ lư
*Dịch: Mặc áo gấm cưỡi lừa
•Giải: Đắc lợi hoàn hương vãn cảnh tiêu dao
*Dịch: (Được lợi trở về làng cảnh già an nhàn
 

phonglan

Moderator
d) MÃ QUÁ XUYÊN SƠN CÁCH - Cách chung cho người tuổi Giáp sinh giờ Bính

Cao phong thiên lý khởi ba đào
Nhất phiến Thiên cơ đởm khí cao
Vân hán nhạn hồng song dực kiện
Sương hàn tùng bách nhất chi kiên
Doanh cầu đa lợi đa thành bại
Bồi chung xuân hoa chuyển tịch liêu
Tá vấn tiền trình vinh đạt sự
Tịch dương ảnh lý thái tiên đào


*Dịch: Ngựa đi qua sông núi

Gío cao ngàn dặm nổi sóng dồn
Một mảnh cơ trời đởm khí cao
Mây trời Hồng nhạn đôi cánh khoẻ
Giá lạnh bách tùng cành bền vững
Kinh doanh nhiều lợi nhiều thành bại
Xuân đến trồng hoa mà vắng lặng
Ướm hỏi tiền trình việc vinh đạt
Trong ánh chiều tà hái đào tiên

Tuổi Giáp cho 06 giờ Bính: Chỉ có giờ Tuất là tốt, giờ Thìn trung bình, các giờ khác vất vả, kém. Cuộc đời nhiều thăng trầm, nhờ chí khí cao có sức khoẻ lại bền lòng nên sự nghiệp dẫu nhiều lần thành rồi bại vẫn kiên trì xây dựng lại, đến cuối cùng cũng thành đạt và được hưởng an nhàn.
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 3

2. PHÁN ĐOÁN:

a) Khái quát cuộc đời người tuổi Giáp sinh giờ Bính
•Thử mệnh mãi nghệ nghiệp công xảo chi tinh, học thuật thanh minh chi tú , cô hựu cô bất liễu tục hựu tục bất liễu, hoạn nạn chung hung bất thành hung, thành lập xứ phúc bất vi phúc, cao nhân khâm kính tiểu bối đố hiềm, năng lập cương kỷ 綱 紀 hội thẩm pháp độ, tự tại xứ tầm xuất bất tự tại, hoan hỉ xứ biến tác nhất tràng sầu, huynh đệ hữu nhược vô, thân thích bất đáo đầu, kiện kiện thân thủ ban ban tự tạo, giai Tạo hóa sở chí.
•Mệnh này là sao nghề nghiệp thợ khéo léo tinh xảo, là vẻ tốt đẹp của học thuật trong sáng, trong cô đơn lại chưa hẳn là cô đơn, cõi trần tục lại chưa hẳn là nơi trần tục, trong hoạn nạn xấu chẳng thành xấu, chỗ thành lập phúc lại chẳng là phúc, người trên kính trọng yêu mến kẻ dưới nghi kỵ ganh ghét, hay dựng ra giường mối xét lập nên khuôn phép, chốn tự tại tìm ra chốn không tự tại, nơi vui mừng biến thành một dẫy buồn sầu, anh em có mà như không, người thân thích trong gia đình chẳng quay đầu đoái hoài giúp đỡ, mọi sự kiện đều tự tay làm nên, đều do Tạo hóa mà đến thế.
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 3

b) Sự nghiệp người tuổi Giáp sinh giờ Bính
Hồi thủ giang san thiên vạn lý
Hương quan vạn lý lộ siêu siêu
Hưu thán vinh nhục bình sinh sự
Vãncảnh phong lưu khí tượng cao

*Dịch:
Quay đầu non sông ngàn vạn dặm
Làng nước vạn dặm đường xa thẳm
Đừng than vinh nhục việc hàng ngày
Cuối đời phong cao khí tượng cao
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 3

c) nghiệp người tuổi Giáp sinh giờ Bính
Tiêu dao đài thượng quang minh Nguyệt
Độc bộ vân gian Nhật thượng sơn
Sinh lai bất toại bình sinh chí
Chung thị tâm nhàn tính bất nhàn

*Dịch:
Dạo bước đài cao xem trăng sáng
Một mình lên mây mặt trời lên cao
Từ lúc sinh ra không toại ý
Sau cùng tâm nhàn tính chẳng nhàn.

Đường đời công danh sự nghiệp thăng trầm, xa quê đơn thân tự lập vất vả nhiều mới tạo dựng lên cơ nghiệp, chỉ vì từ lúc sinh ra không toại ý, đến cuối cùng cũng có danh phận nhỏ.
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 3

d) Anh em người tuổi Giáp sinh giờ Bính
Đường lệ hoa khai phong vũ thì
Tây tường thúy chúc tựa y y 猗 猗
Nhạn hành giai bất Đông Tây khứ
Nhất cá cô Hồng Độc tự phi

*Dịch:
Hoa đường lệ nở lúc mưa gió
Tường bên Tây liễu xanh rờn rượp
Nhạn bay đều chẳng đi Đông Tây
Một cánh chim Hồng tự bay đi

Anh chị em lúc cha mẹ sinh thời còn vui vẻ quây quầng, sau chia ly mỗi người một phương, một người rời đi xa, chị em gái như hoa đẹp nở vào lúc mưa gió.
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 3

e) Hôn nhân người tuổi Giáp sinh giờ Bính
Hưu nghĩ Phượng Loan tân thịnh sự
Khởi kỳ phong cảnh hảo tiêu điều
Trùng tài Đào Lý sinh Tùng tử
Đan Quế đường tiền trưởng dị miêu

*Dịch:
Chớ nghĩ Phượng Loan việc mới thịnh
Há rằng phong cảnh ngày tiêu điều
Trồng cây Đào Lý sinh Tùng con
Trước nhà Đan Quế giống lớn, lạ

Đừng nghĩ hôn nhân phải sánh duyên cùng Loan Phượng mới xứng, mà nên nghĩ rằng cảnh nhà đã suy tàn không còn xứng hợp như trước nữa, tuy kết hôn với người bình dân như cây Đào cây Lý, mà lại sanh con là quý tử ví như cây Tùng (quân tử) thơm tho quý hiển như cây Đan cây Quế.
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 3

g) Con cái người tuổi Giáp sinh giờ Bính
Hậu viên hảo hoa do vị thực
Hạm tiền hoa nhị thượng phiêu phiêu
Phùng Dương ngộ Hổ đa vinh hạnh
Nhật mộ tang du qủa tử tiên

*Dịch:
Sau tường hoa tốt còn chưa thực
Trước giàn hoa cao nhụy phất phơ
Gặp Dê gặp Hổ nhiều vinh hạnh
Ngày chiều cây dâu kết qủa tươi

Những đứa con đầu chưa hẳn là tốt, nếu sinh những đứa con sau vào năm Mùi năm Dần mới thực hiển vinh thành đạt, có con muộn quý hiển
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 3

h) Cuối cuộc đời người tuổi Giáp sinh giờ Bính
Hữu ý Thìn niên Long tại thủy
Vô tâm Dần thượng hảo quy sơn
Thanh phong minh nguyệt bạn u độc
Viên hạc tương y bất đẳng nhàn

*Dịch:
Có ý năm Thìn Rồng tại nước
Năm Dần không ý mà về núi
Gió mát trăng thanh bạn với nhau
Cùng chung Vượn Hạc nhàn gì hơn

Tới cuối đời được hưởng cảnh thanh nhàn, nghĩ là năm Thìn sẽ chết, nhưng không phải đâu ngờ năm Dần không nghĩ tới lại ra đi.
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 4

LƯỠNG ĐẦU GIÁP - ĐINH
QUẺ SỐ 4: LÔI ĐỊA DỰ

1. CÁCH CỤC
a) THIÊN TRỆ TINH - Cách cho người tuổi Giáp sinh giờ Đinh Sửu, Đinh Mão

Giờ Đinh Sửu: Cách Phù bình vũ lộ
Dịch: Bèo nổi gặp mưa móc
•Giải: Đắc thất vô định hảo sự bất tường
Dịch: Được mất không ổn định việc tốt không lâu dài).

Giờ Đinh Mão:
Cách Tàn cúc kinh sương
Dịch: Hoa cúc tàn gặp sương
•Giải: Vãn niên đa nạn hành nhi lực thượng năng chi
Dịch: Tuổi già gặp nhiều tai nạn may mà có sức chống đỡ
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 4

Tiếp quẻ số 4:

b) THIÊN CỔ TINH - Cách cho người tuổi Giáp sinh giờ Đinh Tỵ, Đinh Mùi

Giờ Đinh Tỵ: Cách Kim bình Mẫu đơn
Dịch: Hoa mẫu đơn cắm trong bình vàng
•Giải: Mục tiền phú quý bất túc vi bằng
Dịch: Giàu sang trước mắt không đủ lấy làm bằng chứng

Giờ Đinh Mùi: cách Úng lý minh oa
Dịch: Ếch kêu trong cái hũ
•Giải: Chí khí tuy đại tuy vô phát triển chi địa
Dịch: Dù có chí lớn nhưng không có nơi phát triển
(Còn tiếp)
 
Top