Thơ Về Thập Thiên Can

Thư Hùng Mã

Thành viên năng nổ
THƠ VỀ THẬP THIỆN CAN
1.Người mang chữ Giáp

Chữ Giáp số có đất điền

Số thường được hưởng của tiền trời cho

Anh em nào phải cậy trông

Lập nghiệp xa xứ ấm no cửa nhà

Vợ chồng thay đổi đôi ba

Trai thay đổi vợ gái thường thay duyên

Cho hay số mạng do thiên (trời)

Nhỏ làm ân đức về già mới yên

Tuổi nhỏ tay trắng thật thà

Của chồng công vợ về già làm nên.

2.Người mang chữ Ất

Người sinh chữ Ất gian nan

Lắm phen tay trắng lắm khi dạt dào

Gia súc nuôi chẳng đặng nào

Bạn bè thân thích tổn hao khó nhờ

Vợ chồng như thể giấc mơ

Trai đôi ba vợ gái thay đổi chồng

Chôn nhau cắt rốn long đong

Ra ngoài lập nghiệp mới nhàn an cư

Chớ buồn duyên số thịnh hư

Đôi lần lập nghiệp mới an tuổi già

Số này nào cậy ông bà

Tuổi già an nghỉ cửa nhà nhờ con .

3.Người mang chữ Bính

Chữ Bính số ấy quạnh hưu

Người sinh tuổi ấy lắm điều lo âu

Lúc nhỏ bệnh hoạn ốm ho

Lớn lên cô quạnh tự lo một mình

Có lòng nhân đạo kính tin

Tha phương lập nghiệp tự mình dựng nên

Tuổi già lại được ơn đền

Lộc tài gia thế ăn trên hưởng nhàn

Nhiều khi đau khổ muôn ngàn

Tuổi nhỏ hoạn nạn vững vàng về sau.

4.Người mang chữ Đinh

Chữ Đinh ảo giác tơ vu

Tuổi nhỏ bệnh tật lu bù ốm đau

Tai nạn gặp tựa như sao

Nhờ có hồng phúc như ao đầu đình

Lớn lên trí tuệ thông minh

Có quyền có chức điều binh khiển người

Có óc sáng tạo sáng ngời

Trai đôi ba vợ gái thời tròn duyên

Nết na dung hạnh diệu hiền

Khổ đau cũng chịu ưu phiền cũng cam

Giúp người hoạn nạn cơ hàn

Tuổi già trung hưởng một phần ấm no.

5.Người mang chữ Mậu

Chữ Mậu cô quạnh tha phương

Xa nhà xa xứ lắm đường gian nan

Anh em ruột thịt chẳng màng

Tha thương nhờ bạn xóm làng người dưng

Nợ duyên của nữ rưng rưng

Đôi lần thay đổi khi mừng khi lo

Tuổi già phát tướng giàu to

Tinh thần tưởng Phật ấy do ý trời

Lòng thành ý nguyện vạn lời

Cơm nuôi cháo dưỡng đời đời an tâm.

6.Người mang chữ Kỷ

Kỷ tự dĩ biến thành ân

Tính người mau mắn xả thân giúp đời

Tấm lòng trung thực mọi bề

Làm ơn mắc oán éo le chuyện đời

Gia môn đến chuyện nhiều khi

Tha phương lập nghiệp lắm điều khổ đau

Khi thì tiền bạc như sao

Khi thì tay trắng biết bao ưu phiền

Nhiều lần tan vỡ lương duyên

Đôi lần gây dựng mới yên gia đình

Hãy nên tích thiện sửa mình

Về già sẽ được muôn đình hiển vinh.

7.Người mang chữ Canh

Chữ Canh số ấy cô đơn

Được nên danh phận lại võ công hầu

Nếu không kể cúi người chầu

Thì cũng được hưởng những nghề khéo tay

Nợ duyên cách trở sớm mai

Trai đôi ba vợ gái đôi ba chồng

Gái đời hưu quạnh cô đơn

Gia đình chẳng cậy chỉ nhờ người dưng

Hậu lai nhờ đức ông bà

Về già được hưởng an nhàn lộc trên.

8.Người mang chữ Tân

Chữ Tân tựa cánh bèo trôi

Khi vui chẳng tiếc khi buồn chẳng than

Bản thân tự lập xưa nay

Gia đình thay đổi muôn lần đắng cay

Anh em nào có cậy gì

Tha phương lập nghiệp vận may tức thì

Bạc tiền có lúc thịnh suy

Về già được hưởng lộc tài tự nhiên

Cho hay mạng số do thiên

Nhỏ làm ơn đức về sau an nhàn.

9.Người mang chữ Nhâm

Chữ Nhâm biến số thành vương

Thân thì thọ số mang đường vinh quang

Nhiều lần cách trở gia phan

Xứ xa lập nghiệp thọ an tuổi già

Số này tổ nghiệp chau mày

Thân ly đất khách có ngày vinh hoa

Trai thì vợ đôi vợ ba

Gái ôi lận đận đời hoa bao lần

Khá nên tích đức tu thân

Về sau sẽ hưởng tấm thân an nhàn.

10. Người mang chữ Quý

Quý tự dĩ biến vi thiên

Trai có chức phận, thục quyên diệu hiền

Số này được hưởng an nhàn

Gia môn phú túc vạn môn lộc tài

Vợ chồng duyên hợp lâu dài

Vào ra trang nhã, trang đài hào hoa

Hãy nên phúc đức phòng xa

Ngày sau con cháu nết na vạn phần

Số này nhờ có ơn trên

Về già sẽ được trăm phần điều may.

 
Top