Dịch lý trong khoa Tử Vi

Tuấn Anh

Thành viên tâm huyết
5. Dịch lý trong khoa Tử vi

Dịch lý được ứng dụng rất nhiều trong Tử vi – Đặc biệt là ý niệm Sinh – Biến – Động
• Ý niệm Sinh : Tử vi dựa trên nguyên lý sinh của Khổng học , theo đó cái đức lớn trong trời đất là đức sinh . Khoa Tử vi nghiên cứu con người sống , sống một cách toàn vẹn , cho mình và sống chun với xã hội . Tử vi không bao giờ nghiên cứu con người riêng rẽ mà nghiên cứu con người trong môi trường sinh hoạt của từng con người . Những yếu tố nào chi phối cuộc sống đều được mổ xẻ . Ta thấy có nhiều cung mô tả - Từ lĩnh vực nội tâm ( cung Mệnh , Thân )đến xã hội cung Di , nghề nghiệp ( Quan ) ,tiền bạc , điền sản ( cung Điền , Tài ), gia đạo ( Phu , Thê , Tử Tức ) … trong lá số các sao cũng chỉ những cá tính và những biến cố của cá nhân , dưới nhiều trạng thái linh hoạt
• Ý niệm Biến : Khoa tử vi theo sát dịch lý biến hóa của Kinh dịch , luôn xem con người nằm trong từ trương bên trong và bên ngoài
- Yếu tố cung ,sao trong đó tác dụng và cường độ biến đổi theo thời gian
- Yếu tố Âm Dương Ngũ hành nói lên sự chi phối tương hỗ nội tại
- Yếu tố thời gian , từ Mệnh sang Thân , và trong mỗi cung hạn , quy định khuôn khổ biến dịch của cuộc đời
- Yếu tố phúc đức , hoàn cảnh ,nghề nghiệp sinh kế , bạn bè sức khỏe , gia đạo bao hàm những thăng trầm cuộc sống con người
Dịch lý nhân sinh biến , biến có quy tắc , trong khuôn khổ . Về thời gian , có những khuôn khổ dài hạn như Mệnh –Thân , ngắn hạn như các cung hạn . Về môi trường trừ 3 cung Mệnh– Thân – Tật , các cung còn lại đều mô tả môi trường sinh hoạt nào đó . Tóm lại , cung là khuôn khổ , sao và các yếu tố Âm Dương Ngũ Hành là các yếu tố của sự biến hóa . Con người tuy bị đóng khung trong các môi trường nhưng vẫn biến đổi trong các môi trường đó
* Ý niệm Động : Khoa Tử vi rất rõ ràng ,mỗi cung không bao giờ tĩnh mà linh động nhờ sự phối chiếu , mỗi sao cũng không tĩnh trong bản chất và trong thời gian . Âm Dương Ngũ hành là động cơ sinh khắc phong phú . Vòng sinh vòng khắc của Ngũ hành liên tục . Vì thế các sao do quy tắc Sinh – Khắc đó nên không bao giờ có ý nghĩa cố định thay đổi theo sự sinh khắc , ví trí , tác dụng ở môi trường sống
Trích TVTH - Nguyễn Phát Lộc
 
Top