Vương Đình Chi là ai?

Tuetvnb

Administrator
Đọc các bài viết về Tử vi trên mạng, một tác giả được nhắc đến rất nhiều, đó là Vương Đình Chi.

Vương Đình Chi gắn liền với các "truyền thuyết" về Trung Châu Phái. Nói đến Trung Châu Phái, là hầu như phải nhắc đến Vương Đình Chi. Có rất nhiều người khi viết về Tử vi, luôn luôn lấy phương châm của họ Vương ra làm chân lý, nhưng Vương Đình Chi là ai? Sự nghiệp như thế nào thì không hẳn đã biết.

Tôi dịch bài tóm lược tiểu sử, sự nghiệp của Vương Đình Chi trên trang Trung Văn Bách Khoa để mọi người tham khảo. Và qua đó, có thể biết được thực hư xung quanh những truyền tụng về ông, và cũng là để xóa tan đi những đám mây mũ mà một số người tự huyễn hoặc lên.

Thực chất, họ Vương là nhà nghiên cứu Huyền học - điều ấy không thể phủ nhận, nhưng chủ yếu trong lĩnh vực nghiên cứu về Kinh Điển Phật Giáo là chính, còn các lĩnh vực về Tử vi, dịch lý... thì thành quả cũng không hẳn đã như đồn đại.
 
Last edited by a moderator:

Tuetvnb

Administrator
VƯƠNG ĐÌNH CHIĐàm Tích Vĩnh, pháp hiệu là Vô Úy Kim Cương (Dorje Jidral), lấy bút danh là Vương Đình Chi nổi danh ở đời. Ông là nhà phật học và là tác giả chuyên mục này của Hương Cảng. Ông cũng là một chuyên gia về Tử vi đẩu số, Huyền không phong thủy và chuyên gia về tranh quốc họa Trung Hoa. Hiện thời, đã di cư sống tại Toronto – Canada.

Ông là người ở Nam Hải, Quảng Đông, sinh năm 1935 trong một gia đình thế gia người Bát Kỳ (một dân tộc Mãn). Lúc nhỏ đã tập Cầm, Kỳ, Thi, Họa, Y Bốc Tử vi các môn. Ông là một đại sư về quốc học nổi tiếng, nhất là thành quả nghiên cứu Phật học nổi bật. Gần đây lập ra Bắc Mỹ Hán Tạng Phật Học Nghiên Cứu Hội. Giữ chức Ủy viên hội Hán Tạng Phật Học Nghiên Cứu Tùng Thư Học Thuật, Cố vấn tối cao, kiêm Giáo Sư thỉnh giảng của Trung Quốc Nhân Dân Đại Học Quốc Học Viện.

Lúc nhỏ, ông theo các bậc trưởng bối tu tập Đông Mật, năm 20 tuổi nhập môn đạo gia Tây Phái. Và nảy sinh hứng thú đam mê với Phật Điển (kinh điển phật giáo). Năm 28 tuổi được cơ duyên, gia nhập Kim Cương Thừa Học Hội, theo Lưu Duệ Chi thượng sư, cùng thượng sư Đôn-Châu-Nhân-Ba-Thiết (Dudjom Rinpoche) tu tập Tạng Truyền Phật Giáo. Năm 38 tuổi đắc vị A-Xá-Lê (Acharya – một pháp vị của mật tông tây tạng), pháp danh là Vô Úy Kim Cương. Năm 1986 từ Hương Cảng di cư đến Hawaii, tu tập đại viên mãn Tứ Bộ Gia Hành Pháp. Năm 1993 di cư đến Toronto – Canada. Trong thời gian ông ở Hương Cảng, Hawaii, New York, Toronto, Vancouver tổng cộng là 5 nơi, sáng lập ra “Mật thừa phật học hội”, hoằng dương Nyingma giáo pháp.

Thời kỳ đầu mới viết về Phật học, biên soạn lại cuốn “Hiện đại phật giáo học tùng san” của Trương Mạn Đào. Gần đây viết nhiều bài phát biểu trên tạp chí Nội Minh, Tuệ Cư, thu thập lại thành tập Đại Trung Quan luận tập. Viết về Phật học phổ thông có Đàm Phật Đàm Mật, Thuyết Quan Thế Âm Dữ Đại Bi Chú, Đàm Tây tạng Mật Tông Chiêm Bốc, Tế Thuyết Luân Hồi, Đàm Phật Gia Danh Tương, Đàm Mật Tông Danh Tương, Đàm Phật Gia Tông Phái, Nhàn Thoại Mật Tông, Công ty Văn Hóa Sự Nghiệp Toàn Phật sưu tập thành bộ sách Đàm Tích Vĩnh Tác Phẩm

Năm 1992, cùng Duy Thức đại sư La Thời Hiến cư sĩ phát động xuất bản bộ Phật Gia Kinh Luân Đạo Độc Tùng Thư, được đề cử là Chủ biên, cũng phụ trách việc xuất bản sách hướng dẫn về Kim Cương Kinh, Tử Pháp Bảo Man, Lăng Già Kinh, Mật Tục Bộ Tổng Kiến Lập Quảng Thích.

Đối với việc dịch các sách Kinh, có Tứ Pháp Bảo Man (do Long Thanh Ba soạn), Mật Tục Bộ Tổng Kiến Lập Quảng Thích (Khắc Chủ Kiệt soạn), Đại Viên Mãn Tâm Tính Hưu Tức Tam Trụ Tam Thiện Đạo Dẫn Bồ Đề Diệu Đạo (Long Thanh Ba soạn), Bảo Tính Luận (Di Lặc soạn, Vô Trứ chú thích), Biện Pháp Pháp Tính Luận (Di Lặc soạn, Thế Thân chú). Mà lại được Đôn Châu pháp vương truyền thụ Đại Viên Mãn Tâm Tủy Tu Tập Minh Đăng, chú giải Đại Viên Mãn Thiền Định Hưu Tức.

Đàm Tích Vĩnh từ nhỏ đã thành thạo Cầm Kỳ Thi Họa, Y Bốc Tử Vi, Tây Phái Đạo Gia các môn, Với Tử Bình Bát Tự, Dịch Lý ông cũng đều nghiên cứu. Ông Từng theo sư phụ Lưu Huệ Thương học tập Tử Vi Đẩu Số Trung Châu Phái, được chân truyền. Phát dương quang đại tại Hương Cảng. Cùng khi đó, ông thụ nhận 40 môn đồ, thành lập ra Tử Vi Đẩu Số Học Hội để tham gia nghiên cứu học thuật. Về phương diện khác, ông cũng mở chuyên san tại Minh Báo cùng với việc viết bài đấu tranh chỉ trích các lưu truyền về các hủ tục bậy bạ của Tử vi đẩu sốn ở đất Hương Cảng.

Bởi thế nên người dân thường ở Hương Cảng đối với Đàm Tích Vĩnh với Bút danh Vương Đình Chi rất quen thuộc. Tại những năm 1980 các trường học cũng như các phần tử trí thức đều thích đọc Phụ bản của Minh Báo, Vương Đình Chi viết chuyên san Nhân Thoại Đề Thoại hơn mười năm liền lúc nào cũng có một lượng độc giả cố định. Trong chuyên san này, Vương Đình Chi đôi khi mangái thói lừa đảo của thành thị ra bàn luận. Trong đó có nói đến “Việt Ngữ chính âm vấn đề” (các vấn đề về phát âm chuẩn tiếng Quảng Đông), cũng như với các vấn đề trong sự phát triển đương thời của Hương Cảng. Sau khi di cư sang Canada, tại tờ báo “toronto tinh đảo nhật báo” tiếp tục phát biểu trong chuyên mục Văn chương.

TÁC PHẨM

Hiện đại phật giáo học tùng san - biên soạn lại của Trương Mạn Đào.
Đại Trung Quan luận tập.
Đàm Phật Đàm Mật,
Thuyết Quan Thế Âm Dữ Đại Bi Chú,
Đàm Tây tạng Mật Tông Chiêm Bốc,
Tế Thuyết Luân Hồi,
Đàm Phật Gia Danh Tương,
Đàm Mật Tông Danh Tương,
Đàm Phật Gia Tông Phái,
Nhàn Thoại Mật Tông,


(Công ty Văn Hóa Sự Nghiệp Toàn Phật sưu tập thành bộ sách Đàm Tích Vĩnh Tác Phẩm)

Phật Gia Kinh Luân Đạo Độc Tùng Thư
Kim Cương Kinh,
Tứ Pháp Bảo Man,
Lăng Già Kinh,
Mật Tục Bộ Tổng Kiến Lập Quảng Thích.


Dịch kinh sách :

Tứ Pháp Bảo Man (do Long Thanh Ba soạn)
Mật Tục Bộ Tổng Kiến Lập Quảng Thích (Khắc Chủ Kiệt soạn)
Đại Viên Mãn Tâm Tính Hưu Tức Tam Trụ Tam Thiện Đạo Dẫn Bồ Đề Diệu Đạo (Long Thanh Ba soạn)
Bảo Tính Luận (Di Lặc soạn, Vô Trứ chú thích)
Biện Pháp Pháp Tính Luận (Di Lặc soạn, Thế Thân chú)
Đại Viên Mãn Tâm Tủy Tu Tập Minh Đăng - Đôn Châu pháp vương truyền thụ
Chú giải Đại Viên Mãn Thiền Định Hưu Tức

Những năm gần đây, phát triển tổ chức “Bắc Mỹ Hán Tạng Phật Học Nghiên Cứu Hội (www.stbsa.org). Được hơn hai mươi nhà Phật học nổi danh quốc tế gia nhập. Cùng với Quốc học viện Đại Học Nhân Dân Trung Quốc công tác trên tạp chí “Hán Tạng Phật Học Nghiên Cứu Tùng Thư” và “Hán Tạng Phật Học” xuất bản hàng năm. Hiện là giáo sư thỉnh giảng của Quốc học viện Đại Học Nhân Dân Trung Quốc, chủ trì trung tâm nghiên cứu Hán Tạng, dốc sức đào tạo các học giả trẻ tham gia nghiên cứu Hán Tạng Phật Học. Ông lại còn được Trung tâm nghiên cứu văn minh Đông Á và Nho Thương của Đại Học Triết Giang, Bộ môn Triết học Đại học Trung Sơn, Đại học Sư phạm Thủ đô cùng một số trường Cao đẳng mời giảng về Hệ thống tu trì và Tư tưởng của Như Lai Tạng.

Đại Lục Hoa Hạ Xuất Bản Xã gần đây xuất bản tác phẩm “Sinh dữ Tử đích Thiện pháp”, “Mật tông danh tương”, “Mật tông bách vấn”, “Kiến tu pháp man”, “Phật giáo tông phái”. Ngoài ra Đại lục còn xuất bản sách chủ biên của ông “Phật Gia Kinh Luận Đạo Độc Tùng Thư” hàng loạt.
 
Last edited by a moderator:
Top