Quỷ cốc toán mệnh

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 18

g) Con cái người tuổi Ất sinh giờ Tân

Lao tâm sự nghiệp hùng bi mộng
Lâm hành 臨 行 phân phó 吩 咐 nhất song song
Đường tiền hỷ kiến chu y khách
Nguyệt ánh tang du quế tử hương

*Dịch:
Nhọc lòng thương mộng sanh trai
Dặn dò đi gấp một hai đôi
Trước sân mừng gặp khách áo đỏ
Ánh trăng xế bóng quả quế thơm
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 18

h) Cuối cuộc đời người tuổi Ất sinh giờ Tân

Nhân sinh lạc đắc hỉ hoan ngu
Đáo xứ thân tâm bất tự tri
Chính hảo Nam song tương kí tố
Nhất thanh kê xướng tống qui đồ

*Dịch:
Kiếp người mất được mừng vui sướng
Đến chốn thân tâm không tự biết
Cửa Nam chính lúc gởi nỗi niềm
Một tiếng gà vang tiễn đường về

Hết quẻ số 18
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 19

LƯỠNG ĐẦU: ẤT - NHÂM
Qủe Số 19: PHONG THUỶ HOÁN

1. CÁCH CỤC

a) THIÊN QUA TINH - cách cho người tuổi Ất sinh giờ Nhâm Tý, Nhâm Dần

Giờ Nhâm Tý cách: Ma tiền tẩu mã
* Dịch: Ngựa chạy trước hiểm trở
• Giải: Tác sự năng dục tốc phòng hữu hậu hoạn
* Dịch: Làm việc đừng mong mau xong nên đề phòng hậu hoạn


Giờ Nhâm Dần cách: Đại thuyền quá hải
* Dịch: Thuyền lớn qua biển
• Giải: Độ lượng khoan hồng tiền trình viễn đại
* Dịch: Bao dung chất chứa rộng rãi tương lai rất nhiều triển vọng
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 19

b) THIÊN MÂU TINH - cách cho người tuổi Ất sinh giờ Nhâm Thìn, Nhâm Ngọ

Giờ Nhâm Thìn cách: Chủng thảo sinh nha
* Dịch: Trồng cỏ nảy mầm
• Giải: Sở tác sự nghiệp thậm tiểu cố vô đại vọng
* Dịch: Sự nghiệp gầy dựng quá nhỏ nên không có hy vọng lớn

Giờ Nhâm Ngọ cách: lâm thủy cầu ngư
* Dịch: Đến nước tìm cá
• Giải: Dục hữu doanh cầu tu đương Nhâm Quý chi niên
* Dịch: Nếu muốn kinh doanh nên đợi năm Nhâm năm Quý
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 19

c) THIÊN KHU TINH - cách cho người tuổi Ất sinh giờ Nhâm Thân, Nhâm Tuất

Giờ Nhâm Thân cách: Quần oanh bộc điệp
* Dịch: Đàn chim oanh bắt giết bướm
• Giải: Nhất sinh đắc hưởng diễm phúc
* Dịch: Trọn đời được hưởng diễm phúc
* Chim oanh trong vườn đuổi bắt bướm ăn, cảnh vừa đẹp lại vừa sinh động nên cả đời thật thật là có phước đẹp.

Giờ Nhâm Tuất: cách Minh cầm liễu âm
* Dịch: Gẩy đàn dưới bóng cây liễu
• Giải: Nhất sinh tiêu diêu tự tại
* Dịch: Suốt đời thong thả an nhàn
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 19

d) NHẠN ĐỘ TRƯỜNG SA - cách chung cho người tuổi Ất sinh giờ Nhâm
(Nhạn bay qua bãi cát dài)

Mật vân bất vũ không lôi chấn
Thiểm điện quang huy khoảnh khắc thì
Giang khoát nhạn phi li cổ tái
Tuế hàn tùng bách đĩnh thương chi
Tam cương 三綱 hữu phận li nam bắc
Cửu tộc vô tình hợp thị phi
Mãn thụ hoa khai lưu nhất quả
Sấn 趁 long kị mã thượng thiên thê

*Dịch:
Mây dầy chẳng mưa không sấm sét
Chớp lóe rực sáng trong vụt chốc
Nhạn bay sông rộng rời ải cũ
Năm lạnh bách tùng nẩy cành xanh
Đạo người có phận rời Nam Bắc
Chín họ không tình gồm trái phải
Hoa nở đầy cây còn một quả
Theo rồng cưỡi ngựa lên thang mây
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 19

2. PHÁN ĐOÁN
a) Khái quát cuộc đời người tuổi Ất sinh giờ Nhâm
• Thử mệnh cương kỉ 綱 紀 quyền hành chi tú, nhân nhược phùng chi, hữu khai cơ sáng nghiệp chi công, kháo tổ thành thân chi phúc, cương nhu lưỡng tế cát hung đồng môn, tính ngạnh chí khí cao, tâm từ khẩu độc, khai mi biến số mi, hiện thành biến bất túc chỉ nhân bất nại ngưỡng thời nhân, dĩ chí kỉ phiên ảo khúc tác trực, nhược thị chi mệnh nại phiền, tự nhiên y thực phong túc.

*Dịch: Mệnh này là vẻ đẹp của giường mối cốt lõi phép tắc quyền hành, ngừơi nào nếu gặp nó, có cái công gầy dựng nền gốc làm sáng lạn tổ tông, nương nhờ phúc của tổ tiên mà thành thân phận, cứng mềm hai đàng đều tốt, xấu tốt ở cùng một cửa, tánh ngang tàng chí khí cao, tâm lành miệng lại độc ác, mở mày rồi lại biến ra cau mày, hiện ra có thành rồi lại hóa ra chẳng đủ, chỉ vì chẳng chịu nhẫn nhịn để luồn cúi người đời, để đến độ mấy phen bẻ cong làm thẳng, nếu biết là mệnh quen chịu với sự buồn phiền, tự nhiên cơm áo sẽ dầy đủ.
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 19

b) Sự nghiệp người tuổi Ất sinh giờ Nhâm
Hồi đầu tiêu tức tảo tiên tri
Duyên thị ngưu dương sự khả kì
Nguyệt xuất đông sơn hồng nhật lạc
Quý nhân đề khiết thượng dao trì

*Dịch:
Quay đầu tin tức sớm biết trước
Trâu dê nhân thế việc hẹn cho
Trăng ra non Đông trời hồng lặn
Quí nhân tay dẫn trên đài tiên
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 19

c) Cơ nghiệp người tuổi Ất sinh giờ Nhâm
Mật vân bất vũ không đình ám
Thiểm điện phân quang chấn hữu uy
Sơn khẩu hữu nhân thi nhất tiễn
Giang san ma chiết 磨 折 khả tương y

*Dịch:
Mây dầy chẳng mưa mù mịt tối
Chớp lòe tia sáng sấm có oai
Miệng núi có người bắn mũi tên
Non sông rèn luyện khá nương nhờ
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 19

d) Huynh đệ người tuổi Ất sinh giờ Nhâm
Nhạn hồng phi độ viễn sơn cấp
Nguyệt chiếu hàn đàm lục thủy mị
Độc túc bạch tần hồng lục ngạn
Quan san tuyết tích lệ thanh bi

*Dịch:
Hồng nhạn bay gấp qua núi xa
Trăng soi đầm lạnh nước xanh yên
Đậu lẻ bờ tần trắng cỏ lục
Ải non tuyết phủ tiếng kêu thảm
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 19

e) Hôn nhân người tuổi Ất sinh giờ Nhâm
Uyên ương phi nhập bích đầm thanh
Nguyệt đáo trung tiêu quyết định minh
Trung lộ quí nhân nhược cử thủ
Lục ba thâm xứ hữu khuy danh

*Dịch:

Uyên ương bay vào đầm trong xanh
Trăng đến nửa đêm rõ ràng sáng
Giữa đường quý nhân đưa tay giúp
Nơi sâu sóng biếc có giảm danh
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 19

g) Con cái người tuổi Ất sinh giờ Nhâm
Phương tín chi đầu sinh nhất quả
Khởi tri nhất quả thủy trung tai
Toàn bằng âm chất sinh từ niệm
Chung cửu kì lân nhập mộng lai

*Dịch:
Tin ở đầu cành sanh một quả
Biết đâu quả đó rơi xuống nước
Toàn nương âm phúc sanh từ thiện
Sau cùng kì lân theo mộng đến
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 19

h) Cuối cuộc đời người tuổi Ất sinh giờ Nhâm
Chính lự nhất niên Tân chí Kỷ
Tửu xa nguyệt mãn sự tương bi
Phong phàm cao quải dao dao khứ
Vĩnh dạ canh lan thính tử qui

Lo chính là năm Tân đến Kỷ
Trăng đầy rượu thiếu việc cùng thương
Gió buồm treo cao xa xa đi
Đêm vắng đêm tàn nghe chim quyên

Hết quẻ số 19
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 20

LƯỠNG ĐẦU ẤT - QUÝ
QUẺ SỐ 20: PHONG SƠN TIỆM


1. CÁCH CỤC

a) THIÊN CÁT TINH - cách cho người tuổi Ất sinh giờ Quý Sửu, Quý Mão
Qúy Sửu: Cách Lưu Oanh thiên mộc
* Dịch: Chim oanh hót nhẩy chuyền cành cây
• Giải: Xuất môn đắc lợi, bộ bộ cao thăng
* Dịch: Ra khỏi cửa được lợi, từng bước tiến lên

Quý Mão: Cách Tuyết lý mai hoa
* Dịch: hoa mai trong tuyết
• Giải: Căn cơ độc hậu cố ngộ nạn nhi vô hại
*Dịch: Riêng có căn cơ dầy nên dù gặp nạn mà không hại
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 20

b) THIÊN CHIẾT TINH - cách cho người tuổi Ất sinh giờ Quý Tỵ, Quý Mùi
Qúy Tỵ: Cách Thiềm cung ngọc thỏ
* Dịch: Ngọc thỏ trong trăng
• Giải: Hữu danh vô thực, uổng phí tân khổ
* Dịch: Có tiếng mà không có miếng uổng phí và cay đắng

Quý Mùi: Cách Sa lý đào kim
* Dịch: Lọc vàng trong cát
• Giải: Kiệt lực doanh mưu sở đắc vô kỷ
* Dịch: hết sức mưu cầu kinh doanh, gom hết lại chẳng được bao nhiêu
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 20

c) THIÊN HUỐNG TINH - cách cho người tuổi Ất sinh giờ Quý Dậu, Quý Hợi
Qúy Dậu: Cách Khắc chu cầu kiếm
* Dịch: Khắc vào thuyền tìm gươm
• Giải: Chấp nhất bất hóa cố động triệt thất bại
* Dịch: Chấp nhất không biết biến hóa, hành động thất bại

Quý Hợi: Cách Bảo chu du lãng
* Dịch: (Thuyền báu bơi trên sóng
• Giải: Đắc ý chi thời tu phòng nguy hiểm
* Dịch: Gặp thời đắc chí nên đề phòng nguy hiểm
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 20

d) TÙNG BÁCH ĐỒNG VINH - cách chung cho người tuổi Ất sinh giờ Quý
(Dịch: Tùng bách cùng tươi)

Bình sinh li tổ canh phiên phúc
Nại tận viêm lương tỉ tùng trúc
Nhạn hành trung đạo tảo phân li
Uyên lữ sơ niên ưu đoạn tục
Nguyệt đáo trung thiên vân vụ khai
Di tương hoa ảnh thượng lâu đài
Chỉ nhân kỷ trận đông phong khởi
Xuy lạc thần tiên hạc giá lai
*Dịch:
Lúc thường lìa tổ biến đổi thay
Nóng lạnh rồi quen như trúc tùng
Nhạn bay giữa đường dễ chia lìa
Vợ chồng khi trẻ lo dứt đoạn
Trăng đến giữa trời mây mù mở
Cùng chuyển bóng hoa lên nhà lầu
Chỉ vì mấy trận gió đông nổi
Thổi rụng thần tiên cưỡi hạc đến
 
Last edited by a moderator:

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 20

2. PHÁN ĐOÁN
a) Khái quát cuộc đời người tuổi Ất sinh giờ Quý

• Khẩu từ tâm trực, Sự bất tàng cơ, Bất thụ nhân xúc, Bất khiết nhân khuy, Sở vi tác sự vu hồi, Tiền tài đông lai tây khứ, Thê tử vi trì, Tiền nam hậu nữ, Đa học thiểu thành, Không hữu thiên phương bách kế

*Dịch: Tâm thẳng thắn miệng từ ái, không dấu việc gì, không để ai xúc phạm vào, không chịu để người chê, làm việc là thì việc cứ quanh co, tiền tài vào phía Đông ra phía Tây, Vợ nên chậm, con trai trước con gái sau, học nhiều thành công ít, chẳng có trăm phương ngàn kế
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 20

b) Sự nghiệp người tuổi Ất sinh giờ Quý
Anh hùng chí lượng tranh tiên thủ
Tam tiễn thiên sơn công nghiệp thù
Vạn lí giang san thu lãm tận
Kỉ đa mai nạp giá tiền thư
*Dịch:
Anh hùng lượng chí ra tay trước
Núi trời ba tiễn nghiệp công lạ
Muôn dặm non sông thu nắm cả
Nhiều hẹn hoa mai trước kệ sách
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 20

c) Cơ nghiệp người tuổi Ất sinh giờ Quý
Chung thân viễn cận đa phiên phúc
Độc phấn cương cường nhược tùng trúc
Thành bại chỉ nhân tiền thị phi
Vinh hoa đáo thử đa vinh lộc
*Dịch:
Suốt đời xa gần nhiều trắc trở
Riêng ráng cứng cỏi như trúc tùng
Bại thành vì gặp nhiều trái phải
Vinh hoa đến đến nhiều lộc vinh
 
Top