Thần thông - pháp thuật- chính tà và đạo đức.

trahong

Ban chủ nhiệm CLB
(Mười điều đáng lưu tâm gửi các bạn đã từng, đang, sẽ, bước vào thế giới học thuật)

THẦN THÔNG – PHÁP THUẬT – CHÍNH TÀ VÀ ĐẠO ĐỨC

Từ trong kinh điển, cũng như trong các lời dạy của tất cả tôn giáo trên thế giới; 99 % đều lên án sự tập luyện để phát triển thần thông, pháp thuật; cũng như cấm đoán sự thi thố thần thông trước công chúng

Để tìm hiểu những nguyên nhân xâu xa bên trong, ta haỹ lần lượt xét qua một số quan niệm và kiến thức thông thường của người đời cũng như trong các tôn giáo đang có, để ta có thể nhận thức ra sự thật đang ẩn tàng trong đó, hầu có thể làm thức giác tâm thức của chúng ta, để từ đó chúng ta có thể tự hào: CON NGƯỜI LÀ VẠN VẬT CHI LINH, chứ không phải dậm chân tại chổ và tự đóng kín đi những khả năng tiềm ẩn mà trời đã ban cho mổi con người, để từ đó con người là một cá thể tự do có thể ung dung mà xử dụng những quyền năng của mình trong công cuộc xây dựng hạnh phúc cho bản thân và xã hội một cách hữu hiệu hơn, đồng thời nhờ đó mà tâm linh của mình ngày một cải thiện và tiến hóa hơn trong sự vận chuyển của cơ trời .

1.- SỰ NGUY HẠI CHO BẢN THÂN NGƯỜI LUYỆN TẬP THẦN THÔNG :

a ) Nguyên nhân nội tại : Sự luyện tập không có minh sư đắc đạo hướng dẩn va chỉ dạy ; nếu người tự tập luyện có thể bị tẩu hỏa nhập ma, có hại cho bản thân và xả hội .

b ) Nguyên nhân ngoại tạ: - Do sự thủ đắc được thần thông , nhưng vì bị vô minh và lòng ích kỷ dẩn dắt; sẽ làm nguy hại đến tha nhân va xả hội .

- Người có thần thông sẽ bị thế lực của giới thống trị mua chuộc để làm việc cho chúng ; nếu từ chối sẽ bị hảm hại .

2.- SỰ NGUY HẠI CHO MỘT QUỐC GIA :

a ) Sự nguy hại cho những thể chế phát xít, độc tài, độc đoán và tài phiệt :

Vì sự phổ biến và cổ vũ việc tập luyện thần thông cho đại chúng và khi mọi người đều thủ đắc thần thông , thì tâm nhản của họ được mở rộng cùng trình độ thức giác được nâng cao, họ không còn bị những chính sách hay kinh tế nô lệ, ngu dân, hay những định chế xã hội lổi thời cùng những phạm trù tư tưởng, suy tư của thần quyền, thần miếu trói buột nữa; mà họ sẽ vươn lên để làm chủ khoa học qui ước và làm chủ tâm linh của mình, mà sống thật sự cuộc sống hoàn hảo và hài hòa của họ ở cả thế giới vật chất và thế giới tâm linh .

Như vậy, thế lực bạo quyền không thể bóc lột và sách nhiểu người dân nữa, mà họ cần phải thay đổi, để tất cả mọi người đều có lợi, trong đó có họ nữa. Vì dù sao, họ cũng là một con người như bao người khác vậy .

b) Sự nguy hại đối với các quốc gia bị sự chi phối của thần quyền :

Khi người dân đả có thần thông, thì họ sẻ đứng ra khỏi, những tổ chức tôn giáo thế quyền ; vì họ đả biết được những kiến thức tâm linh , nằm ngoài những định chế của xả hội và tôn giáo; từ đó họ được tự do hành động , cho phù hợp với cơ tiến hóa của vũ trụ . Vì việc phát triển thần thông, trong đó đã có bao gồm , việc học hỏi để thông hiểu những bí mật của con người cùng vũ trụ , cùng cơ tiến hóa của nó. Như vậy , các tổ chức tôn giáo thế quyền dựa vào thần quyền ( do những đầu óc vĩ đại thâm ác sáng tác ra những kinh điển , rồi tự cho là các đấng cao cả đứng đầu các tôn giáo nói và dạy như vậy, với những cấm đoán nầy nọ . Như đấng nầy nói như vậy chúng ta phải theo, nếu không sẽ bị phạt luân hồi, súc sinh mải mải , đấng khác lại có những cấm đoán khác , nếu không nghe sẻ bị đọa địa ngục đời đời, đấng nọ lại hứa hẹn hảo quyền hảy tự hy sinh sinh mạng của mình cho họ, thì sẽ được lên trời hưởng tất cả thú vui vật chất hơn cả nơi trần thế....) những tổ chức tôn giáo nầy đã cùng chính quyền độc tài, hợp tác dưới mọi hình thức , để củng cố thế lực, cùng bóc lột và nô lệ hóa con người sẽ bị suy sụp ...dưới triều dâng của cuộc tiến hóa của nhân loại và vũ trụ .

3.- HẢY LO TU HÀNH TRAO GIỒI ĐẠO ĐỨC ĐI, THÌ MỘT NGÀY NÀO ĐÓ, THẦN THÔNG SẼ ĐẾN VỚI TA :

Thật ra , nhận định trên chỉ đúng 1 % , vì khi nào, một người lo tu hành đạo đức, dưới sự hướng dẩn và chăm sóc của một minh sư, thì đây là giai đoạn thử thách, sau giai đoạn nầy, vị nầy sẽ truyền dạy cách khai mở tuệ giác cùng thần thông, để đệ tử có đủ khả năng mà gánh vác nhiệm vụ giúp đở nhân loại đi đúng con đường tiến hóa cần phải đi đến của nó.


Còn lại, số 90 % kia, gồm có những người suốt đời lo tu tập đạo đức, mà không khai mở được tuệ giác , thì không bao giờ có được thần thông. Vì trồng hột cải sẽ ra cây cải, trồng hạt đậu sẽ ra cây đậu. Một người lo tu tập đạo đức, sẽ hưởng được phước đức là sẽ không tạo nghiệp ác nữa, nhưng vì họ quá hiền lành và nhu nhược, không có tuệ giác cùng bi – trí – dũng, và họ có đầu óc tự ti cùng ỷ lại vào thần thánh sẽ phù hộ cho họ, vì họ là người hiền đức nên tưởng lầm rằng mọi người chung quanh cũng thánh thiện, hiền lành và đạo đức như mình. Nhưng hởi ôi, vô tình họ đả tự đưa mình vào miệng cọp và trở thành miếng mồi ngon ,cho những người khác lợi dụng, hãm hại và tiêu diệt; nếu họ có kêu ca thì tự họ hoặc kẻ thâm ác sẽ lấy thuyết nhân quả, hoặc gương nhẩn nại, bác ái để mà tự an ủi cùng làm tê liệt ý chí, tinh thần của mình .

Do đó, tu pháp gì thì sẽ đắc được pháp đó: “ Ông tu Ông đắc, Bà tu Bà đắc“ không có ai tu hộ cho ai được cả .

4.- CẦN PHẢI CÓ THẦY DẠY, CHỨ KHÔNG THỂ TẬP LUYỆN THẦN THÔNG, PHÁP THUẬT MỘT MÌNH BẰNG CÁCH

XEM SÁCH :
Cần phải có thầy dạy, thì mới thật sự an toàn và thành đạt; đó là một điều ai cũng mong muốn . Nhưng đại đa số, không phải ai cũng có duyên để kiếm được một vị thầy tốt, còn đại đa số thường gặp phải những vị thầy chưa đắc đạo, họ luôn luôn muốn giữ đệ tử dưới quyền của mình để dể dàng sai khiến và lợi dụng .

5.- TU TẬP VÀ PHÁT TRIỂN THẦN THÔNG PHÁP THUẬT LÀ MỘT VIỆC KHÔNG TƯỞNG :

Trên đời nầy ở thế kỷ 21 , khoa học kỷ thuật tiến bộ vượt bực, làm gì mà có thần thông pháp thuật, linh hồn, ma quỷ v.v..Tất cả chỉ là mê tín dị đoan mà thôi. Đó là quan niệm của những người quá mê tín vào khoa học qui ước, họ không thể hiểu biết những gì, vượt khỏi khả năng thu nhận của ngũ quan thô kệch của họ .

6.- TU TẬP QUYỀN NĂNG DỂ BỊ TẨU HỎA NHẬP MA :

Vì không có người dạy, và tự mình không tìm hiểu cùng tham khảo những tài liệu, đồng thời không có tham khảo, bàn luận với những người hiểu biết và có kinh nghiệm ; họ cứ nhắm mắt tập đại ,thì dể bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng số nầy rất ít vì với khoa học tiến bộ, thông tin tiên tiến và mở rộng ở ngày nay, không có ai ngu dại gì mà mù quáng nhắm mắt mà tập luyện những điều không biết. Hơn nữa đa số, người đời hay hăm dọa, những người muốn tự tu tập thần thông và phát triển khả năng tâm linh ẩn tàng trong cơ thể của mình .

7.- KHI NGƯỜI NÀO TẬP THÀNH CÔNG VÀ ĐÃ CÓ QUYỀN NĂNG, THÌ CHỈ CÓ THỂ DÙNG QUYỀN NĂNG ĐỂ GIÚP ĐỞ NGƯỜI KHÁC MÀ THÔI, CHỚ KHÔNG THỂ DÙNG QUYỀN NĂNG MÀ TỰ GIÚP MÌNH :

Đó chỉ là một cách nói, để cho người tu tập, bị thất vọng và chán nản mà bỏ ý niệm tu tập. Ngày nay, ở thế kỷ 21 nầy, thực tế mà nói, không còn ai chịu hy sinh bản thân mình vì người khác, hay cho một lý tưởng tha nhân nào đó. Có, nhưng rất ít, đa số là bị lợi dụng .

8.- ĐỪNG LÀM ÁC , NẾU MÌNH HẠI AI MỘT LẦN, THÌ MÌNH SẼ BỊ NGHIỆP QUẢ ÁC, DỘI TRỞ NGƯỢC LẠI, NẶNG GẤP 3 LẦN :

Vậy thử hỏi, có nhiều người suốt đời, ăn hiền ở lành, luôn làm việc thiện, luôn giúp đở mọi người hơn cả 100 hoặc ngàn lần; mà tại sao họ lại không nhận được nhân quả thiện dội trả lại họ được một lần thiện nào cả; nếu có chỉ gặp toàn là những bất hạnh và tủi hờn mà thôi. Xin đừng đem thuyết nhân quả của kiếp trước mà nói, kẻ nầy ở kiếp trước làm ác nhiều lắm, nên kiếp nầy trả chưa hết nên mới gặp như vậy. Như vậy không đúng, việc trước mắt thì tính trước mắt, ăn cháo trả tiền, mà xin đừng lập lửng mà đánh trống lảng, dùng thần quyền nô lệ hành hạ những người thật thà và có lòng tin tưởng, sùng bái tín ngưỡng; xin hãy trả lại sự công bằng cho lòng tin, công sức, mồ hôi ,máu và nước mắt của họ đã cống hiến cho đồng loại .

9- CHÁNH LUÔN LUÔN THẮNG TÀ NGƯỜI ĐẠO ĐỨC CUỐI CÙNG SẼ THẮNG NGƯỜI TÀN ÁC :

Thật ra không có chánh và tà trong cuộc sống của con người, vì ai cũng cho mình là chánh cả, có ai lại tự cho mình là tà đâu Đạo ( Khoa học tâm linh ) tự nó không có chánh tà, chánh và tà do tâm thiện ác của con người sinh ra; mà Đạo chỉ có cao hay thấp, thắng hay bại mà thôi .

Đó là cuộc chiến thắng toàn diện, cuộc chiến thắng của trí tuệ toàn hảo và kẻ bị thua phải tâm phục, khẩu phục. người thắng thì tâm thân an lạc, không bị người khác ganh ghét và thù hận, trả thù . Tức là dùng trí tuệ bát nhả để thắng, mà không để lại một nhân quả xấu nào cả. Giống như một người đã đắc đạo, chân đi trên cát, mà không để lại dấu chân, là một thí dụ cho một cao nhân đắc đạo toàn diện, khi họ hành động thì quỷ thần không biết, và không có để lại dấu vết sai lầm nào cả .

Mọi người đều tự giác, hiểu rỏ địa vị và bổn phận của mình, đều là một bộ phận quan trọng bằng nhau trong bộ máy xả hội và vũ trụ .

Chúng ta cần phải hiểu và minh định cho rỏ: ĐẠO ĐỨC LÀ ĐẠO ĐỨC. QUYỀN NĂNG TRÍ TUỆ, THẦN THÔNG LÀ QUYỀN NĂNG TRÍ TUỆ, THẦN THÔNG, KHÔNG THỂ TẬP CÁI NẦY MÀ KHI THÀNH ĐẠT SẼ RA CÁI KIA ĐƯỢC .
Thực tức cười, khi lý luận rằng: Con cứ lo trao giồi đạo đức đi, thì một ngày kia, thần thông sẽ tự nhiên đến với con. Một người không thể suốt đời, lo trau dồi đạo đức, mà một ngày nào đó sẽ có được quyền năng, thần thông, cũng như ngược lại .

Nếu một người tu tập thần thông, mà không có đạo đức và trí tuệ, vì nhờ thần thông mà sẽ có hầu hết những quuyền lực và của cải của thế gian. Nhưng thân tâm không được an lạc, vì lo sợ người khác ganh tỵ, thù hận, trả thù và họ lo ta cũng có những gì họ có được, hơn nữa họ cũng chỉ hưởng được một đời mà thôi .

Cuộc chiến đấu giữa con người với nhau ở thế gian; vì nhu cầu sinh tồn và thỏa mản dục vọng, thì không có liên can gì đến đạo đức cả .

Người nào giỏi thì người đó sẽ thắng. Nếu kẻ ác mà có đầu óc mưu lược, tính toán hơn người, cùng có hành động giỏi, thì họ sẽ thắng, họ sẽ gây tác hại cho những người chung quanh. Còn nếu như, một người có đạo đức mà cũng có mưu thuật cao, hành động có trí tuệ hơn cả người ác kia, thì đương nhiên là người hiền tài đạo đức nầy sẽ thắng và mọi người sẽ hưởng được ơn lành nầy ; Chứ không phải là chánh sẽ thắng tà, chỉ lo trao dồi đạo đức, ăn ở hiền lành, mà không lo song hành rèn binh luyện tướng kèm theo, phát triển thần thông, thì khi binh biến lấy cái đạo đức hơn người, lấy đức mà phục kẻ ác có được hay không, hay là lúc đó phải thét gào, cầu trời khẩn Phật để mà tế độ thụ động để cho tai qua nạn khỏi ....

Nếu người đạo đức chỉ ỷ lại vào thần quyền và mê tín, mà không lo trao giồi sức khỏe cùng mở mang trí tuệ, quyền năng, thì sẽ trở thành thụ động, nhu nhược, tự mình dùng quan niệm thụ động tiêu cực của đạo đức thần quyền mà tự trói buộc mình, làm ù lỳ đi đầu óc sáng tạo và tinh thần giác ngộ, thức giác tích cực của mình, để tự biến mình trở thành miếng mồi ngon và là mục tiêu béo bổ dể dàng cho người đời tấn công và hảm hại, như vậy gián tiếp đã làm hoen ố đi tinh thần bi – trí – dũng trong sáng của tôn giáo của mình. Vì người chân chính vừa có đạo đức lại vừa có trí tuệ và thần thông, họ có một đời sống tích cực cho bản thân, xã hội cùng tôn giáo của họ đang theo, trong con người của họ tỏa ra những làn sóng từ bi và trí tuệ, hành động ngôn ngữ đầy tự tin và mạnh mẽ , làm cho những người chung quanh dù hiền hay ác cũng đều phải nể vì và kính phục, mà không có tâm khinh khi hoặc sanh lòng hảm hại họ; vì khi họ đến gần các vị nầy thì thân tâm của người thường hình như được tưới mát và thấm nhuần sự an lạc và hạnh phúc giác ngộ.
Chúng ta hãy xét xem, tại sao những người gian ác, chẳng những họ có thừa khả năng để tự bảo vệ bản thân cùng gia đình của họ; ngoài ra họ lại có thừa khả năng để hiếp đáp và hảm hại người khác. Thì tại sao, những người đạo đức hiền lành, chẳng những không có đủ khả năng cùng trí tuệ để bảo vệ bản thân cùng gia đình của mình, lại còn nói chi đến có đủ khả năng dư thừa để cứu nhân độ thế, giúp đở những kẻ bị nạn khác .

Do đó, rất là sai lầm, nếu người đạo đức chỉ lo trao dồi đạo đức, mà không lo kèm theo đó trao dồi và mở mang thần thông, cùng quyền năng tiềm ẩn của mình, thì chẳng khác nào Ông Bụt đất ngồi ở chùa, để cho những kẻ mù quáng mê tín quỳ lạy, dâng đồ cúng tế hằng ngày, mà khi những người nầy bị tai nạn cần giúp đở thì, lại dửng dưng như cục đất, mà không ứng hiện được sự linh thiêng của một vị Bồ Tát ứng hiện để giúp đở chúng sinh qua khỏi được tai trời ách nước .

10 .- CHÁNH TÀ , VÀNG THAU LẨN LỘN :

Thời nay , chánh tà , vàng thau lẩn lộn ; làm cho người đời mê mẩn , lầm lẩn và đầu óc không được sáng suốt , để phân biệt chánh tà .Khi người ta nghe theo chánh pháp để tập luyện, thì bị các tổ chức cường quyền ép buột chụp mũ là tu tập theo tà pháp, đồng thời dùng nhiều cách để phá hoại và tuyên truyền sai để mọi người tin thật mà tránh xa chánh pháp. Còn phái tà thì được cường quyền ủng hộ, trang điểm hào nhoáng và dùng tâm lý để dụ người đi theo hầu dụ dổ người ta vào để ngu dân, trục lợi và gián tiếp khống chế sinh hoạt tinh thần cùng thể xác của họ .

Vì 10 điểm trên người hành giả tâm linh, sống trong thế kỷ 21 nầy cần phải làm gì :

Sau đây là những phương pháp đối trị với 10 vấn nạn nêu trên, được đề ra để mọi người rộng đường tham khảo mà định lối đi của mình .

1B.- Giúp cho người tập tránh được sự nguy hại đến bản thân :

a .- Tránh sự nguy hại nội tại: Cần tầm sư học đạo, đi tìm từ trong chùa chiền, nhà thờ, miểu, nếu có duyên sẽ gặp minh sư. Nếu tìm không gặp, thì ở tại những nơi nầy và trong những ngày lể lộc , cúng bái, hoặc hội họp, thường thì nhiều thiện tri thức và nhiều bậc đã đắc đạo thường lui tới , những nơi nầy thì thường có tiềm long phục hổ xuất hiện, từ đó tìm cơ hội làm quen, rồi lần ra manh mối cùng tung tích của những vị thầy ẩn tu mà cầu học .

Thăm hỏi trong dân gian để tìm thầy học đạo pháp. Nếu tìm không gặp thầy giỏi, thì nhẩn nại tìm tự tòi tu học qua những người hiểu biết và tham khảo qua sách vở, truyền thông và vào các mạng lưới internet tâm linh để tìm học , vì kiến thức nầy nằm tản mác khắp mọi nơi ; mà người hành giả tâm linh phải cố công sưu tập và góp nhặt lại, thì sau một thời gian, thì cũng đạt được một trình độ thủ đắc căn bản, nhờ thế tâm nhản được mở rộng, và việc tìm gặp minh sư sẽ dể dàng hơn, rồi sẽ từng bước tiến lên học từ hữu sư trí để lên đến vô sư trí ......để khi hoàn hảo đắc đạo, hành giả cũng trở thành minh sư mà có thể cứu nhân độ thế .

Nếu vào trong chùa chiền hay nhà thờ, nếu các Thầy, Cha hay các nhà Sư có dạy điều gì thì hảy nghe lấy điều đấy, đừng bao giờ tranh cải hoặc phê phán, mà hảy giữ đạo đức, luôn tỏ lòng tôn kính các vị nầy, luôn vui vẽ, cám ơn các thầy đã dạy bảo; các điều thầy dạy, nếu cảm thấy thích hợp thì nghe và giữ lấy, còn nếu có nghe điều chi không thích hợp hay không đồng ý, thì cũng đừng phê phán và đã kích, những điều mà các Thầy đã có lòng chỉ dạy. Nếu không thích hợp thì vui vẻ giả từ và kiên nhẩn tìm nơi khác với một cơ duyên khác; với lòng kiên nhẩn, trì chí và tinh tấn thì có ngày sẻ gặp được vị Thầy mà mình mong muốn .

Khi tập luyện một mình, thì cần thông hiểu 100% hoặc biết 10 mới thực hành 1 /100. Hành giả cần tìm hiểu tất cả , những hiện tượng tâm sinh lý sẽ gặp phải hoặc sẽ xảy ra trong lúc tu tập ; cần phải học hỏi tìm hiểu cách đối trị với các hiện tượng tẩu hỏa nhập ma ( Cần phải tham khảo các phương pháp của các môn phái khác nhau như Đạo gia, Tu Tiên; các tông phái khác nhau của Phật gia ; các môn phái khác nhau của môn Du Già Yoga ; Các môn ngoại cảm học và sách dạy khí công , yoga hay ngoại cảm học cùng y lý của đông y học cho nhiều ....nếu đọc được ngoại ngữ Anh , Pháp, Đức, Trung Hoa, Nhật thì càng tốt, vì những môn tu tập nầy đã được phổ biến rất nhiều và rất lâu rồi tại các nước nầy; Nếu có thể, hảy tìm tòi và trao đổi với những vị trên về các sách đã tuyệt ấn bản, hay các tài liệu viết tay hoặc chỉ lưu truyền trong nội bộ với nhau; Cần liên lạc với những vị đã đi trước đã tập nhiều và đã có nhiều kinh nghiệm hay ấn chứng về môn mà mình đang tập, không ngần ngại tham khảo tất cả sự tập luyện của các môn phái khác nhau để rút kinh nghiệm, vì tất cả đều có một điểm chung là lấy tâm thân con người làm phòng thí nghiệm và nghiên cứu trên con đường tu tập về tâm linh ); phải hiểu rõ ràng cơ chế sinh lý của naõ bộ cùng các kiến thức về tâm lý và tâm thức học cùng các coĩ của tinh thần khi hành giả đi vào nhập định, để quán tưởng ....

Nên biết rằng tất cả những sự tu tập về tâm linh đều có những mục đích khác nhau tùy theo hành giả ngồi thiền và hướng tâm thức của mình về mục đích gì? Bởi vì, thí dụ ta thấy có ba hành giả đang ngồi yên lặng trong thiền hoặc đang đi vào nhập định, dưới cặp mắt của người sơ cơ, thì thấy ba vị hành giả nầy đang ngồi yên lặng như nhau, nhưng thật ra, bên trong tâm linh của ba vị nầy , có thể đang đi theo ba con đường tu tập tâm linh khác nhau, có thể hành giả thứ nhất đang đi vào đại định, hành giả thứ hai đang vận chuyển luồng hỏa hầu tam muội để làm cho sức khõe gia tăng và hành giả thứ ba đang tập luyện để làm phát triển những năng lực siêu nhiên của con người .....

( Tài liệu sưu tầm )
 
Last edited by a moderator:

minhman1970

Học viên Tử vi
Xin chào trahong !
Xin chân thành cảm ơn tác giả có bài viết quá hay. Mong rằng tác giả sẽ cống hiến nhiều bài viết hay như thế, để đọc giả có điề kiện học hỏi và mở rộng tầm nhìn.

Xin chân thành cảm ơn !
 

linhanh

Thành viên tâm huyết
Hì linhanh tôi vào chát box hay chửi nhau nói thẳng , nói thật .
Có một lần gặp cô gái tôi đã từng chửi trong chát box gặp thật ngoài đời , cô ta nói tôi như vầy :
Em nếu chưa chồng thì sẽ theo đuổi anh , ko ngờ mặt anh hiền và buồn vậy !
Em tưởng anh phải ngầu và dữ dằn lắm chứ !
~X(
 
Top