Trình lấy quẻ mai hoa của diễn đàn bị lỗi !

linhanh

Thành viên tâm huyết
Trình lấy quẻ mai hoa bị lỗi . Sơn Chu sửa lại nhé !
Hình quẻ mai hoa của diễn đàn bị sai đây là hình lấy quẻ vào lúc 14:36 4/2/2018

Quẻ chuẩn là đây nhé ! Sơn xem lại nhé !

 
Chỉnh sửa cuối:
Top