Quan hệ Hình Xung Khắc Hợp Hại

iHi

Moderator
nguồn: diendantubinh
tác giả: kimcuong


Trong tứ trụ thường có nhiều lọai quan hệ ức chế lẫn nhau, nên phải xem quan hệ nào mạnh hơn. Dụng thần vì thế mà có thực lực hay không. Cả hỉ thần, cừu thần và kị thần cũng xét như vậy.

Các lệ ước cho những quan hệ Hình, Xung, Khắc, Hợp, Hại theo lối cổ như sau. Qui tắc chủ đạo là "cận, phương, hợp, xung, hình, hại" và "niên, nguyệt, nhật, thời" các bạn học thuộc lòng như vậy là dễ nhớ.

cận, phương, hợp, xung, hình, hại = gần, tam hội, tam hợp, lục hợp, lục xung, hình, hại

niên, nguyệt, nhật, thời = trụ năm, trụ tháng, trụ ngày, trụ giờ

1- Gần thì tính, xa thì chừa
>>> Sửu.....Tí.....Dậu.....Ngọ
Sửu Tí gần, Tí Ngọ xa = luận Sửu Tí hợp, không luận Tí Ngọ xung

2- Tam hội gặp Tam hợp : luận Tam hội trước
>>> Dần.....Mão.....Hợi....Thìn
Hợi Mão bán tam hợp, không đủ thành mộc cục, nên luận Dần Mão Thìn là tam hội phương đông.

3- Tam hội gặp Xung : lệnh tháng là cơ bản, nếu là tiết đầu hay tiết giữa mùa thì luận hợp, không luận xung.
>>> Dần.....Mão.....Thìn.....Tuất
Mão là tiết giữa mùa, nên luận phương đông tam hội, không luận Thìn Tuất xung.

*** Dần.....Thìn....Mão.....Dậu
Thìn là tháng cuối mùa, nên luận Mão Dậu xung, mất tam hội. Nếu trong trụ Giáp Ất thấu can thì lực xung yếu, nhưng vẫn luận XUNG, đấy là quan trọng. Vì giả dụ như dụng thần nằm trong Mão hay Dậu thì biết là dụng thần hoàn toàn vô dụng hay vẫn còn lực mỏng.

4- Tam hợp gặp Xung : giống như trên
>>> Hợi.....Mão.....Mùi.....Sửu : luận tam hợp cục, không luận Sửu Mùi xung
>>> Mão....Hợi......Mùi.....Sửu : -nt-

>>> Hợi.....Mùi.....Mão.....Dậu : luận Mão Dậu xung. Nếu có Giáp Ất thấu can (không tính nhật chủ), lực xung mỏng, nhưng vẫn xem như xung.

5- Lục Hợp gặp Lục Xung : luận XUNG trước tiên. Trừ phi lực của lục hợp mạnh hơn thì luận Hợp.
>>> Sửu.....Tí.....Ngọ : luận Sửu Tí hợp, vì niên trước, ngày sau.
Nếu Thổ yếu (như chỉ có 1 Sửu, không tàng không thấu Mậu Kỉ), luận Tí Ngọ xung.

6- Lục Hợp gặp Hình, Hại : chỉ luận Hợp.

Khi đến đại vận, lưu niên thì các quan hệ trên ứng theo thiên can địa chi của vận, tức là ngũ hành nào mạnh hơn thì loại quan hệ đó thắng.
 
Top