Dương Trạch chỉ nam (Tưởng Đại Hồng)

Tuetvnb

Administrator
TỰ

Tác phẩm Dương trạch chỉ nam của Tưởng Đại Hồng là một tác phẩm kinh điển trong Phong thủy, lời lẽ sâu xa, ý tứ uyên bác. Tưởng Đại Hồng vốn là một danh sư trong Phong thủy ở vào cuối đời Minh, đầu đời Thanh, tương truyền ông là người được truyền thụ khẩu quyết Huyền Không. Họ Tưởng vốn ít viết sách, chỉ có vài quyển, nhưng đều là những tác phẩm để đời.

Hầu như ông chỉ chú lại các kinh điển phong thủy, còn lại tư tưởng của ông hầu như được biên soạn bởi học trò Khương Diêu.

Tôi chia sẻ cùng bạn đọc tác phẩm này, vốn dĩ nó nguyên bản là chữ Hán, tôi phiên âm ra và dịch sơ phần ngôn ngữ để bạn đọc đỡ khó khăn trong việc nghiên cứu. Còn nội dung của các phép phong thủy trong tác ohaamr này vì quá uyên thâm nên không thể một lời mà dịch cho rõ ràng được. Bản thân lời văn trong tác phẩm này vốn rất vắn tắt, viết dưới dạng khẩu quyết cho nên hiểu được nó không phải là dễ.

Tôi đăng lên đây, hy vọng có cao nhân nào đi qua thì giúp cho mọi người, TUETVB tôi xin đa tạ.

Kính.
===========================================================================


DƯƠNG TRẠCH CHỈ NAM
(Tưởng Đại Hồng trứ)

(TUETVNB lược dịch)

Đệ nhất yếu quyết khán trạch mệnh,
Động xứ thừa không thực xứ tĩnh.
Không biên dẫn khí thực biên thu,
Mệnh tòng lai xứ thiên nhiên định.


(Yếu quyết đầu tiên là xem xét Trạch Mệnh, theo nguyên tắc ở chỗ Động thì thừa lấy cái Không, ở chỗ Thực thì thừa lấy cái Tĩnh. Nếu biên dẫn khí là Không thì biên thu khí phải là Thực. Mệnh đến xứ nào là do thiên nhiên định ra vậy)

Đệ nhị yếu quyết khán trạch thể,
Đoan viên phương chính tư vi mỹ.
Tiền hậu tu trường súc khí chuyên,
Nhược nhiên biển khoát phân đồ quỹ.


(Yếu quyết thứ hai là phải xem hình thể của Trạch, nếu thấy vuông vắn ngay ngắn thì là đẹp. Trước sau nên dài thì tích trữ được khí tốt hơn, tuy nhiên việc phân chia tỷ lệ rộng hẹp vốn có quy luật của nó, cần chú ý)

Đệ tam yếu quyết khán sinh hướng,
Khảm Ly Chấn Đoài châm tiêm thượng.
Đắc thừa chính quái hợp thiên tâm,
Nhược giao tạp loạn sinh ma chướng.

(Yếu quyết thứ 3 là phải xem xét Sinh hướng, nếu phân kim và Khảm-Ly-Chấn-Đoài phải thừa được chính quái, nếu bị tạp loạn ắt sẽ sinh ma chướng)

Đệ tứ yếu quyết phụ bật tinh,
Tha quan tả hữu thẩm hư doanh.
Phụ nhược hư thì địa chi sát,
Bật hư lưỡng quái thụ tai kinh.


(Yếu quyết thứ tư là xem xét 2 sao Phụ-Bật, nó giống như tả hửu của một ông quan trong doanh trại. Nếu Phụ mà yếu thì ấy là đất sát, nếu Bật mà hư thì hai quẻ này ắt sẽ nhận tai ương)

Nhất trùng phụ bật nhất trùng phúc,
Nhược thị trùng trùng phúc bất khinh.
Hữu nhân thức đắc phụ bật quyết,
Tuyển trạch an thân sự sự ninh.


(Một lần gặp Phụ bật là một lần được Phúc, nếu thấy Trùng trùng Phụ bật thì phúc không phải là nhỏ. Có ai mà biết được khẩu quyết của Phụ Bật, thì có thể tuyển trạch an thân, mọi sự đều tốt)

Đệ ngũ khai môn dẫn lộ quyết,
Chính quái trang môn mạc thiên tiết.
Nhập môn chi quái không nguyên thần,
Nguyên thần suy vượng thử trung biệt.


(Thứ năm phải kể đến Khai Môn – Dẫn lộ, Cửa nhà nên đắc chính quái không thiên lệch, nếu không thì quái nhập môn sẽ không có nguyên thần, suy vượng của nguyên thần này khác với Nguyên thần ở trong)

Nhất môn chính quái khí vô thiên,
Tiền hậu môn thông lưỡng lộ tiếp.
Nhược hữu bàng môn phá quái thân,
Túng nhiên vượng khí phi thanh khiết.


(Môn lập chính quái thì Khí không thiên lệch, Cửa trước sau nên thông, mà đường hai phía nên tiếp dẫn, nếu có Bàng môn phá mất quái thân, tất nhiên vượng khí sẽ không được thanh khiết)

Ký biện môn thì canh biện lộ,
Nội lộ ngoại lộ tu kiêm cố.
Lộ tại sinh phương trí bách phúc,
Sát phương dẫn lộ đa tai họa.


(Đã xét Môn thì phải xét Lộ, Đường trong khu nhà và đường ngoài khu nhà nên xem xét hết thảy, Nếu Lộ nhập tại Sinh phương thì sẽ mang trăm phúc đến, nếu Sát phương mà dẫn lộ sẽ nhiều tai họa)

Trạch trung thiên tỉnh đa khoan khoáng,
Trạch ngoại hồi phong bất khả đương.
Thời sát nan minh canh hung mãnh,
Chỉ ngôn hợp nguyên thố tai ương.

(Trong nhà mà có giếng trời thì rộng rãi và thoáng đãng, bên ngoài nhà mà có gió thối về thì không thể nhận. Thời sát mà không biết thì càng hung mãnh hơn, Lời này sẽ hợp vào năm Mão sẽ có tai ương)

Thiêm phòng động tác sát thu hào,
Bất tại niên thần tại quái giao.
Cát hung ngẫu nhiên giá sát vị,
Thương đinh phá sản bất tương nhiêu.


(Nếu tu tạo thêm phòng, thì phải xem xét thật chi li, chẳng phải tại niên thần hay tại quái quẻ, mà cát hung thì ngẫu nhiên đến từ phương sát, thương đinh phá sản không phải là nhỏ)

Tằng tằng tiến tiến thuyết cao đê,
Mạc đàm phúc đức dữ thiên y.
Chỉ yếu cao đê quân thả xứng,
Thiên phá ngang hãm bất tương nghi.


(Nếu nhà mà bố trí tầng tầng lớp lớp cao lên, thì phải nói đến sự cao thấp, chớ bàn đến Phúc Đức – Thiên Y làm gì, cốt yếu là ở sự Cao Thấp cho tương xứng, lệch phá lồi lõm, thì không nên vậy)

Kiều lương cù thị tối huyên náo,
Nhược tại sinh phương phản bất hiềm.
Năng tri tị sát nghênh sinh pháp,
Chuyển cữu vi tường phản chưởng gian.


(Đầu cầu, ngã chợ là những nơi rất huyên náo, nếu ứng vào Sinh phương thì ngược lại lại không được chê, nếu biết phép “tị sát – nghênh sinh” – tránh sát, đón sinh. Có thể chuyển xấu thành tốt dễ như trở bàn tay).

(còn tiếp...)
 

Tuetvnb

Administrator
DƯƠNG TRẠCH CHỈ NAM

(Tưởng Đại Hồng trứ)

Tiếp theo....


Nhất không tam bế thị hào gia,
Tam không nhất bế loạn như ma.
Nhược thông bế lý cầu không pháp,
Lập địa trân châu mãn lộc xa.


(Nếu cứ 1 cái KHÔNG – trống rống, đi với ba cái BẾ-đóng lại thì ắt là nhà hào phú, còn ngược lại nếu cứ 3 cái KHÔNG mà mới có 1 cái BẾ thì nhất định sẽ loạn như tơ vò)

Thử thị đan ngôn bài trạch pháp,
Bất thị thủy thần phân khí quyết.
Nhược phùng lâm thủy hựu bất đồng,
Trạch khí hoàn bằng thủy khí tiếp.


(Đây là lời nói đơn thuần về bài trạch pháp, không đúng với khẩu quyết phân khỉ thủy thần, Nếu gặp Thủy lâm vào thì lại là bất đồng, Trạch khí sẽ theo thủy khí mà tiếp)

Trạch thần khoan đại khả thôn ba,
Thu thập thủy thần vô lậu tiết.
Ngã vi chỉ xuất song long cách,
Nhất trạch chi trung phân thuận nghịch.

(Thần thái của Trạch mà rộng rãi thì có thể nuốt được sóng, thì có thể thu nhập thủy thần không thất thoát, Ta đã vạch ra Song Long cách, trong một nhà cần phải phân ra thuận nghịch khác nhau).

Kỳ trung xu tị hữu huyền cơ,
Bát quái khán lai lý như nhất.
Tốn thủy điều điều lục bạch long,
Hậu hồ cửu tử khí hoàn chung.


(Bên trong cái sự thu-tránh vốn có huyền cơ, Tám quẻ xem ra thì lý chỉ là một, Tốn mà xa xa có thủy thì thuộc về Lục bạch Long, Phía sau có hồ thì khí Cửu tử cuối cùng sẽ về)

Tiền trạch trung nguyên khanh tướng quý,
Hạ nguyên hậu trạch khánh tài phong.
Song đoái giao lưu nhập tốn cung,
Bích phương chân khí thất cư thúc.


(Tiền trạch mà ứng vận trung nguyên thì phát khanh tướng, Hậu trạch mà ứng Hạ nguyên thì mừng được tiền tài đầy đủ, Hai quẻ đoài giao lưu mà nhập vào Tốn cung, Phương của Tam bích chân khí mà bị quản trong phòng)

Bách nhị thập niên chu tử quý,
Tổ tôn phụ tử thụ hoàng phong.
Khảm tạp chi thủy nhị long giao,
Lập trạch trung gian giáp đệ cao.


(Thì 120 năm quý hiển, cha con ông cháu đều được phong chức tước. Thủy mà tập trung ở Khảm là Nhị long giao, lập Trạch ở giữa thì khoa cử nhất định cao)

Luân chuyển tam nguyên vô thế tạ,
Nhi tôn thế thế sản anh hào.
Nhị thủy giao lưu thị kỳ kiền,
Lưỡng chi hoa nhị nhất thì tiên.


(Luân chuyển suốt 3 nguyên không hết, còn cháu đời đời xuất kẻ anh hào, Nhị thủy mà giao lưu ở Càn, giống như 2 cành hoa tươi tốt vậy)Vận đáo mãn môn chu tử quý,
Suy thì phiến ngõa bất chiêu chuyên.
Nhị thủy ly phương nhập khảm cung,
Tận đầu nhất trạch giáp kỳ trung.


(Vận đến đầy nhà mặc áo tía – quan chức, Vận suy thì như tấm ngói rời khỏi xà nhà, Nhị thủy tại cung Ly nhập vào cung Khảm, Đầu cùng của nhà giáp vào trong đó)

Song long khí mạch lai tương hội,
Thử trạch tam nguyên quý bất cùng.
Nhị thủy đồng lưu khảm thượng lai,
Bàng nam tác trạch thị ly thai.


(Nếu khí mạch song long cùng đến, nhà này cả 3 nguyên quý không bao giờ hết, Nhị thủy cùng chảy đến cung Khảm, bên ngoài về phí Nam mà làm nhà thì sẽ bị hưu thai)

Hạ nguyên nhất phát như lôi tật,
Huynh đệ song song cận đỉnh thai.
Ngã vi chỉ xuất kiêm long huyệt,
Bát quái chính ngẫu đồng nhất quyết.

(Hạ nguyên mà đã phát thì như sấm dậy, Huynh đệ cùng song song vào sân rồng, Ta vạch ra huyệt Kiêm long, tám quẻ chính-ngẫu, đều cùng một yếu quyết)

Thử trung bí mật hữu huyền ki,
Thiên lý hào ly tế phân biệt.
Ly cung bính thủy tự kiêm tị,
Hành đáo trung nguyên quý vô bỉ.

(Việc này bên trong có huyền cơ, Thiên lý thì phải phân biệt thật chi tiết tinh tế, Cung Ly mà có thủy ở Bính thì kiêm Tỵ, Đến Trung nguyên thì quý vô cùng)


Hạ nguyên suy khí tứ thập thu,
Quan lộc vô văn trạch bán hủy.
Ly cung đinh thủy tự kiêm vị,
Hành đáo trung nguyên kỳ phú quý.


(Đến Hạ nguyên suy khí 40 năm, quan lộc không nghe thấy mà nát nửa nhà, Ly cung mà thủy ở Đinh kiêm Mùi, đến Trung Nguyên thì có phú quý)

Thử trạch tam nguyên vĩnh bất suy,
Vi vi tả hữu phân quan vị.
Tứ thủy quy triêu hội tứ long,
Cư trung tác trạch thị tiên cung.


(Nhà này 3 nguyên đều bên vững không suy, Có được chút quan nhỏ, Bốn thủy triều về là hội Tứ Long, chỗ này mà làm nhà ở thì khác gì tiên cung)

Bất phân nguyên vận thì thì phát,
Qua điệt miên miên dịch diệp trọng.
Nhất trạch chi nội tuần hoàn chuyển,
Ký ngữ thì sư tu kiểm điểm.


(Chẳng cần phân nguyên vận mà lúc nào cũng sẽ phát đạt, cháu con dây dưa nối tiếp đều phát. Bên trong nhà vận khí vận chuyển tuần hoàn, gửi lời như thế, các thầy nên kiểm điểm)

(còn tiếp...)
 

Trachdong

Thành viên mới
DƯƠNG TRẠCH CHỈ NAM

(Tưởng Đại Hồng trứ)

Tiếp theo....


Nhất không tam bế thị hào gia,
Tam không nhất bế loạn như ma.
Nhược thông bế lý cầu không pháp,
Lập địa trân châu mãn lộc xa.


(Nếu cứ 1 cái KHÔNG – trống rống, đi với ba cái BẾ-đóng lại thì ắt là nhà hào phú, còn ngược lại nếu cứ 3 cái KHÔNG mà mới có 1 cái BẾ thì nhất định sẽ loạn như tơ vò)

Thử thị đan ngôn bài trạch pháp,
Bất thị thủy thần phân khí quyết.
Nhược phùng lâm thủy hựu bất đồng,
Trạch khí hoàn bằng thủy khí tiếp.


(Đây là lời nói đơn thuần về bài trạch pháp, không đúng với khẩu quyết phân khỉ thủy thần, Nếu gặp Thủy lâm vào thì lại là bất đồng, Trạch khí sẽ theo thủy khí mà tiếp)

Trạch thần khoan đại khả thôn ba,
Thu thập thủy thần vô lậu tiết.
Ngã vi chỉ xuất song long cách,
Nhất trạch chi trung phân thuận nghịch.

(Thần thái của Trạch mà rộng rãi thì có thể nuốt được sóng, thì có thể thu nhập thủy thần không thất thoát, Ta đã vạch ra Song Long cách, trong một nhà cần phải phân ra thuận nghịch khác nhau).

Kỳ trung xu tị hữu huyền cơ,
Bát quái khán lai lý như nhất.
Tốn thủy điều điều lục bạch long,
Hậu hồ cửu tử khí hoàn chung.


(Bên trong cái sự thu-tránh vốn có huyền cơ, Tám quẻ xem ra thì lý chỉ là một, Tốn mà xa xa có thủy thì thuộc về Lục bạch Long, Phía sau có hồ thì khí Cửu tử cuối cùng sẽ về)

Tiền trạch trung nguyên khanh tướng quý,
Hạ nguyên hậu trạch khánh tài phong.
Song đoái giao lưu nhập tốn cung,
Bích phương chân khí thất cư thúc.


(Tiền trạch mà ứng vận trung nguyên thì phát khanh tướng, Hậu trạch mà ứng Hạ nguyên thì mừng được tiền tài đầy đủ, Hai quẻ đoài giao lưu mà nhập vào Tốn cung, Phương của Tam bích chân khí mà bị quản trong phòng)

Bách nhị thập niên chu tử quý,
Tổ tôn phụ tử thụ hoàng phong.
Khảm tạp chi thủy nhị long giao,
Lập trạch trung gian giáp đệ cao.


(Thì 120 năm quý hiển, cha con ông cháu đều được phong chức tước. Thủy mà tập trung ở Khảm là Nhị long giao, lập Trạch ở giữa thì khoa cử nhất định cao)

Luân chuyển tam nguyên vô thế tạ,
Nhi tôn thế thế sản anh hào.
Nhị thủy giao lưu thị kỳ kiền,
Lưỡng chi hoa nhị nhất thì tiên.


(Luân chuyển suốt 3 nguyên không hết, còn cháu đời đời xuất kẻ anh hào, Nhị thủy mà giao lưu ở Càn, giống như 2 cành hoa tươi tốt vậy)Vận đáo mãn môn chu tử quý,
Suy thì phiến ngõa bất chiêu chuyên.
Nhị thủy ly phương nhập khảm cung,
Tận đầu nhất trạch giáp kỳ trung.


(Vận đến đầy nhà mặc áo tía – quan chức, Vận suy thì như tấm ngói rời khỏi xà nhà, Nhị thủy tại cung Ly nhập vào cung Khảm, Đầu cùng của nhà giáp vào trong đó)

Song long khí mạch lai tương hội,
Thử trạch tam nguyên quý bất cùng.
Nhị thủy đồng lưu khảm thượng lai,
Bàng nam tác trạch thị ly thai.


(Nếu khí mạch song long cùng đến, nhà này cả 3 nguyên quý không bao giờ hết, Nhị thủy cùng chảy đến cung Khảm, bên ngoài về phí Nam mà làm nhà thì sẽ bị hưu thai)

Hạ nguyên nhất phát như lôi tật,
Huynh đệ song song cận đỉnh thai.
Ngã vi chỉ xuất kiêm long huyệt,
Bát quái chính ngẫu đồng nhất quyết.

(Hạ nguyên mà đã phát thì như sấm dậy, Huynh đệ cùng song song vào sân rồng, Ta vạch ra huyệt Kiêm long, tám quẻ chính-ngẫu, đều cùng một yếu quyết)

Thử trung bí mật hữu huyền ki,
Thiên lý hào ly tế phân biệt.
Ly cung bính thủy tự kiêm tị,
Hành đáo trung nguyên quý vô bỉ.

(Việc này bên trong có huyền cơ, Thiên lý thì phải phân biệt thật chi tiết tinh tế, Cung Ly mà có thủy ở Bính thì kiêm Tỵ, Đến Trung nguyên thì quý vô cùng)


Hạ nguyên suy khí tứ thập thu,
Quan lộc vô văn trạch bán hủy.
Ly cung đinh thủy tự kiêm vị,
Hành đáo trung nguyên kỳ phú quý.


(Đến Hạ nguyên suy khí 40 năm, quan lộc không nghe thấy mà nát nửa nhà, Ly cung mà thủy ở Đinh kiêm Mùi, đến Trung Nguyên thì có phú quý)

Thử trạch tam nguyên vĩnh bất suy,
Vi vi tả hữu phân quan vị.
Tứ thủy quy triêu hội tứ long,
Cư trung tác trạch thị tiên cung.


(Nhà này 3 nguyên đều bên vững không suy, Có được chút quan nhỏ, Bốn thủy triều về là hội Tứ Long, chỗ này mà làm nhà ở thì khác gì tiên cung)

Bất phân nguyên vận thì thì phát,
Qua điệt miên miên dịch diệp trọng.
Nhất trạch chi nội tuần hoàn chuyển,
Ký ngữ thì sư tu kiểm điểm.


(Chẳng cần phân nguyên vận mà lúc nào cũng sẽ phát đạt, cháu con dây dưa nối tiếp đều phát. Bên trong nhà vận khí vận chuyển tuần hoàn, gửi lời như thế, các thầy nên kiểm điểm)

(còn tiếp...)
Đầu năm mới kính chúc tiền bối và gia đình an khang thịnh vượng ! Phần lược dịch về Dương trạch chỉ nam của Tiền bối rất hay ! Tiểu bối rất mong Tiền bối lược dịch nốt thì quả là quý hoá cho mọi người ạ !
Không biết có trang web nào lược dịch được như Tiền bối không ạ !
Trân trọng cảm ơn Tiền bối !
 
Top