Nghiên cứu / trao đổi lá số Tham Vũ Thìn Tuất (Nam Mệnh)

Du Vịnh

Hội viên
Lá số này Âm Nam mà cung Mệnh (Tuất) là cung Dương: Âm Dương nghịch lý
Mệnh Kim - Cục Thổ: về ngũ hành Cục sinh Mệnh. Cung an mệnh Tuất hành Thổ nên được Cung an mệnh sinh cho Mệnh.

Bạn tìm hiểu thêm về ngũ hành/âm dương của cung an mệnh (Tuất), sao chủ mệnh (Vũ khúc) để xem sinh khắc thế nào nhé.

Bạn thử xét Âm Dương, ngũ hành của Mệnh khi qua các đại hạn để xét thử về sự may mắn / bất lợi đã trải qua xem.

Tham khảo: http://phongthuythanglong.vn/showthread.php?110-Nghiên-cứu-tử-vi-từ-lá-số-chính-mình&p=892&viewfull=1#post892
 

vohinh009

Thành viên
cảm ơn bác Du Vịnh. Không biết nên xưng hô với bác như thế nào ?
Do cuối năm công việc cũng nhiều nên cũng hơi bận nên không thể trả lời bác ngay được. Bác thông cảm.
Với một người cũng mới tìm tài liệu và đọc xin trả lời bác có gì Du Vịnh và mọi người trên diễn đàn chỉ giúp thêm.
Ngũ hành cung an mệnh (Tuất) là cung Dương, hành thổ còn sao chủ mệnh (Vũ Khúc) là Âm và hành kim. Âm với Dương thì ngược nhau, Thổ sinh Kim => bình thường không tốt không xấu.
Đại hạn 5-25 thuộc cung Dậu là cung Âm hanh Kim. Cung an mệnh cung Dương hành Thổ, Thổ sinh Kim. Đại hạn này đang sống phụ thuộc gia đình nên không biết đoán như thế nào nhờ mọi người chỉ giúp :).
Đại hạn 25-35 thuộc cung Thân là cung Dương hành Kim. Cung an mệnh sinh cung đại Hạn nên 10 năm này phải hảo tổn, phải nỗ lực rất nhiều.
Đại hạn 35-45 thuộc cung mùi là cung Âm hành Thổ. 10 năm này bình thường.
Đại hạn 45-55 và 55-65 đều thuộc cung có hành Hỏa. Hỏa khắc Kim nên giai đoạn này khó khăn.
Trên đấy là vài ý kiến của mình. Do mới nghiên cứu mọi thứ còn chưa rõ nên có gì mọi người chỉ bảo giùm.
Thank !
 
Top