Hán việt dịch sử lược

Sơn Chu

Quản trị viên
HÁN VIỆT DỊCH SỬ LƯỢCTác giả Việt Chi Nguyễn Hữu Quang nguyên là giảng viên Vật lý chuyên về Cơ Học Định Đề (Axiomatic Mechanics, a branch of Theoretical Physics) tại Đaị Học Khoa Học Sài Gòn trước năm 1975.

HÁN VIỆT DỊCH SỬ LƯỢC
là một tập nghiên cứu rất công phu của tác giả về Kinh Dịch từ Trung Quốc du nhập và phát triển tại Việt Nam.​
Link download (cảm ơn Bạch Hùng Tôn Giả): https://www.dropbox.com/s/jxe2jd8a43seun1/hvdsl.pdf


.
 
Last edited by a moderator:
Top