Nghiên cứu/ trao đổi lá số Đồng Lương Tỵ hợi.

Du Vịnh

Hội viên
@dnts: Ở đây, tôi muốn thực hiện như một cách trao đổi mở, thông qua đó chúng ta có thể bổ sung cho nhau về luận đóan lá số và nghiệm lý. Bạn sẽ "tự tìm hiểu lá số chính mình" qua các vấn đề tôi nêu và bôi đậm dưới đây nhé.

Lá số này Dương Nữ mà cung Mệnh (Hợi) là cung Âm: Âm Dương nghịch lý
Mệnh Thủy - Cục Kim: về ngũ hành Cục sinh Mệnh.

Bạn tìm hiểu thêm về ngũ hành/âm dương của cung an mệnh (Dần), sao chủ mệnh (Liêm Trinh) để xem sinh khắc thế nào nhé.

Bạn thử xét Âm Dương, ngũ hành của Mệnh khi qua các đại hạn để xét thử về sự may mắn / bất lợi đã trải qua xem.

Tham khảo: http://phongthuythanglong.vn/showthread.php?110-Nghiên-cứu-tử-vi-từ-lá-số-chính-mình&p=892&viewfull=1#post892
 
Last edited by a moderator:
Top