Dương lịch 24/10/2014 đến 20/1/2015, kiểm tra kĩ lá số

Hoàng Long1111

Thành viên năng nổ
can chi của giờ đổi trực tiếp từ dương lịch ra nên dương lịch 8/11/2018 có các giờ ất sửu, bính dần,...
hai chương trình trên đổi giờ đều đúng.
Bạn đổi giúp bằng cách nào để đổi trực tiếp từ Dương lịch ra giờ Can Chi
cái phải làm rõ, ngày này có phải ngày đầu tháng âm lịch không!
Cần gì phải làm rõ Lịch Can Chi cứ tuần tự mà tiến không phụ thuộc vào tháng thiếu hay đủ
 

dontsayloveme2

Thành viên kỳ cựu
Bạn đổi giúp bằng cách nào để đổi trực tiếp từ Dương lịch ra giờ Can Chi
Dương lịch 1/1/1900, ngày giáp tuất, giờ giáp tí, [ngày dương lịch X1]
Dương lịch 31/1/1900, ngày giáp thìn, giờ giáp tí, [ngày dương lịch X2]
Từ ngày X1 đến một ngày bất kì, gọi là ngày Y1, chỉ cần biết có bao nhiêu ngày, thì sẽ biết can chi của ngày Y1 cũng như hàng can của các giờ ngày Y1.
Để biết can chi của ngày và giờ, không cần đổi sang âm lịch. Tùy từng tác giả, họ chọn X1 làm mốc, hay X2 làm mốc, hay một ngày nào đó khác làm mốc.
Cần gì phải làm rõ Lịch Can Chi cứ tuần tự mà tiến không phụ thuộc vào tháng thiếu hay đủ
Một năm có hoặc 12 ngày mùng một [năm không nhuận], hoặc 13 ngày mùng một [năm nhuận], xác định xem các ngày mùng một đó rơi vào các ngày dương lịch nào.
 
Last edited by a moderator:

Hoàng Long1111

Thành viên năng nổ
Tưởng là chuyển trực tiếp như thế nào .Thì ra vẫn phải thông qua một ngày Can Chi có sẵn - Vô cùng nhiều công thức
 
Top