Huyền Không Phong Thủy Và Tử Vi Đẩu Số

Sơn Chu

Quản trị viên
LTS: Bài viết này gợi ra hướng nghiên cứu cho người học tử vi. Xin lưu ý câu kết của bài

Huyền Không Phong Thủy Và Tử Vi Đẩu Số

Ở Việt Nam chúng ta hiện nay do thiếu các tài liệu về các chuyên ngành nghiên cứu Mệnh Lý học cổ Đông Phương ( Do bị bí truyền hoặc hạn chế về Hán Văn ) nên hầu như có rất ít người biết rằng hai bộ môn Tử Vi Đẩu Số và Huyền Không Địa Lý có liên quan chặt chẽ với nhau. Thật ra là hai bộ môn này vốn dĩ là một, chỉ do mục đích sử dụng mà vẻ bên ngoài khác nhau. Cũng vì chưa hiểu hết nguồn gốc mà người học Huyền Không Địa Lý thì ít chịu nghiên cứu thêm Tử Vi Đẩu Số hoặc ngược lại. Thảng như có ai đó học cả hai thì hầu như vẫn cho nó là hai bộ môn riêng biệt.

Đứng về phương diện lịch sử, chúng ta có thể thấy trong các tài liệu của hai môn học đều ghi lại dấu ấn từ một người đã rất nổi tiếng trong lịch sử Triết Học cùng các bộ môn Huyền Học của Trung Hoa. Đó là Đạo sĩ Trần Đoàn. Ông sống vào đầu đời nhà Tống, là người thông cả Tam Giáo ( Nho, Phật, Đạo), cũng chính ông khởi đầu của Tống Nho, khởi nguồn của các quan điểm Hình Nhi Thượng về Lý, Khí của Tống Nho kéo dài rực rỡ qua Thiệu Khang Tiết, Trình Di, Trình Hạo, Chu Hy cho tới Vương Dương Minh đời nhà Minh. Ông chính là người được các sử sách của các ngành học Huyền Không Địa Lý và Tử Vi Đẩu Số ghi lại rằng đã đưa ra công khai hai bộ môn trên. Tuy nhiên do tính chất nguy hiểm của bộ môn Huyền Không Địa Lý ( Có thể làm hại cả một dòng tộc, một cộng đồng, một quốc gia ) nên nó hầu như được mật truyền. Riêng Tử Vi Đẩu Số do chỉ có tác dụng cho một cá nhân nên được công khai phát triển rộng rãi trong nhân gian. Thật ra có đúng là hai bộ môn trên đều do Trần Đoàn sáng tạo ra hay không thì còn nhiều tranh luận. Tuy nhiên công lao to lớn tham ra góp mặt trong sự phát triển hai bộ môn của ông thì cả hai bộ môn này đều công nhận.

Về mặt kỹ thuật thì sự liên hệ càng chặt chẽ hơn. Cả hai bộ môn đều được đặt trên cơ sở triết học là Kinh Dịch và thuyết Ngũ Hành Sinh Khắc. Cả hai đều có Tinh Bàn và lấy sự chuyền động của các sao trên Tinh Bàn để lập thành phương trình luận đoán. Cả hai đều coi trọng kết hợp cả Không Gian và Thời Gian để nhìn nhận vấn đề trong một tư duy biện chứng.

Về hình thức thì Huyền Không Địa Lý lấy gốc là 24 Sơn, còn Tử Vi Đẩu Số lấy 12 Cung để tính toán. Nhưng thực ra thì không hề khác biệt. Bởi tất cả đều lấy Khí Trường chia làm 12 phần – tức 12 tuyến khí trọng yếu. Còn ở Huyền Không Địa Lý có thêm 8 Thiên Can, 4 Góc thì cũng chỉ là các tuyến giao của 12 tuyến khí chính của Khí Trường. Và khi các tuyến giao đó đến làn ranh giới thì chúng ta có các tuyến Không Vong Long ( Vô Khí hoặc Khí rất hỗn tạp ) tại chính giữa 4 góc, 8 Thiên Can.


Bởi lẽ do Huyền Không Địa Lý sử dụng trên các quy mô lớn nên sự tính toán có phần chi tiết hơn về không gian nên việc chia nhỏ không gian để tính phương vị là cần thiết. Còn Tử Vi Đẩu Số là tác động đến một con người nên chỉ cần lấy các tuyến khí chính là được.

Bù lại Tử Vi Đẩu Số tính toán chi tiết ( Hơn 100 Sao ) tới các tác động qua lại giữa các tính chất của các tuyến khí để tạo ra tính cách, thể chất, xu hướng tư duy, vận mệnh phức tạp của con người. Huyền Không Địa Lý thì đơn giản hơn, chỉ có 9 yếu tố ( Cửu Tinh ) để đo lường sự tốt xấu của một Cục Trường. Cũng bởi Cục Trường đó có tác động động đến nhiều người ( Mỗi người mỗi khác ) nên nếu tính chất đi quá sâu vào chi tiết dễ dẫn đến sai lầm.

Các điều trên cho thấy một tư duy thực tiễn rất biện chứng của người xưa khi áp dụng các lý thuyết cho từng trường hợp cụ thể để tính toán. Và chúng ta có thể kết luận hai bộ môn này thực chất là một. Trong các môn phái chính truyền như Huyền Không Trung Châu, Vô Thường Phong Thủy đều kết hợp Tử Vi để luận đoán Phong Thủy. Hai Sao chủ mệnh, chủ thân mà chúng ta thường thắc mắc không biết để làm gì chính là dùng vào Phi Tinh Phong Thủy.

Tác giả: A Tư Tiểu Khang.
 

Tuấn Anh

Thành viên tâm huyết
Cảm ơn bác Sơn Chu

Đọc bài viết của Bác tôi mới hiểu được phần nào câu hỏi của tôi mà chưa có câu trả lời
Là ý nghĩa của Mệnh chủ và thân chủ được ghi ở giữa các lá số
Ví dụ :
1- Mệnh chủ

- Tuổi Tý Mệnh chủ THAM LANG
- Tuổi Sửu-Hợi Mệnh chủ CỰ MÔN
- Tuổi Dần-Tuất Mệnh chủ LỘC TỒN
- Tuổi Mão-Dậu Mệnh chủ VĂN KHÚC
- Tuổi Tỵ-Mùi Mệnh chủ VŨ KHÚC
- Tuổi Thìn-Thân Mệnh chủ LIÊM TRINH
- Tuổi Ngọ Mệnh chủ PHÁ -QUÂN

2-Thân chủ

- Tuổi Tý Thân chủ LINH TINH
- Tuôi Ngọ Thân chủ HỎA TINH
- Tuổi Sửu-Mùi Thân chủ THIÊN TƯỚNG
- Tuổi Dần Thân Thân chủ THIÊN LƯƠNG
- Tuổi Mão Dậu Thân chủ THIÊN ĐỒNG
- Tuổi Tỵ-Hợi Thân chủ THIÊN CƠ
- Tuổi Thìn-Tuất Thân chủ VĂN XƯƠNG
( Cách an trên có thể không đúng )
Hai Sao chủ mệnh, chủ thân mà chúng ta thường thắc mắc không biết để làm gì chính là dùng vào Phi Tinh Phong Thủy.

Xin bác giải thích giúp
- Lấy gì để Phi tinh Phong thủy
Ví dụ như Tham lang là Nhất bạch Thủy tinh
Mà cũng chỉ mệnh chủ thôi chứ Thân chủ Phi thế nào được
- Nó có nghĩa gì trong việc Phi tinh ấy
Cảm ơn bác
 
Last edited by a moderator:

Sơn Chu

Quản trị viên
Bài này em đã ghi rõ tác giả là : A Tư Tiểu Khang
Em mới đọc được nên chia sẻ thôi, cũng mới được sư phụ bật mí về chuyện này nên cũng đang trên con đường tìm hiểu, nếu thu nhận được gì nhất định sẽ chia sẻ lại với bác
 

dontsayloveme2

Thành viên kỳ cựu
[FONT=&amp]1. [/FONT][FONT=&amp]Quan hệ (a) sao chủ mệnh và cung mệnh, (b) sao chủ thân và cung thân, (a) và (b).[/FONT]
[FONT=&amp]2. [/FONT][FONT=&amp]Vì sao là [/FONT][FONT=&amp]Tham Cự Lộc Khúc Liêm Vũ Phá[/FONT][FONT=&amp]. Vì sao là [/FONT][FONT=&amp]Linh Tướng Lương Đồng Xương Cơ Hỏa[/FONT][FONT=&amp].[/FONT]
[FONT=&amp]3. [/FONT][FONT=&amp]Phi tinh: 1 ĐẰNG LÀ MẶT TRĂNG, 1 ĐẰNG LÀ MẶT TRỜI, CÁI GÌ LÀ CẦU NỐI.[/FONT]
[FONT=&amp]Lập xuân[/FONT]
[FONT=&amp]Vũ thủy[/FONT]
[FONT=&amp]Kinh trập[/FONT]
[FONT=&amp]Xuân phân[/FONT]
[FONT=&amp]Thanh minh[/FONT]
[FONT=&amp]Cốc vũ[/FONT]
[FONT=&amp]Lập hạ[/FONT]
[FONT=&amp]Tiểu mãn[/FONT]
[FONT=&amp]Mang chủng[/FONT]
[FONT=&amp]Hạ chí[/FONT]
[FONT=&amp]Tiểu thử[/FONT]
[FONT=&amp]Đại thử[/FONT]
[FONT=&amp]Lập thu[/FONT]
[FONT=&amp]Xử thử[/FONT]
[FONT=&amp]Bạch lộ[/FONT]
[FONT=&amp]Thu phân[/FONT]
[FONT=&amp]Hàn lộ[/FONT]
[FONT=&amp]Sương giáng[/FONT]
[FONT=&amp]Lập đông[/FONT]
[FONT=&amp]Tiểu tuyết[/FONT]
[FONT=&amp]Đại tuyết[/FONT]
[FONT=&amp]Đông chí[/FONT]
[FONT=&amp]Tiểu hàn[/FONT]
[FONT=&amp]Đại hàn[/FONT]
[FONT=&amp]Years Rat, Cat, Horse, Rooster[/FONT]
[FONT=&amp]8[/FONT]​
[FONT=&amp]7[/FONT]​
[FONT=&amp]6[/FONT]​
[FONT=&amp]5[/FONT]​
[FONT=&amp]4[/FONT]​
[FONT=&amp]3[/FONT]​
[FONT=&amp]2[/FONT]​
[FONT=&amp]1[/FONT]​
[FONT=&amp]9[/FONT]​
[FONT=&amp]8[/FONT]​
[FONT=&amp]7[/FONT]​
[FONT=&amp]6[/FONT]​
[FONT=&amp]Years Ox, Dragon, Goat, Dog[/FONT]​
[FONT=&amp]5[/FONT]​
[FONT=&amp]4[/FONT]​
[FONT=&amp]3[/FONT]​
[FONT=&amp]2[/FONT]​
[FONT=&amp]1[/FONT]​
[FONT=&amp]9[/FONT]​
[FONT=&amp]8[/FONT]​
[FONT=&amp]7[/FONT]​
[FONT=&amp]6[/FONT]​
[FONT=&amp]5[/FONT]​
[FONT=&amp]4[/FONT]​
[FONT=&amp]3[/FONT]​
[FONT=&amp]Years Tiger, Snake, Monkey, Pig[/FONT]​
[FONT=&amp]2[/FONT]​
[FONT=&amp]1[/FONT]​
[FONT=&amp]9[/FONT]​
[FONT=&amp]8[/FONT]​
[FONT=&amp]7[/FONT]​
[FONT=&amp]6[/FONT]​
[FONT=&amp]5[/FONT]​
[FONT=&amp]4[/FONT]​
[FONT=&amp]3[/FONT]​
[FONT=&amp]2[/FONT]​
[FONT=&amp]1[/FONT]​
[FONT=&amp]9[/FONT]​

1. có thể chứng minh không có cầu nối.
2. cũng có thể chứng minh có cầu nối.
 
Last edited by a moderator:

Tuấn Anh

Thành viên tâm huyết
Câu này

Hai Sao chủ mệnh, chủ thân mà chúng ta thường thắc mắc không biết để làm gì chính là dùng vào Phi Tinh Phong Thủy.

Thực chất là không phù hợp
 

Sơn Chu

Quản trị viên
Ngôn từ thì có thể là vậy. Ở đây em chỉ nói về 1 hướng nghiên cứu, chưa đủ căn cứ để khẳng định về tính chân lý.

Mục đích cũng chỉ đề giải thích cái ý nghĩa của sao chủ Mệnh/Thân và tác dụng của nó trong thực hành luận đoán
 

ThienPhu

Hội viên
Đúng vào phần em quan tâm! Chưa xôi gà đến thầy nên chưa hiểu đầu cua tai nheo gì! Chỉ lờ mờ phỏng đoán! Hix!
 
Top