Kết quả tìm kiếm

 1. T

  xưa rồi nhỉ

  xưa rồi nhỉ
 2. T

  Bàn về cách Minh-Ám

  “Khoa minh - Lộc ám, vị liệt tam thai” “Minh Lộc – Ám Lộc, cẩm thượng thiêm hoa” Đây là 2 cách khá đặc biệt trong các cách Tử vi đẩu số. Đã có rất nhiều nhà Tử vi phân tích về cách cục này, đặc biệt – trong tạp chí KHHB phát hành trước năm 1975 tại Sài Gòn, Giáo sư Hoàng Quân đã có một...
 3. T

  Huyên không phi tinh

  Trong bài đầu tiên của topic này, bảng thứ 2 là CHÍNH NGŨ HÀNH, rất thông dụng. Bảng thứ 1 là Ai Tinh Ngũ Hành. Sách viết về điều này đầy đủ và chi tiết thì tìm cuốn "TAM NGUYÊN ÁO BÍ" của Tưởng Đại Hồng. Trong ấy có đủ
 4. T

  Thanh nang Áo ngữ

  Bộ Thanh Nang, tương truyền của Dương Quân Tùng (nhưng về sau nhiều người xác quyết là không phải). Gồm có 3 bộ phận : - Thanh Nang Kinh - Thanh Nang Áo Ngữ - Thanh Nang Tự Trong đó, Thanh Nang Áo Ngữ là lời nói rút gọn, cô đọng và chỉ điểm riêng về Ai Tinh Pháp. Thanh Nang Tự là lời nói đầu...
 5. T

  Cửu cốt ca

  Nó là Thiên Trụ cốt, chối xương nổi lên tại vị trí dưới ngọc chẩm, chỗ xương chũm sọ ấy. Đừng nhầm với đốt sống cổ. Còn hình co gà, giống như cái mào gà sa xuống đằng sau gáy vậy Đây là Cửu Quý Cốt, là những dị tướng, người bình thường thì thường không có.
 6. T

  Bách tự thiên kim quyết

  Bách tự thiên kim quyết (100 chữ đáng giá nghìn vàng) là một bài tự ghi trong cổ thư của Bạch Ngọc Thiềm. Cả bài chỉ gần 100 chữ, ý tứ cô đọng, nói đến những vấn đề tổng quát của các chính tinh, trung tinh của tử vi. Nó không phải là cao siêu với những người có thâm niên, nhưng cũng đáng tham...
 7. T

  Cửu cốt ca

  Phép xem tướng, phải xem từ xương cốt. Xương cốt là căn nguyên, bì nhục là hình thể, khí sắc là thời vận. Cửu cốt ca, là bài ca về 9 loại tướng xương đặc biệt quý trên Diện tướng. Nó là một phần của Nguyệt Ba Động Trung ký. Tôi lược dịch bài này để làm tài liệu tham khảo. (trong bài dịch có vài...
 8. T

  Kính mong các bác xem giúp em cung phu ạ. Em cảm ơn :)

  Tử Tham, hội Đào Hồng Hỷ, gia Kình Đà Không Hỏa. Nặng về sắc dục, đam mê. Không giữ khéo, dễ mất chồng.
 9. T

  Chúc mừng năm mới

  Kính thưa toàn thể thành viên diễn đàn Phong thủy thăng long. Năm Quý tỵ đã qua, năm Giáp ngọ đã đến, trong thời khắc tiễn năm cũ, đón năm mới đến, tôi xin thay mặt Ban chủ nhiệm CLB Phong thủy Thăng long, Ban quản trị diễn đàn Phong thủy Thăng long xin gửi tới tất cả hội viên CLB, tất cả thành...
 10. T

  Xin hỏi về hướng nhà/thiết kế hợp với tuổi Đinh Mão 1987

  Mảnh thứ nhất thì vận không đẹp lắm, thượng sơn hạ thủy. Mảnh thứ 2 thí tốt hơn, Vượng sơn vượng hướng. Tuy vậy, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhất là việc thiết kế, bố trí kiến trúc sao cho hợp lý thì mới tận dụng được vận khí tốt.
 11. T

  Xin xem giúp người bố của cháu

  Việc bạn hỏi nó không có chủ đích nên mọi người không giúp bạn được. Sinh vô hạn, tử bất kỳ. Chuyện sinh tử trên đời là chuyện của tạo hóa. Sống một ngày, thì vui với một ngày. Nếu cuộc sống có ý nghĩa, thân tâm an lạc thì sống một ngày mà có thể bằng người ta sống cả trăm năm. Theo ta...
 12. T

  Vị trí mở cổng cửa, liệu Lưu Bá Ôn có chém gió

  Sách in nhầm, nó là sao Liêm Trinh đó
 13. T

  Dịch Lý - THÔNG HUYỀN DIỆU LUẬN

  斷易總論 且如四時之旺相,實專八卦之吉凶。春木旺而夏火炎,秋金堅而冬水盛。木火兼用於春天,火土用事于夏月,金水專三秋之 令,水木主一冬之權。臨用爻為福不淺,臨忌爻為禍非輕。先定財官出現伏藏,次論支神休囚旺相。父母輔位於官鬼;子孫輔佐于妻財。父母于官鬼同氣相求,子孫 于妻財同聲相應。私用以妻財為主,公用以官鬼為尊。最忌動搖,大宜安靜。出現旺相可為遠日之圖,有氣伏藏只利暫時之用。用神無氣伏藏急要日辰生合。日辰旺 相方能生合相扶,用爻休囚最怕逢空沖克。旺相能克休囚,休囚難克旺相;交重能克單拆,單拆難克交重。伏藏不論旬空(旬空者甲子旬中戌亥空之類)出現怕臨月...
 14. T

  Dịch Lý - THÔNG HUYỀN DIỆU LUẬN

  六親取用 父母:生我者謂之父母也。能為凶,能為吉,各有所用。遇財則有傷本體,逢鬼則增長光輝。發動則克傷子孫,生扶兄弟。審其動靜衰旺,各有所宜,學者自宜詳玩。 兄弟:比和者謂之兄弟也。大抵不能為福,亦不能為大凶,無非破敗,克剝、阻滯之神也。怕逢官鬼發動則受制,喜遇父母興隆則有依。動則傷克妻財、扶持福德,此理弘深,自宜推測。 子孫:我生者謂之子孫也。逢之者無不為佳,背之者莫能為福。卦無父母則無克.又有兄弟則有依,動則生財傷克官鬼。...
 15. T

  Dịch Lý - THÔNG HUYỀN DIỆU LUẬN

  助鬼傷身 生助官鬼者,不過妻財也,不宜發動,動則衰鬼變成旺鬼,旺鬼遇之,其勢愈凶。且如申日占得離卦,鬼臨應爻克世,本非佳 兆,更兼妻財發動,生助鬼爻,其凶愈不可當,此乃助鬼傷身也。凡卦鬼克身世者,無財凶有限。若有兩財皆動,其禍不可勝言。倘得子孫發動,福神來解,庶可反 凶成吉,轉禍為祥。 LƯỢC DỊCH 6. Trợ Quỷ thương thân: Sinh trợ cho Quan Quỷ, chỉ là Thê tài, không nên phát động. Nếu Thê tài phát động, thì từ Suy Quỷ, biến thành...
 16. T

  Vị trí mở cổng cửa, liệu Lưu Bá Ôn có chém gió

  Thực ra, nếu đọc kỹ thì ngay từ phần đầu tiên đã thấy rõ rồi. Phần trích dẫn của donstayloveme2 là lấy trong cuốn “Địa lý toàn thư”, cuốn này là cuốn tổng hợp các kinh sách của nhiều nhà, do Long Vụ Trâu Đình Du Thiệp Viên tuyển, lấy tên Lưu Bá Ôn chắc để làm tăng thêm cái danh cho cuốn sách...
 17. T

  Dịch Lý - THÔNG HUYỀN DIỆU LUẬN

  逢沖暗動 且如六爻安靜,不遇沖則不動。若日辰相沖,名曰暗動。暗動者,有吉有凶,各有所用,不可一概而論。若遇凶煞暗動傷身克 世,件件皆非所宜。吉神暗動,合世生身,事事無不為吉,餘推其義,暗者心非明也,乃隱私潛伏也。福來而不知,禍來而未覺。爻吉則暗中有補;爻凶則暗中有 傷。占婚遇之,吉則暗中有人綱維,凶則暗中有人破敗。占產遇胎爻或子孫暗動,必曾轉胎。求官遇之,吉則有無心之機會,凶則陰中有人損害。占訟遇之,吉則有 人解救,凶則被人暗算。失脫遇之,吉則暗中捕捉可獲,凶則暗味難尋。求財遇之,吉則隱然求之,利益殊厚,凶則被人劫騙,利不可得。行人遇之,吉則心欲動而...
 18. T

  Dịch Lý - THÔNG HUYỀN DIỆU LUẬN

  隨官入墓 隨官入墓,其目有三:有身隨鬼入墓,有世隨鬼入墓,有命隨鬼入墓。且如醜日占得雷水解卦,身鬼俱在五爻,乃身隨鬼入墓 也。若未日占得山天大畜,世在二爻屬木,乃世隨鬼入墓也。又如未日寅生人占得地雷複,卯生人占得火澤睽,本命皆在鬼爻,此乃命隨鬼入墓也。以上三墓,不問 占何事,意皆非吉兆。占身遇之,須防目下有災,終身不能顯達。占婚,遇世隨鬼入墓,男家貧乏,女財不備。占產遇命隨鬼入墓,須防妻命入黃泉。求官遇之,事 體難成,雖成終不能振。若入殺墓,更為大凶。(殺墓者,丁未、戊戌是也。)占訟遇之,有牢獄禁系之憂,或訟散身危,或訟中有病。求財遇之,勤勞備曆,終歸...
 19. T

  Dịch Lý - THÔNG HUYỀN DIỆU LUẬN

  合處逢沖 且如占得雷地豫卦,世應相生,六爻相合,吉無不利,乃事事可成之象也。卻在子日占得,子沖應上午、害世上未,此乃合處 逢沖也。占婚遇之,必然被人譭謗,當見將成而解。占官遇官鬼文書暗沖,其中尚有反復變動。占財遇之,財將入手而不得。謀事遇之,必因人阻滯,將成而有變。 惟有占訟與病喜遇合處逢沖,合則事必成,逢沖災必散,決然事將危而有救、病欲死而復生。吉神合處不可沖,凶神合處喜逢沖也。 LƯỢC DỊCH 3. Hợp xứ phùng xung: Lại như xem được quẻ Lôi địa Dự, Thế Ứng tương sinh, Lục hào tương...
Top