Kết quả tìm kiếm

 1. T

  Kính nhờ các Bác xem giúp lá số.

  Cảm ơn anh Lebinhbwl nhiều, anh cho hỏi năm nay 2014 công việc có cơ hội gì hay không.
 2. T

  Nhờ Bác Quaduong xem giúp lá số. Cảm ơm Bác nhiều

  Nhờ Bác Quaduong xem giúp lá số. Cảm ơm Bác nhiều
 3. T

  Kính nhờ các Bác xem giúp lá số.

  Kính nhờ các Cao nhân xem giúp lá số. Tễu xin trân trọng mọi ý kiến trên tinh thần nói thật, nói thẳng để đương số biết mình, sửa mình. Trân trọng.
Top