M

Tin nhắn hồ sơ Các bài đăng Giới thiệu

  • Ôi giời, cái vụ này mà cũng phải lo lắng thế cơ à, nuôi được thì nuôi ( vì rùa cũng khá khó nuôi) không thì đem thả sông là xong. Phức tạp vấn đề làm gì?
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top