follow_me

"Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn người đến chốn lao xao."

cafe & ngắm thiên hạ
Sinh nhật
Tháng bảy 24
Giới tính
Nữ
Occupation
"Thoắt sinh ra thì đà khóc chóe. Trần có vui sao c

Chữ ký

Dương trần biết mến trăng trong
Người sa vào chốn bụi hồng làm chi.

Người theo dõi

Top