Trung tâm đào tạo

Khu vực đăng tải thông tin các khóa học do CLB tổ chức (Phong thủy, tử vi, dịch lý, ...)

Lớp học Phong thủy cơ bản

Dành cho học viên lớp Phong thủy cơ bản online tháng 12/2011
Private

Lớp học Tướng pháp nhập môn

Dành riêng cho các học viên tướng pháp khóa 1
Private

Lớp học Tử vi Nâng cao

Dành riêng cho các học viên Tử vi Nâng cao
Private

Lớp học Tử vi cơ bản

Khai giảng 20h 7/5/2012
Private

Lớp học Bốc dịch cơ bản

Lớp học Bốc dịch cơ bản
Private

Lớp học Địa lý âm trạch sơ cấp

Dành cho học viên lớp Địa lý âm trạch sơ cấp tháng 3/2014
Threads
5
Bài viết
17
Threads
5
Bài viết
17

Lớp học Tử vi Nam phái T5/2014

Khai giảng 19h 20/5/2014
Threads
2
Bài viết
6
Threads
2
Bài viết
6
Top